Nieuws 03-06-2018

Diensten 3 juni:

 • Belt-Schutsloot 09.30 uur. Voorganger: ds. W.H.B. ten Voorde, Nunspeet.
 • Belt-Schutsloot 19.00 uur – Sing In.
 • Wanneperveen 09.30 uur: Voorganger: dhr. J. Smit, Belt-Schutsloot – Jeugddienst.

Diensten 10 juni:

 • Belt-Schutsloot 09.30 uur – Voorganger: ds. P.E.G. Wiekeraad, Uelsen – koffie  na de dienst.
 • Wanneperveen 09.30 uur – Voorganger: ds. W.J. Menkveld.

Diensten 17 juni:

 • Belt-Schutsloot 09.30 uur – Voorganger: dhr. D. de Boer, Hattem – Jeugddienst.
 • Wanneperveen 09.30 uur – Voorganger: ds. T. Veenstra, Kampen

Oppas W’veen en BS: Zie www.pknwanneperveenbeltschutsloot.nl, onder: rooster.

Rooster bloemendienst W’veen:

 • 03/6 – jeugddienstcommissie
 • 10/6 – Fam. R. Stoter en J. Lubbinge.
 • 17/6 – Fam. G. Winters en fam. T. Stoter.

Geboren:

 • In mei is geboren: Yara Cathy, dochter van Albert en Monique Stam en zusje van Isa.
 • En in mei is geboren: Viènn, dochter van Wim en Femmie Netjes en zusje van Raff. Beide families feliciteren wij van harte met hun dochters en wensen wij Gods zegen toe.

 

Bloemen:

 • De bloemen van 1e Pinksterdag in BS gingen met hartelijke felicitaties naar Wim en Femmie Netjes i.v.m. de geboorte van hun dochter.
 • In W’veen gingen de bloemen naar de heer J. Bakker en naar de heer Harms.
 • De bloemen van zondag 27 mei gingen in BS met een hartelijke groet naar familie Klaver en in W’veen met hartelijke felicitaties naar mw. A. Huisman-Bijl en ter bemoediging naar Jasper van Laar.

Verantwoording:

 • De diaconie collecte van 20 mei in W’veen heeft € 77,90 opgebracht.
 • In de collecte van afgelopen zondag in BS zat een gift voor het Kinderverjaardagsfonds van vijf  euro.
 • De Pinksterzendingscollecte in BS bedroeg  €  193,70.
 • De  diaconie collecte van zondag 27-4 in W’veen bedroeg  € 39,85.

Ledenmutatie:

 • Dhr. J.H. Lantinga is verhuisd binnen Meppel en overgeschreven naar de Protestantse gemeente Meppel.

Diaconie collecte Nieuw Hydepark ( voormalig Roosevelthuis) de hele maand juni in Wanneperveen en Belt-Schutsloot.

Het Diaconaal Streekverband in Noordwest Overijssel organiseert voor de (wijk)diaconieën van alle gemeenten in Overijssel die behoren tot de Protestantse Kerk in Nederland dit jaar weer de vakantieweek voor alleengaanden met een lichamelijke beperking.
Het “Roosevelthuis” staat op het schitterende landgoed Hydepark. De gasten kunnen heerlijk genieten van de groene omgeving en de rust. De wandelpaden zijn goed begaanbaar en toegankelijk voor rolstoelgebruikers. De vakantieweek wordt mogelijk gemaakt door de ondersteuning van heel veel vrijwilligers.

In het Roosevelthuis staat gastvrijheid en persoonlijke aandacht voorop. Deze week is bestemd voor alleengaanden met een lichamelijke handicap, ongeacht geloofsovertuiging, die geen andere mogelijkheden hebben om op vakantie te gaan. Wel heeft de week een protestants christelijk karakter en tijdens de vakantieweek is er ook altijd een predikant of geestelijk verzorger aanwezig.
Algemene informatie kunt u vinden op www.nieuwhydepark.com

In deze week zijn ook  vrijwillgers uit onze gemeente in Doorn om te helpen de vakantie voor deze mensen weer onvergetelijk te maken!

Namens de diaconie van harte bij u aanbevolen. 

Stichting Brederwiede helpt Roemenië:

Zoals u vast al weet bieden wij al jaren hulp aan weeshuizen, verstandelijk gehandicapten scholen en ouderen in Roemenië. Dit doen we al ongeveer 19 jaar, en ja sommige dingen blijven nog steeds zorgelijk. Neem nou Tica een oude vrouw, 85 jaar nu, die in het dorp woont waar wij een weeshuis ondersteunen. Via via hoorden wij 2 jaar geleden dat ze geen AOW of pensioen had en leeft van wat de mensen in het dorp haar geven. Wij, de stichting, hebben  gezorgd dat er elke week wat eten werd gebracht. Tica werd ziek, kan niet meer lopen en is incontinent. November 2017 is ze naar een verzorgingshuis gegaan waar wij haar in april opzochten. Zielig op bed en geen familie dus ook geen bezoek. Wij waren de eersten die haar bezochten. Gelukkig heeft zij nu een schoon bed en elke dag eten en drinken en wordt zij goed verzorgd.Mocht u Tica blij willen maken met een kaart, haar adres is:

 • Doamna  A Bouta
 • Caminul de Batrani
 • Strada Justitiei  5B
 • Sighisoare
 • Jud Mures
 • Roemenie

In dit verzorgingshuis  kwamen we ook dominee Florin tegen. Florin vertelde dat het niet makkelijk is om alles draaiend te houden; vooral waspoeder en incontinentiemateriaal is een groot probleem. Dit is een  grote kostenpost. Mocht u nog incontinentiemateriaal hebben liggen, en wilt u dit aan ons afstaan, heel graag. Of zou u een keer waspoeder willen doneren, dat zou super zijn. Natuurlijk blijven wij nog steeds kleding, schoenen,beddengoed, gordijnen, handdoeken enz inzamelen. Dit kunt u altijd brengen en blijft heel welkom. Wij kunnen er veel mensen en kinderen mee helpen.

Vriendelijke groeten, namens stichting Brederwiede helpt Roemenië,

Lammie en Jannie, tel. 06-38251853 of tel. 0527-243359

Ook op facebook kunt u ons volgen,onder: stichting brederwiede helpt Roemenië

 

Mannen BBQ + voorbereiding nieuw seizoen.

De afgelopen Veniger mannenavond van 6 april hebben we het gehad over een afsluitende BBQ. Helaas gaat dit om organisatorische redenen niet lukken. Jammer, maar het is even niet anders. Het eerste mannenseizoen zit er nu dus officieel op. Wat ons betreft was het een succes en de opkomst lijkt dat te bevestigen. We gaan dus door. Na de vakanties volgt er een nieuw seizoen mannenavonden met weer vele interessante, gezellige, ontspannen en samenbindende activiteiten. We gaan ons de komende tijd buigen over een spetterende aftrap van het nieuwe seizoen. Of dat een BBQ of iets anders wordt, dat weten we op dit moment nog niet. Heb jij ideeën voor het nieuwe seizoen of wil je meehelpen om een avond voor te bereiden, dan maak je ons daar heel gelukkig mee. Neem in dat geval even contact met ons op. Dan kunnen we gaan brainstormen en verdere voorbereidingen treffen. Samen gaan we er, ook in het nieuwe seizoen, een succes van maken.

Een vriendelijke mannengroet van Jacques Zomer en Klaas-Jan Rossing

.

Scheppingscongres – zaterdag 9 juni 2018 – Zuiderhof te Zwolle:
De evolutietheorie wordt tegenwoordig bijna als vanzelf geaccepteerd als verklaring voor het ontstaan van het leven. Door druk uit de samenleving is terughoudendheid ontstaan in het onderwijs over schepping, zondeval en zondvloed. Mede hierdoor wint de evolutietheorie steeds meer terrein. Om deze redenen wordt op zaterdag 9 juni 2018 in de Zuiderhof te Zwolle het Scheppingscongres georganiseerd. Allerlei vakgebieden zullen aan de orde komen maar de focus ligt op de interpretatie van aardlagen, fossielen, DNA en de verschillende levensvormen vanuit een Bijbels kader, waarbij de evolutietheorie stevig aan de tand wordt gevoeld. Iedereen die hierin is geïnteresseerd is welkom. Aanmelden kan via www.Scheppingscongres.com. Op de website is tevens het programma te vinden en informatie over de sprekers. Studenten ontvangen een speciale korting en krijgen bovendien een gratis studieboek. Contactpersoon:
Gerald Knoll info@scheppingscongres.com Tel: +316 53 73 62 65

Wie van plan is om mee te gaan kan contact met mij opnemen om samen te rijden.
jmenkveld@solcon.nl

 

Vanuit de Pastorie:
De AVG (algemene verordening gegevensbescherming) houdt de gemoederen op dit moment enorm bezig. Net als tal van organisaties moet ook de kerk hiermee aan de slag. Met de praktische kant daarvan ga ik me in dit stukje niet bemoeien. Waar het me wel om gaat is dat deze verordening duidelijk maakt wat we allemaal diep van binnen wel weten en ook nodig hebben, al leven we daar niet altijd naar, dat wij mensen er persoonlijk te doen. Elk mens doet ertoe. Elke persoon is anders. In dat anders zijn, zijn we uniek en onvervangbaar. Daarom doen we er persoonlijk toe. Daarom hebben we ook de plicht om dat unieke zelf af te schermen zodat we niet opgaan in een grote grijze brij waarin niemand persoonlijk telt. We kunnen alleen van waarde zijn voor elkaar, de waarde van het elkaar kennen ervaren als we dat ook kunnen afgrenzen. Ik kan alleen van waarde zijn voor een ander als ik zelf iemand ben. Daarom laat ik niet over mezelf lopen, daarom vertel ik niet alles tegen iedereen. Ik ben zuinig op mijzelf om van waarde te zijn voor een ander en daarmee ben ik ook zuinig op die ander. De digitale data samenleving is een enorme aanval op en risico voor die persoonlijke waardigheid. Voorbeelden te over van mensen die daar slachtoffer van zijn geworden. Laten we daarom zuinig op elkaar en onszelf zijn, ook zonder AVG is dat nodig. De Bijbel gaat ons daarin voor. Wees eerlijk, vertel goede dingen over elkaar, zoek en ervaar de diepe vertrouwdheid en het gekend zijn bij God die nooit met onze persoonlijke gegevens aan de haal gaat of er misbruik van maakt.
Hartelijke groeten,
Ds. Menkveld.