Nieuws 09-09-2018

Diensten 9 september:

  • Belt-Schutsloot 09.30 uur – Voorganger: Ds. W.J. Menkveld – Startzondag.
  • Wanneperveen 09.30 uur – Voorganger: Dhr. H. Lowijs, Noordscheschut.             (In BS is er een extra collecte voor de kosten van de startzondag)                        (In W’veen is de diaconiecollecte voor missionair werk)

 

Diensten 16 september:

  • Belt-Schutsloot 09.30 uur – Voorganger: Ds. J.A. Dekker, Lemele – Heilig Avondmaal.
  • Belt-Schutsloot 19.00 uur – Sing In.
  • Wanneperveen 09.30 uur – Voorganger: Ds. W.J. Menkveld – Heilig Avondmaal.

 

Startzondag BS – ‘Een goed gesprek’

Elk jaar trappen we het winterseizoen af met een startzondag. We willen dit jaar beginnen met “een goed gesprek”. We voeren dagelijks veel gesprekken met verschillende mensen. Maar wanneer noemen we het een goed gesprek? Is het een ontmoeting, waarin je echt de tijd neemt om met aandacht naar een ander te luisteren? Heb je het dan samen over wat je bezig houdt? Over wat je belangrijk vindt? Je bent van harte uitgenodigd om op 9 september na te denken over het goede gesprek. Natuurlijk praat je het gemakkelijkst onder het genot van koffie met koek, dus we zouden het fijn vinden als je iets meeneemt! En het zou natuurlijk mooi zijn als we het seizoen met een volle kerk beginnen.

 

Avondmaalscollecte 16 september Wanneperveen/ Belt-Schutsloot

Noodhulp voor slachtoffers op Lombok                                                                      De aardbevingen op Lombok op 5, 6 en 9 augustus 2018 hebben een grote chaos aangericht. Meer dan 460 mensen zijn omgekomen, 3.000 mensen zwaar gewond en meer dan 13.000 huizen zijn ingestort. Duizenden mensen slapen momenteel buiten of in zelfgemaakte tenten. Vooral voor de kwetsbare groepen, zoals ouderen, kinderen, mensen met een beperking en zwangere vrouwen is de nood groot.

EO Metterdaad houdt samen met de andere leden van het Christelijk Noodhulpcluster (bestaande uit Dorcas, EO Metterdaad, Red een Kind, Tear, Woord en Daad en ZOA) de situatie nauwlettend in de gaten. Door een groot netwerk van lokale organisaties, partners en kerken waar we als cluster mee samenwerken komt nu al de eerste hulp op gang.
Onze focus ligt nu op het noorden van Lombok, waar het epicentrum van de aardbevingen ligt. De kwetsbare groepen vangen we op in een noodopvang, waar we hen een slaapplek, water en voedsel kunnen bieden. Daarnaast proberen we via het lokale netwerk direct hulp te bieden op de plekken waar de nood het grootst is.

We roepen u op om te bidden voor de inwoners van Lombok, dat het aantal dodelijke slachtoffers niet hoeft te stijgen en de zwaargewonden mogen genezen. En daarnaast dat de noodhulp verder op gang mag komen en de afgelegen gebieden snel worden voorzien van schoon drinkwater, voedsel en onderdak.

Daarnaast kunt u een gift geven voor de noodhulp op het eiland. Elke euro helpt ons om de slachtoffers te helpen met opvangskampen, voedsel en schoon drinkwater.

De opbrengst zal via ZOA, TEAR en Red een Kind besteed worden om de slachtoffers van deze ramp te ondersteunen.

Namens de diaconie van harte bij u aanbevolen.

 

Oppas W’veen en BS:

Zie www.pknwanneperveenbeltschutsloot.nl, onder: rooster.

 

Rooster bloemendienst W’veen:

  • 09/9 – Fam. H. Veninga en fam. A. Huisman.
  • 16/9 – Bloemendienstcommissie.

 

Bloemen BS:

De bloemen van zondag 2 september zijn gegaan naar Bertus Beld.

 

Bericht van Stichting Present

Binnenkort hopen wij bij u in kerk te komen en kort aandacht te vragen voor het werk van onze stichting door middel van een tijdcollecte. Dit is bij u in de kerk al meerdere keren geweest en dus bekend.

Op zondag 23 september hopen wij in de ochtenddienst te gast te zijn op Belt Schutsloot en op zondag 30 september in de ochtenddienst op Wanneperveen. U kunt dan middels kaarten die worden uitgedeeld , aangeven wanneer u zich wilt inzetten voor uw medemens in Steenwijkerland die uw hulp heel hard kan gebruiken. Want ook hier zijn er mensen die niet op anderen terug kunnen vallen, die graag een dag(deel) hulp zouden willen bij bv het schoonmaken van hun woning, hulp bij de tuin of een fijne wandeling of uitje naar de Intratuin.

We hebben geen data op de kaarten gezet, u mag zelf aangeven in welke periode u beschikbaar wilt zijn. Wij nemen na de dienst de kaarten weer in en gaan uw aanbod inventariseren en komen er met een passende match op terug.

Mochten er vragen zijn dan kunt u deze na de dienst stellen aan ons.

Met vriendelijke groet,

Lammie Odink en Jessica van Benthem

Coördinatoren Stichting Present Steenwijkerland.

 

Vanuit de gemeente:
Dhr. B. Beld werd opgenomen in het ziekenhuis voor een operatie aan zijn oog en is inmiddels weer thuis.
Dhr. S. Jonas is gevallen en daarvoor opgenomen in het ziekenhuis in Meppel. Naar verwachting is hij inmiddels weer thuis.
We wensen beiden sterkte bij het herstel en de hulp en kracht van onze Hemelse Vader.

Vanuit de Pastorie:
Vandaag wordt collega P. Vis, die vorige week afscheid nam van de gereformeerde Johanneskerk in St. Jansklooster, bevestigd en doet hij intrede in Werkendam. Een gemis voor zijn ‘oude’ gemeente maar ook voor mij persoonlijk vanwege de goede contacten die we de afgelopen jaren hebben onderhouden. We wensen hem een goede start in zijn nieuwe gemeente en samen met zijn gezin in de nieuwe woonomgeving.
Hartelijke groeten,
Ds. Menkveld.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *