Nieuws 17-06-2018

Diensten 17 juni:

 • Belt-Schutsloot 09.30 uur – Voorganger: dhr. D. de Boer, Hattem – Jeugddienst.
 • Wanneperveen 09.30 uur – Voorganger: ds. T. Veenstra, Kampen

Diensten 24 juni:

 • Belt-Schutsloot 09.30 uur – Voorganger: ds. W.J. Menkveld – Doopdienst
 • Wanneperveen 09.30 uur – Voorganger: ds. G. Venhuizen, Nijensleek – koffie na de dienst. (De extra collecte is in beide diensten voor het pastoraat.)

 

Diensten 1 juli:

 • Belt-Schutsloot 09.30 uur – Voorganger: ds. P. Vroegindeweij, Ermelo.
 • Wanneperveen 09.30 uur – Voorganger: ds. W.J. Menkveld – H.A.

Oppas W’veen en BS: Zie www.pknwanneperveenbeltschutsloot.nl, onder: rooster.

Rooster bloemendienst W’veen:

 • 17/6 – Fam. G. Winters en fam. T. Stoter.
 • 24/6 – Fam. W. v.d. Heide en fam. J. Wink.
 • 01/7 – Bloemendienstcommissie

Geboren:

Geboren Maria Sanne, dochter van Hans en Wilona van Dijk-van Dalfsen. Zij noemen naar Isa. Wij feliciteren Hans en Wilona van harte en wensen hen veel geluk, wijsheid en Gods zegen.

Heilige doop:

Op zondag 24 juni a.s. zal D.V. de heilige doop bediend worden aan Viènn Netjes, dochter van Wim en Femmie Netjes en aan Isa van Dijk, dochter van Hans en Wilona van Dijk. 

Bloemen:

De bloemen uit de dienst van 3 juni zijn in W’veen gegaan naar de heer en mevrouw Klomp, zij zijn beide jarig geweest en naar mw. L. van de Belt-Rijkeboer, zij heeft in het ziekenhuis gelegen.

In BS gingen de bloemen naar de heer L. de Goede en mw. H. Lok-Stam. Beiden zijn jarig geweest. En er is een bos bloemen bezorgd bij mw. T. Ruiter, zij heeft in het ziekenhuis gelegen.De bloemen uit de dienst van 10 juni zijn gebracht bij mw. Hendriks-Huisjes voor haar verjaardag en bij de fam Heidema ter bemoediging. In BS gingen de bloemen naar mw. A. Bakker-Klaver, i.v.m. een ziekenhuisopname.

Verantwoording:

 • De extra uitgangscollecte van 13-5 in W’veen heeft € 56,60 opgebracht.
 • De extra uitgangscollecte van 27-5 in W’veen heeft € 151,97 opgebracht.
 • De extra collecte van 27-5 in BS voor kerk en onderhoud bedroeg € 70,90.
 • Ouderling Alie Baas heeft een gift ontvangen van € 40 voor kerk en onderhoud.
 • Diaken Titia Stam heeft een gift van € 30 ontvangen met bestemming diaconie.
 • De opbrengst van de collecte van 10 juni voor Roosevelthuis/ Nieuw Hydepark in Wanneperveen was € 92.70
 • In BS was de opbrengst van de collecte van vorige week voor het Roosevelthuis/Nieuw Hydepark €  107,85  en de collecte van deze week € 119,50.

Diaconie collecte Nieuw Hydepark ( voormalig Roosevelthuis) de hele maand juni in Wanneperveen en Belt-Schutsloot.

Het Diaconaal Streekverband in Noordwest Overijssel organiseert voor de (wijk)diaconieën van alle gemeenten in Overijssel die behoren tot de Protestantse Kerk in Nederland dit jaar weer de vakantieweek voor alleengaanden met een lichamelijke beperking.
Het “Roosevelthuis” staat op het schitterende landgoed Hydepark. De gasten kunnen heerlijk genieten van de groene omgeving en de rust. De wandelpaden zijn goed begaanbaar en toegankelijk voor rolstoelgebruikers. De vakantieweek wordt mogelijk gemaakt door de ondersteuning van heel veel vrijwilligers.

In het Roosevelthuis staat gastvrijheid en persoonlijke aandacht voorop. Deze week is bestemd voor alleengaanden met een lichamelijke handicap, ongeacht geloofsovertuiging, die geen andere mogelijkheden hebben om op vakantie te gaan. Wel heeft de week een protestants christelijk karakter en tijdens de vakantieweek is er ook altijd een predikant of geestelijk verzorger aanwezig.
Algemene informatie kunt u vinden op www.nieuwhydepark.com

In deze week zijn ook vrijwillgers uit onze gemeente in Doorn om te helpen de vakantie voor deze mensen weer onvergetelijk te maken!

Namens de diaconie van harte bij u aanbevolen.

 

Collectemunten:

Maandag 2 juli kunt u weer terecht bij G. Knobbe, Belterweg 34, tussen 18.45 en 19.45 uur. 

Jarigen 80+:

In juli hopen de volgende dames en heren hun verjaardag te vieren:

 • Dhr. T. Stoter, 83 jaar.
 • Dhr. J. Smit, 87 jaar.
 • Mw. G. Halfmouw-de Jonge,  92 jaar.
 • Mw. H. Stam-van Benthem, 85 jaar.
 • Mw. G. Brand-Manden, 83 jaar.
 • Mw. W. de Jonge-Klaver, 89 jaar.
 • Mw. H. Benning-Bakker, 83 jaar.

Allemaal van harte gefeliciteerd en een fijne dag gewenst.

Met een vriendelijke groet, namens de kerkenraad,

Roelie Lok 

Vanuit de Pastorie
In 2 Korintiërs 4:18 staat; De zichtbare dingen zijn tijdelijk, de onzichtbare eeuwig.
Het is goed om dat regelmatig tegen onszelf te zeggen want de dagelijkse realiteit gaat meest over de zichtbare dingen en heeft de neiging onze aandacht op te eisen. Zij voert gemakkelijk de boventoon en juist daarom roept Paulus ons op het belang van die zichtbare dingen te relativeren in het licht van de onzichtbare, maar eeuwige dingen. Zowel bij onze moeilijkheden als bij ons succes is die relativering belangrijk. Een groot ‘zichtbaar’ probleem kan ons moe, verdrietig en bang maken, lam leggen. Dan mogen we beseffen dat de onzichtbare werkelijkheid van God groter is, oneindig veel groter dan elk probleem waar wij tegen aan lopen. Dat kan ons weer op de been helpen en de kracht geven om verder te gaan. Aan de andere kant, een plan, een onderneming, een geweldige inspanning die we geleverd hebben kan ons dronken maken van succes, laten we dan niet vergeten dat, hoe mooi en groot het ook is, er een eind aan komt. Dat brengt ons met beide benen op de grond. Geeft ons de nuchterheid om te beseffen dat er meer is dan waar wij mee bezig zijn. Ja dat al onze inspanning en al ons succes voorbij gaat en verdwijnt voor zover het niet in’gebed’ is in de eeuwige plannen van God. Daarom, vergeet het niet, in vreugde en verdriet; De zichtbare dingen zijn tijdelijk, de onzichtbare eeuwig.
Hartelijke groeten,
Ds. Menkveld.