Nieuws 15-07-2018

Diensten 15 juli:

 • Belt-Schutsloot 09.30 uur – Voorganger: dhr. H. Lowijs, Noordscheschut.
 • Wanneperveen 09.30 uur – Voorganger: ds. W.P. Ferguson.

 

Diensten 22 juli:

 • Belt-Schutsloot 09.30 uur – Voorganger: ds. J.A. Dekker, Lemele.
 • Wanneperveen 09.30 uur – Voorganger: ds. G. Venhuizen, Nijensleek.                (In beide diensten is de 1e collecte voor het binnenlands diaconaat. Zie hieronder.)

 

Diensten 29 juli:

 • Belt-Schutsloot 09.30 uur – Voorganger: ds. A.J. Bregman, Emmeloord – Recreatiedienst. Na deze dienst willen we graag gezamenlijk koffiedrinken, als het weer het toelaat buiten.
 • Wanneperveen 09.30 uur – Voorganger: ds. W.J. Menkveld – Vakantiebijbelclub en doopdienst.                                                                                                       (In beide diensten is de 1e collecte voor de Vakantiebijbelclub.)

 

Diensten 5 augustus:

 • Belt-Schutsloot 09.30 uur – Voorganger: ds. W.J. Menkveld.
 • Wanneperveen 09.30 uur – Voorganger: ds. K.A.E. de Waard, Lunteren.             (In beide diensten is er een extra collecte voor kerk en onderhoud.)

 

Collecte Binnenlands diaconaat 22 juli.

Kerk in Actie steunt diverse inloophuizen in het hele land, waar ook vele vrijwilligers vanuit de plaatselijke protestantse gemeenten actief zijn. Het werk van inloophuizen wordt steeds belangrijker, omdat steeds meer mensen sociaal geïsoleerd zijn. Het gaat niet alleen om dak- en thuislozen en mensen in armoede, maar ook om ouderen die weinig familie zien. Soms is het inloophuis de enige plaats waar nog contact is met andere mensen. Een huiselijke plek waar een kopje koffie, een spelletje of een maaltijd de dag kan breken. Gelukkig zijn er steeds meer vrijwilligers die zich imzetten. Op al die plekken wordt gewerkt aan een samenleving waarin ieder mens telt. Elk inloophuis heeft een eigen programma, afgestemd op de behoeften in de wijk. Vrijwilliger Marjan vindt het belangrijk dat buurtbewoners een plek hebben waar ze hun verhaal kunnen vertellen en waar aandacht is voor iedereen. De meeste mensen die ze ontmoet, hebben veel meegemaakt. Ze vindt het fijn dat ze in het inloophuis haar steentje kan bijdragen voor haar naaste. Inloophuizen zijn als een huiskamer waarin voor iedereen tijd en ruimte is voor ontmoeting, en van waaruit praktische en maatschappelijke hulp kan worden geboden. Naast het werk van de inloophuizen, steunt Kerk in Actie het netwerk DAK (Door Aandacht Kracht). Zij hebben een netwerk van 150 beroepskrachten en 5.000 vrijwilligers in inloophuizen, buurtcentra en straatpastoraat die klaarstaan voor 7.500 mensen die even op adem willen komen. Met de opbrengst van deze collecte ondersteunt Kerk in Actie diaconale projecten in Nederland, zoals inloophuizen, een plek waar mensen gezien en gehoord worden. Netwerk DAK ondersteunt de inloophuizen en zorgt dat dit werk meer gezien wordt.

Namens de diaconie van harte bij u aanbevolen.

 

Oppas W’veen en BS: Zie www.pknwanneperveenbeltschutsloot.nl, onder: rooster.

 

Rooster bloemendienst W’veen:

 • 15/7 – Fam. M. Mulder en fam. H. Holterman.
 • 22/7 – Fam. C. Heidema en fam. H. Heidema.
 • 29/7 – Dhr. G. Smit en fam. K. ter Horst.
 • 05/8 – Fam. M. Winters en mw. M. Mourik.

 

Bloemen:

 • De bloemen van zondag 1 juli gingen in BS met hartelijke felicitaties naar de heer S. Lok, i.v.m. zijn verjaardag en er gingen bloemen naar mw. J. Weijs, i.v.m. een ziekenhuisopname.
 • In W’veen gingen de bloemen naar mw. J. Holterman- de Jonge en naar de heer J. Beute, voor zijn verjaardag.
 • De bloemen uit de dienst van 8 juli gingen in BS met hartelijke felicitaties naar mw. G. Halfmouw-de Jonge, te Meppel, mw. H. Stam-van Benthem te Giethoorn. Beide dames zijn jarig geweest. Ook was er een bos bloemen voor Jacob en Geke de Jonge i.v.m. hun huwelijksjubileum.
 • In W’veen gingen de bloemen naar de heer T. Stoter en de heer J. Smit, beiden zijn jarig geweest.

 

Verantwoording:

 • De extra (uitgangscollecte) t.b.v. het pastoraat van 24 juni jl. heeft in W’veen        € 40,60 opgebracht.
 • Via Jennie Klaver is in de maand juni 3x € 10 ontvangen voor de bloemencommissie.
 • De avondmaalcollecte van 1 juli in W’veen heeft € 170,45 opgebracht en de diaconiecollecte € 57,90.

 

Doelcollecte van de diaconie voor de maand augustus; Stichting Present Steenwijkerland.

Visie & missie; We geloven dat mensen best bereid zijn om zich in te zetten voor de ander en de samenleving. De kloof tussen die bereidheid en het daadwerkelijk in actie komen is voor veel mensen (te) groot. Er is een brug, een verbindende schakel nodig. Present wil die schakel zijn.

