Nieuws 05-08-2018

Diensten 5 augustus:

 • Belt-Schutsloot 09.30 uur – Voorganger: ds. W.J. Menkveld.
 • Wanneperveen 09.30 uur – Voorganger: ds. K.A.E. de Waard, Lunteren.
 • In beide diensten is er een extra collecte voor kerk en onderhoud.

 

Diensten 12 augustus:

 • Belt-Schutsloot 10.00 uur – Voorganger: dhr. Shelton Telesford – Dienst in de feesttent. Vóór de dienst staat de koffie. De collecte is voor Youth for Christ.
 • Wanneperveen 09.30 uur – Voorganger: ds. W.J. Menkveld.

 

Diensten 19 augustus:

 • Belt-Schutsloot 09.30 uur – Voorganger: Ds. J.W. v.d. Kamp, Elburg.
 • Wanneperveen 09.30 uur – Voorganger: Ds. J. Stap, Kolderveen.

 

Diensten 26 augustus:

 • Belt-Schutsloot 09.30 uur – Voorganger: Ds. A.H. van Veluw, IJsselmuiden.
 • Wanneperveen 09.30 uur – Voorganger: Ds. H. Scholing, Hollandscheveld.

 

Diensten 2 september:

 • Belt-Schutsloot 09.30 uur – Voorganger: Ds. T. Veenstra, Kampen.
 • In BS is de diaconiecollecte voor missionair werk.
 • Wanneperveen 10.00 uur – Voorganger: Dhr. D. de Boer – Dienst in de feesttent.

 Oppas W’veen en BS: Zie www.pknwanneperveenbeltschutsloot.nl, onder: rooster.

 

Rooster bloemendienst W’veen:

 • 05/8 – Fam. M. Winters en mw. M. Mourik.
 • 12/8 – Mw. R. v.d.Veen en fam. A. v.d. Veen.
 • 19/8 – Fam. C. Vos en fam. H. Slot.
 • 26/8 – Fam. H. Mendel en fam. H. Hertong.
 • 02/9 – Tentdienst.

 

Bloemen BS:

 • De bloemen van zondag 15 juli gingen in BS met hartelijke groeten en ter bemoediging naar de fam. Jordens. De bloemen van zondag 22 juli gingen in BS met hartelijke groeten en ter bemoediging naar de fam. Klaver aan de Noorderweg.
 • Op 29 juli zijn de bloemen met hartelijke felicitaties gebracht bij mw. W. de Jonge-Klaver. Zij mocht 89 jaar worden. Ook gingen er bloemen naar mw. F. Stam-Halfmouw, in de Schiphorst te Meppel.

Bloemen W’veen:

 • In W’veen werden 15 juli de bloemen bestemd voor Rick en Janine Meijer- Mendel in Meppel voor de geboorte van zoon Tygho,en de 2e bos ging naar mw. Bakker- van Elp.
 • De bloemen van zondag 22 juli gingen naar Albert Lok en naar Dennis Bosch.
 • Op 29 juli werden de bloemen gebracht bij mw. G. Brand-Manden, zij is jarig geweest en naar de vrijwilligers van de vakantie bijbelclub, met name familie Selles.

 

Verantwoording:

 • De diaconale collecte voor het werelddiaconaat van 24 juni bedroeg  € 153.80, en de extra collecte voor het pastoraat was  €  118.55.
 • De extra collecte voor kerk en onderhoud van 1 juli bedroeg € 88.55
 • De avondmaal collecte van 8 juli, bedroeg € 327.15
 • Een gift van € 20 is ontvangen door diaken Hennie de Goede en was bestemd voor de Kerk en Onderhoud.
 • Door ouderling G. van Benthem is begin juli een gift ontvangen van € 20 voor kerk en onderhoud.
 • Door ds. Menkveld is 13 juli € 20 ontvangen voor kerk en onderhoud.
 • De diaconie collecte van 15 juli te W’veen bedroeg € 65,30.
 • De collecte voor het binnenlands diaconaat van 22 juli te W’veen bedroeg € 71,45 en in BS €  117,10.
 • De diaconale collecte voor de Bijbel Vakantie Club in BS bedroeg €  134,45.
 • Jannie klaver heeft voor de bloemencommissie, in de maand juli, een bedrag ontvangen van € 10.
 • Diaken Titia Stam heeft twee giften ontvangen: een gift van € 20 voor de diaconie en een gift van
 • € 50  voor de diaconie en kerk en onderhoud.

