Nieuws 16-09-2018

Diensten 16 september:

 • Belt-Schutsloot 09.30 uur – Voorganger: Ds. J.A. Dekker, Lemele – Heilig Avondmaal.
 • Belt-Schutsloot 19.00 uur – Sing In.
 • Wanneperveen 09.30 uur – Voorganger: Ds. W.J. Menkveld – Heilig Avondmaal.

 

Diensten 23 september:

 • Belt-Schutsloot 09.30 uur – Voorganger: Ds. J.P. van Ark, Wapenveld.
 • Wanneperveen 09.30 uur – Voorganger: Ds. W.J. Menkveld – Startzondag.         In BS is er een extra collecte voor kerk en onderhoud en in W’veen voor de onkosten van de startzondag.

 

Diensten 30 september:

 • Belt-Schutsloot 09.30 uur – Voorganger: Ds. L.P. Cnossen, Oosterwolde.
 • Wanneperveen 09.30 uur – Voorganger: Ds. T. Veenstra, Kampen.

 

Avondmaalscollecte 16 september Wanneperveen/ Belt-Schutsloot

Noodhulp voor slachtoffers op Lombok

Slachtoffers na aardbevingen op Lombok

De aardbevingen op Lombok op 5, 6 en 9 augustus 2018 hebben een grote chaos aangericht. Meer dan 460 mensen zijn omgekomen, 3.000 mensen zwaar gewond en meer dan 13.000 huizen zijn ingestort. Duizenden mensen slapen momenteel buiten of in zelfgemaakte tenten. Vooral voor de kwetsbare groepen, zoals ouderen, kinderen, mensen met een beperking en zwangere vrouwen is de nood groot.

Noodhulp voor Lombok

EO Metterdaad houdt samen met de andere leden van het Christelijk Noodhulpcluster (bestaande uit Dorcas, EO Metterdaad, Red een Kind, Tear, Woord en Daad en ZOA) de situatie nauwlettend in de gaten. Door een groot netwerk van lokale organisaties, partners en kerken waar we als cluster mee samenwerken komt nu al de eerste hulp op gang.
Onze focus ligt nu op het noorden van Lombok, waar het epicentrum van de aardbevingen ligt. De kwetsbare groepen vangen we op in een noodopvang, waar we hen een slaapplek, water en voedsel kunnen bieden. Daarnaast proberen we via het lokale netwerk direct hulp te bieden op de plekken waar de nood het grootst is.

Wat kunt u doen voor Lombok?

We roepen u op om te bidden voor de inwoners van Lombok, dat het aantal dodelijke slachtoffers niet hoeft te stijgen en de zwaargewonden mogen genezen. En daarnaast dat de noodhulp verder op gang mag komen en de afgelegen gebieden snel worden voorzien van schoon drinkwater, voedsel en onderdak.

Daarnaast kunt u een gift geven voor de noodhulp op het eiland. Elke euro helpt ons om de slachtoffers te helpen met opvangskampen, voedsel en schoon drinkwater.

De opbrengst zal via ZOA, TEAR en Red een Kind besteed worden om de slachtoffers van deze ramp te ondersteunen.

Namens de diaconie van harte bij u aanbevolen.

 

Oppas W’veen en BS: Zie www.pknwanneperveenbeltschutsloot.nl, onder: rooster.

 

Rooster bloemendienst W’veen:

 • 16/9 – Bloemendienstcommissie .
 • 23/9 – Jeugddienstcommissie.
 • 30/9 – Fam. W. van Duuren en fam. J. Zomer.

 

Bloemen:

De bloemen van zondag 9 september gingen in BS met hartelijke felicitaties naar de heer J. Stam. Hij mocht 81 jaar worden.

 

Verantwoording:

 • De diaconale collecte voor missionair werk op 2 september jl. bedroeg                 in BS €  68,05.
 • In de zendingsbussen te Wanneperveen zat 66,97 euro.

 

Bericht van Stichting Present

Binnenkort hopen wij bij u in kerk te komen en kort aandacht te vragen voor het werk van onze stichting door middel van een tijdcollecte. Dit is bij u in de kerk al meerdere keren geweest en dus bekend.

Op zondag 23 september hopen wij in de ochtenddienst te gast te zijn op Belt Schutsloot en op zondag 30 september in de ochtenddienst op Wanneperveen. U kunt dan middels kaarten die worden uitgedeeld , aangeven wanneer u zich wilt inzetten voor uw medemens in Steenwijkerland die uw hulp heel hard kan gebruiken. Want ook hier zijn er mensen die niet op anderen terug kunnen vallen, die graag een dag(deel) hulp zouden willen bij bv het schoonmaken van hun woning, hulp bij de tuin of een fijne wandeling of uitje naar de Intratuin.

We hebben geen data op de kaarten gezet, u mag zelf aangeven in welke periode u beschikbaar wilt zijn. Wij nemen na de dienst de kaarten weer in en gaan uw aanbod inventariseren en komen er met een passende match op terug.

Mochten er vragen zijn dan kunt u deze na de dienst stellen aan ons.

Met vriendelijke groet,

Lammie Odink en Jessica van Benthem

Coördinatoren Stichting Present Steenwijkerland.

 

Overleden:

Op 8 september jl. is overleden mevrouw R. Minnema. Zij woonde in Nieuw Clarenberg te Vollenhove.

Later meer.

 

 • Vanuit de gemeente:
  Mw. Van Vianen werd 27 augustus openomen in Meppel met vermoeidheidsklachten. Hopelijk is zij inmiddels weer thuis.
 • Mw. van Zanden, die inmiddels een eigen permanente woning kreeg in Zonnewiede is momenteel helemaal niet in orde. Denk aan hen in uw voorbede. Dat onze God zich over hen ontfermt en anderen die een zware weg gaan.

  Vanuit de Pastorie:
  Dank voor alle meeleven rond het werken aan onze woning. Nu ook Nathan de deur uit is, is ons gezin zo klein dat we aan één kant wonen. Dat geeft ons de gelegenheid met de andere kant aan de slag te gaan in een rustig tempo want er zijn ook andere zaken die aandacht vragen. Nathan heeft inmiddels de kamer van Joren in Leiden in gebruik genomen en Joren is bezig met verhuisplannen naar Dordrecht waar hij een eigen woning wil betrekken. Maar het is vooral het startende winterwerk dat aandacht vraag. De planning, het vormen en bij elkaar roepen van de groepen kost mij meestal meer tijd dan me lief is, maar moet toch echt gebeuren als we de komende winter vol aan de slag willen. Daar ging het over tijdens de startdienst op de Belt en daar gaat het over tijdens de startdienst in Wanneperveen. Ik hoop en reken op uw en jullie inzet.
  Hartelijke groeten,
  Ds. Menkveld.  

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *