Welkom bij de Protestantse gemeente Wanneperveen-Belt-Schutsloot

Op deze site kunt u als gemeentelid informatie aantreffen rond het gemeente gebeuren.

We doen er alles aan om deze informatie up-to-date te houden en willen u vragen om te melden wanneer u onjuistheden ziet. Want voor het up-to-date houden zijn we afhankelijk van de juiste informatie, waarin ook u een belangrijke rol speelt.
Ook is het ook mogelijk om de laatste kerkdienst (in de loop van de week) via internet te beluisteren.
zie hiervoor in het menu onder het kopje “diensten” en dan de optie “kerktelefoon”.

Ook wij als Protestantse Gemeente ontkomen niet aan de AVG regels. Wij hebben dan ook onder het hoofdstuk “Algemeen” de privacy verklaring opgenomen.

In verband met deze privacy wetgeving hebben wij dan ook gemeend om het nieuws onder meest recente berichten van een wachtwoord te voorzien. Dit wachtwoord kunt u opvragen bij de scriba. Echter door een technische storing was het inloggen middels dit wachtwoord niet mogelijk. Vandaar dat wij het wachtwoord verwijderd hebben. Zodra het probleem opgelost is, zal het weer voorzien worden van het wachtwoord. Er wordt aan gewerkt.

Wij kregen recentelijk enkele opmerkingen dat het even zoeken was om de online kerkdiensten te vinden zijn. Deze staan onder het hoofdstukje “Erediensten”