 

Doelcollecte van de diaconie voor de maand augustus; Stichting Present Steenwijkerland.

Visie & missie; We geloven dat mensen best bereid zijn om zich in te zetten voor de ander en de samenleving. De kloof tussen die bereidheid en het daadwerkelijk in actie komen is voor veel mensen (te) groot. Er is een brug, een verbindende schakel nodig. Present wil die schakel zijn.

Missie; Een brug slaan tussen mensen die iets te bieden hebben en mensen die daarmee geholpen kunnen worden.

Visie; Een beweging op gang brengen in Steenwijkerland waarbij steeds meer mensen het vanzelfsprekend vinden om naar elkaar om te zien.

Naam en logo; Het logo van Present beeldt uit waar Present als organisatie voor staat: een brug en een mens met open armen. Bruggen verbinden. Bij bruggen gebeurt wat, kunnen mensen elkaar ontmoeten. Generaties, wijken, straten, buren, collega´s en culturen worden met elkaar verbonden. De verfvegen laten iets van het concrete zien van Present: mensen zijn bereid hun handen uit te strekken naar een ander. De naam ‘Present’ wil zeggen: er zijn voor de ander, als een cadeau, in het hier en nu, de ‘present time.

Inspiratie; Een mens heeft veel ontvangen om van te genieten en om van te delen met anderen. Present wil zich laten inspireren door de persoon van Jezus Christus. Hij bracht waarden als dienstbaarheid en gelijkwaardigheid in praktijk en zijn voorbeeld prikkelt ons tot navolging. Tegelijk willen we als Present iedereen van welke levensovertuiging dan ook welkom heten om gezamenlijk iets van onze tijd te geven en te ontvangen.

Namens de diaconie van harte bij u aanbevolen.

Collectemunten:

Op maandag 6 augustus kunt u collectemunten halen bij Gerrit Knobbe tussen 18.45 uur en 19.45 uur.

 

Huwelijk:

Op 24 augustus 2018 hopen Erik Stam en Wiebegina Doosje elkaar het ja-woord te geven om 13.00 uur bij eetcafe De Waterlelie te BS. De kerkelijke inzegening zal plaats vinden om 16.00 uur in de hervormde kerk te Kolderveen. Wij willen Erik en Wiebegina alvast van harte feliciteren en een fijne trouwdag wensen.

 

Heilig Avondmaal:
Tijdens de september vergadering in 2015 spraken wij in de Kerkenraad over het versleten kleed op de Avondmaalstafel in Wanneperveen. Tijdens dat gesprek kwam het afdekken van brood en wijn tijdens de viering van het Heilig Avondmaal aan de orde. We hebben toen besloten dat we brood en wijn alleen afdekken voor de viering en niet meer na de viering. Op de laatste gemeenteavond in Wanneperveen kwam daar een vraag over en na de laatste viering in WV bleek dat er nog meer mensen zijn die het jammer vinden en niet respectvol dat brood en wijn niet meer worden afgedekt na de viering.

Het afdekken van brood en wijn bij de viering van het Heilig Avondmaal heeft een hygiënische reden. Het brood droogt minder uit en er slaat geen stof neer op het voorgesneden brood en de (deels) volgeschonken bekers. Voor zover ik weet heeft het afdekken geen Bijbelse, theologische of geestelijke betekenis. De tekenen van brood en wijn mogen gezien worden. Zij zijn ons gegeven juist vanwege hun zichtbaarheid en tastbaarheid. God wil ons het heil door het lijden en sterven van onze zaligmaker Jezus Christus zo dichtbij bij brengen dat het in brood en wijn zichtbaar en tastbaar wordt. De gelovigen die bij tijd en wijle door twijfel worden aangevochten mogen door middel van de zichtbaarheid en tastbaarheid bemoedigd worden en vertrouwen krijgen in het heil dat ons deel wordt. Brood en wijn maken een geestelijke werkelijkheid zichtbaar en stellen haar aanwezig in het midden van de gemeente die Avondmaal viert. In sommige kerken staat er altijd brood en een wijnbeker op het liturgische centrum als een voortdurende herinnering en heenwijzing naar het Avondmaal dat door de gemeente gevierd wordt. Ook worden de symbolen verwerkt in kanselkleden of andere voorwerpen in het interieur van kerken. Deze symbolen verwijzen naar het verlossingwerk van onze Here Jezus dat we zo bijzonder mogen vieren als we tijdens het avondmaal niet alleen zien maar ook proeven. Op die manier gezien heeft het iets oneigenlijks als we brood en wijn (langer dan noodzakelijk) afdekken. Het heeft juist de bedoeling om via de zintuigen het heil dichtbij te brengen en aanwezig te stellen. Als we brood en wijn zien en proeven, weten we, Jezus is hier, Zijn vergeving is hier. God heeft ons lief door het geven van Zijn Zoon.

Tegelijk is duidelijk dat symboliek niet door iedereen op dezelfde manier wordt aangevoeld en ook niet door ieder op dezelfde manier is aangeleerd. Gewoonten en eigen gedachten spelen hier zeker ook een rol. Daarom wil ik u graag uitnodigen om te reageren op dit stukje door te vertellen wat de symboliek van brood en wijn tijdens de viering van het Heilig Avondmaal voor u betekent en welke plek en betekenis het afdekken van brood en wijn voor u heeft. Dat kan per brief of mail op de bekende adressen.

Vanuit de gemeente:
Mw. L. van Zanden, verblijft nog in Zonnewiede in Giethoorn. Ze is daar tijdelijk en heeft gelegenheid om tot rust te komen.

Vanuit de Pastorie:
Richelle vroeg me vorige week of ik al bezig was met mijn stukje ‘vanuit de Pastorie’. want zei ze; ‘Schrijf dan maar dat ik naar een andere school ga’. Dat is inderdaad waar. Afgelopen week heeft ze afscheid genomen van De Wel in Nijeveen en na de vakantie gaat ze naar de Reestoever in Meppel. Een hele overgang waarvan we hopen en verwachten dat het voor haar goed zal uitpakken. Tegelijk trof het mij dat ze dit zelf via de Nieuwsbrief en Leefmee aan u wilde vertellen. Met elkaar meeleven kan alleen als je weet hoe het wederzijds gaat. De regelgeving van de AVG zorgt ervoor dat we ook als kerk zorgvuldig moeten zijn met de informatie die we over elkaar aan elkaar doorgeven. In de praktijk zal dat hier en daar minder worden of minder expliciet. Soms is dat al merkbaar in de kerkblaadjes en mensen vinden dat jammer omdat ze juist graag die persoonlijke berichtjes lezen. Wellicht soms uit nieuwsgierigheid maar toch zeker ook om te kunnen meeleven door een kaartje, een telefoontje en niet te vergeten gebed voor elkaar. Maar het is niet alleen de AVG die ons hindert. Ik merk steeds vaker dat mensen liever niet genoemd worden in de gemeenteberichten. Soms wel begrijpelijk, maar toch ook jammer. Hoe kunnen we met elkaar meeleven als anderen niet weten hoe het met ons gaat? Hoe kunnen we helpen als we niet weten dat er hulp nodig is? Nee, het is niet leuk als het niet goed me je gaat, het is helemaal niet fijn als je afhankelijk bent. Maar, zo zijn we aan elkaar gegeven. In goede en in kwade dagen. Dat mogen we van elkaar weten. ‘Schrijf maar dat ik naar een andere school ga’.
Hartelijke groeten,
Ds. Menkveld.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *