Welkom bij de Protestantse gemeente Wanneperveen-Belt-Schutsloot

Op deze site kunt u als gemeentelid informatie aantreffen rond het gemeente gebeuren.

We doen er alles aan om deze informatie up-to-date te houden en willen u vragen om te melden wanneer u onjuistheden ziet. Want voor het up-to-date houden zijn we afhankelijk van de juiste informatie, waarin ook u een belangrijke rol speelt.
Ook is het ook mogelijk om de laatste kerkdienst (in de loop van de week) via internet te beluisteren.
zie hiervoor in het menu onder het kopje “diensten” en dan de optie “kerktelefoon”.

Ook wij als Protestantse Gemeente ontkomen niet aan de AVG regels. Wij hebben dan ook onder het hoofdstuk “Algemeen” de privacy verklaring opgenomen.

Let op. Het mailadres van de koster van Belt Schutsloot is gewijzigd. Zie hiervoor contact.

Top op heden is het niet gelukt om deze website te beveiligen middels een wachtwoord. Wij zullen hiermee nog wel aan de slag gaan, maar heeft een andere prioriteit gekregen. Zodra het technisch mogelijk is om de website te beveiligen, zullen wij u tijdig informeren. .

De online kerkdiensten zijn te vinden onder het hoofdstukje¬†“Erediensten”