Missie; Een brug slaan tussen mensen die iets hebben te bieden en mensen die daarmee geholpen kunnen worden.

Visie; Een beweging op gang brengen in Steenwijkerland waarbij steeds meer mensen het vanzelfsprekend vinden om naar elkaar om te zien.

Naam en logo; Het logo van Present beeldt uit waar Present als organisatie voor staat: een brug en een mens met open armen. Bruggen verbinden. Bij bruggen gebeurt wat, kunnen mensen elkaar ontmoeten. Generaties, wijken, straten, buren, collega´s en culturen worden met elkaar verbonden. De verfvegen laten iets van het concrete zien van Present: mensen zijn bereid hun handen uit te strekken naar een ander. De naam ‘Present’ wil zeggen: er zijn voor de ander, als een cadeau, in het hier en nu, de ‘present time’.

Inspiratie;Een mens heeft veel ontvangen om van te genieten en om van te delen met anderen. Present wil zich laten inspireren door de persoon van Jezus Christus. Hij bracht waarden als dienstbaarheid en gelijkwaardigheid in praktijk en zijn voorbeeld prikkelt ons tot navolging. Tegelijk willen we als Present iedereen van welke levensovertuiging dan ook welkom heten om gezamenlijk iets van onze tijd te geven en te ontvangen.

Namens de diaconie van harte bij u aanbevolen.

 

Tentdienst Wanneperveen:

Op zondag 2 september is het weer zover, de tentdienst op het feestterrein in Wanneperveen. Er is die zondag geen dienst in de kerk in Wanneperveen. De dienst begint om 10.00 uur en spreker is Durk de Boer uit Hattem. De muzikale medewerking en begeleiding van de samenzang is van de groep ‘Samen op weg’ uit Bergentheim. Voor veel mensen uit Wanneperveen en Belt-Schutsloot geen onbekenden. Zij traden o.a. meerdere keren op in de tentdienst in Belt-Schutsloot. De dienst is voor iedereen toegankelijk, ook voor degenen die verder niets met het feest hebben en geen bijdragekaart hebben. Het is nog een eindje weg, maar noteert u toch alvast de datum in uw agenda?

 

Huwelijk:

Op vrijdag 20 juli a.s. gaan Harm Lassche en Anne Lok trouwen. Zij willen God’s zegen over hun huwelijk vragen om 15.30 uur in de Protestantse Kerk in Belt-Schutsloot. Deze dienst zal worden geleid door ds. W.J. Menkveld.’                                                      Harm en Anne gaan wonen Kerklaan 1 te Belt-Schutsloot.                                           Wij willen hen alvast van harte feliciteren en een hele fijne dag toewensen.

Heilige Doop:

Zondag 29 juli zal in Wanneperveen de heilige doop worden bediend aan Saar, dochter van Kasper en Gerda Dammingh en zusje van Bram.

Herbevesting:

Omdat de heer R. Pors 13 mei jl. in het buitenland verbleef zal ook in de dienst van 29 juli de heer R. Pors worden herbevestigd als diaken.

 

Jarigen augustus:

Omdat dit kerkblad voor 3 weken is ook onderstaand alvast de jarige 80+ers in augustus.

 • 02/8 – mw. A. Rodermond-Lok, 82 jaar.
 • 05/8 – dhr. J. Brand, 86 jaar.
 • 10/8 – dhr. G. Winters, 83 jaar.
 • 18/8 – mw. J. Lok-Lok, 82 jaar.

Het duurt nog wel even maar toch allemaal alvast van harte gefeliciteerd en een fijne dag gewenst.

De vakantietijd breekt aan. Namens de kerkenraad wens ik u/jullie allen een fijne vakantie en wij hopen wij u na de vakantie weer te ontmoeten in de kerk of daar buiten. Met een vriendelijke groet,

Roelie Lok.

 

Vakantie Bijbel Club!
Jij helemaal anders!
24, 25 en 26 juli van 10.00 tot 12.00
Veneweg 33
Kom, en doe mee, in het programma of als leiding.
De komende week moet er nog veel gebeuren, maar het ziet er naar uit dat het allemaal gaat lukken. Een heel aantal mensen heeft zich opgegeven,  maar we hebben er graag nog een paar bij.
Net als vorig jaar zoeken we mensen die pannenkoeken willen bakken. Dat was vorige jaren een groot succes. Achter in de kerk liggen deze zondag en volgende week lijsten waarop u uw naam kunt invullen als u wilt bakken. De pannenkoeken graag brengen aan de Veneweg 33, 26 juli, voor 12.00 uur.
Opgeven voor toneel bij Klaas Jan Rossing: kj.rossing@hotmail.com
Opgeven voor leiding bij het kinderwerk Hennie van de Berg; hebaberg@hotmail.com
Overige vragen of aanmelding, Joke Menkveld, jmenkveld@solcon.nl

Vanuit de Pastorie:
Het is de laatste weken rustig in de gemeente. Tegelijk begint hier in de huis de druk in verband met de Vakantie Bijbel Club toe te nemen. Elk jaar is het weer spannend of alles rond komt. Mensen, materialen en voorbereidingen, het moet allemaal voldoende en op tijd. Zonder de hulp van veel vrijwilligers is dat niet te doen. Elk jaar merken we aan het eind van de week hoeveel impact het programma op kinderen heeft. Hoe lang ze de liedjes nog zingen. Jij helemaal anders! Jozef leefde inderdaad heel anders dan veel anderen. In elke situatie waarin hij kwam, vaak tegen eigen zin, deed hij toch wat God van hem verwachtte. Dat is iets wat we onze kinderen graag willen leren en meegeven. Want dit geldt niet alleen voor kinderen, maar voor ons allemaal.
Hartelijke groeten,
Ds. Menkveld.

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *