Nieuws 30-09-2018

Diensten 30 september:

 • Belt-Schutsloot 09.30 uur – Voorganger: Ds. L.P. Cnossen, Oosterwolde.
 • Wanneperveen 09.30 uur – Voorganger: Ds. T. Veenstra, Kampen.

Diensten 7 oktober:

 • Belt-Schutsloot 09.30 uur – Voorganger: Ds. W.J. Menkveld.
 • Wanneperveen 11.00 uur – Voorganger: Ds. W.J. Menkveld.                               De 1e collecte is in beide dorpen voor Kerk en Israël.

Oppas W’veen en BS: Zie www.pknwanneperveenbeltschutsloot.nl, onder: rooster.

 

Rooster bloemendienst W’veen:

 • 30/9 – Fam. W. van Duuren en fam. J. Zomer.
 • 7/10 – Mw. H. Westerbeek en fam. C. Vos.

 

Bloemen:

 • De bloemen van zondag 9 september gingen in W’veen naar Janneke Brals  en naar mw .M. Winters-Huisman.
 • Op 16 september gingen de bloemen in W’veen naar dhr. S. Jonas en mw. M. van Vianen-Hofman.
 • In BS gingen de bloemen met een groet en felicitaties naar de J. Lassche die zijn 94ste verjaardag mocht vieren.
 • Zondag 23 september gingen de bloemen in W’veen met hartelijke groeten naar mw. K. De Wolde- Manden en naar dhr. J. Lubbinge. Beiden hebben in het ziekenhuis gelegen.
 • In BS werden ze met hartelijke felicitaties bezorgd bij mw. G. van de Belt-Klaver. Zij mocht haar 96ste verjaardag vieren.

 

Verantwoording:

 • De opbrengst van de collecte van 9/9 in W’veen voor missionair werk was € 50,05.
 • Bij de diaconie in W’veen kwam ook nog een gift binnen van € 10 voor de bloemendienst.
 • De opbrengst van de avondmaalscollecte 16/9 in W’veen voor het noodfonds voor Lombok  bedroeg € 179,75.
 • De opbrengst van de diaconiecollecte te W’veen bedroeg 51,70.
 • De opbrengst van de avondmaalscollecte van 16 september in BS bedroeg  € 403,65.
 • Tijdens de collecte van de Sing-In een envelop met € 10 ontvangen voor Lombok.
 • De diaconiecollecte van zondag 23 september bedroeg in W’veen € 51,05.
 • De extra collecte voor kerk en onderhoud in BS bedroeg €  99,35.

 

Jarigen:

D.V. hopen onderstaande 80+ers volgende maand hun verjaardag te vieren.

 • 04-10 mw. A. Oosterhof-Boonstra, 81 jaar.
 • 05-10 dhr. J. Bakker, 81 jaar.
 • 07-10 dhr. S.E. Waas, 82 jaar.
 • 18-10 mw. M. van Vianen-Hoffman, 85 jaar.
 • 21-10 mw. A.P. van Velzen-Tuin, 85 jaar.
 • 26-10 mw. G. Stam-van de Belt, 83 jaar.
 • 27-10 mw. M. Lijkendijk-Smit, 85 jaar.
 • 27-10 dhr. A. Huisman, 81 jaar.
 • 30-10 mw. G. Kroes-Strijker, 82 jaar.

Allen alvast een fijne dag gewenst en natuurlijk van harte gefeliciteerd.

 

Collectemunten BS:

Maandag 1 oktober kunt u tussen 18.45 uur en 19.45 uur collectemunten halen bij Gerrit Knobbe, Belterweg 34.

 

Terugblik tentdienst zondag 2 september:

Zondag 2 september was tijdens het dorpsfeest de jaarlijkse tentdienst op het feestterrein in Wanneperveen. De tent was voor deze gelegenheid wat anders ingericht dan anders. Zo stonden de stoelen in een ovale opstelling. Met de spreker in het midden. Op die manier zie je elkaar en voel je je nog meer verbonden met elkaar. De opkomst was bijzonder goed te noemen, zo’n 150 belangstellenden. Opvallend fijn veel Beltigers ook. Spreker was Durk de Boer. Thema van het feest was dit jaar ‘WanneperPlaya’ en dat was ook het thema van de dienst. Als uitgangspunt nam Durk hiervoor de Psalmen 23 en 121. De muzikale medewerking was van ‘Samen op weg’ uit Bergentheim. Zij begeleidden ook de samenzang. De overdenking bestond uit 3 deeltjes, die werden afgewisseld met samenzang, koffie, thee en ranja. De collecte in de dienst voor het evangelisatiewerk bracht € 203,54 op en de uitgangscollecte voor de onkosten van de dienst € 268,17. Iedereen hartelijk dank.

Was u of jij er niet bij? Volgend jaar heb je weer een kans. De tentdienst is in 2019 op zondag 8 september.

 

Vanuit de gemeente:
Mw. Van Vianen mocht weer thuiskomen uit het ziekenhuis in Meppel. Ze moet rustig aan doen maar ze is blij dat ze weer thuis is.

In Memoriam: Roelofje Minnema – Meijer:
Roelie Meijer werd geboren aan de Veneweg in Wanneperveen. Ze had een vrolijke aard en werkte hard mee op de boerderij. Ze leerde Einte Minnema kennen, trouwde en samen gingen ze aan de Veneweg wonen. Daar werd Jansje geboren. Daarna kwam er weer een verhuizing, nu naar het Dorpshuis waar ze het beheer op zich namen. Daar werden Tiny en Jan geboren. Opnieuw een verhuizing, nu naar de Siebenweg. Roelie zat niet stil en werkte bij verschillende dominees in de Pastorie en bezocht ook trouw de vrouwenvereniging. Einte werd brugwachter en dat betekende opnieuw een verhuizing, nu naar de Blauwe Hand. Intussen werden kleinkinderen en ook achterkleinkinderen geboren die veel voor hen betekenden en dat was wederzijds. Vandaar verhuisden ze later naar de Wethouder Vosstraat. Dat werd de laatste woning samen. Einte overleed daar in 2012. Roelie heeft hem tot het laatst met overgave verzorgd. Dat heeft veel van haar gevraagd. Het leven daarna, alleen, was moeilijk voor haar en daarom verhuisde zij naar de Perelaar. Na verloop van tijd ging dat niet meer en werd de overstap gemaakt naar Nieuw Clarenberg. Roelie hield haar opgewekte aard maar het werd steeds moeilijker voor haar om de dagelijkse dingen vast te houden. Steeds meer moest ze loslaten. Tenslotte kwam het moment van het afscheid op zaterdag 8 september na een periode van liefdevolle verzorging. Op donderdag 13 september werd zij begraven in Wanneperveen na een afscheidsdienst in de kerk. In de dienst zongen wij mooie liederen waar Roelie van hield en stonden we stil bij de troostwoorden uit Psalm 23. De Heer is mijn herder, mij ontbreekt niets. Achter de herder van Psalm 23 zien we de Goede Herder uit het Nieuwe Testament, Jezus Christus. Dankzij Hem wordt het afscheid volledig anders. Dwars door het leven heen leidt die Herder ons naar het huis de Heren waar we mogen blijven tot in lengte van dagen. Die troost blijft over na het afscheid en wensen we kinderen, klein en achterkleinkinderen en allen die Roelie Minnema – Meijer zullen missen van harte toe.

 

Catechisanten (en ouders):
De catechisaties gaan/zijn weer begonnen. Ik ga uit van dezelfde groepen en tijden als vorig jaar. Probeer te komen dan overleggen we of er aanpassingen nodig zijn. Als je niet kunt geef dat dan via jmenkveld@solcon.nl aan mij door. Overleg ook met elkaar en betrek anderen erbij de mee willen doen.

Belijdeniscatechisatie:
25 maart deden 11 jonge mensen belijdenis van hun geloof en werden daarmee lidmaat van onze kerk. Dat was een mooie hoopvolle gebeurtenis. Voor degenen die hun ja-woord gaven maar ook voor de gemeente en de familie die erbij was. Onze gemeente telt ongeveer 185 doopleden die 20 jaar of ouder zijn. Veel van deze 185 mensen zullen in het verleden wel eens bezig zijn geweest met de vraag om ook belijdenis te doen. Om één of andere reden is het er niet van gekomen. Misschien kwam die vraag op 25 maart wel weer even boven. Ik wil het liefst al deze mensen maar toch zeker degenen die deze vraag nog mee dragen uitdagen om er wat mee te gaan doen. Om op zoek te gaan naar een antwoord. Waarom wel of geen belijdenis doen? Neem er de komende winter de tijd voor om die vraag te beantwoorden. Kinderen laten dopen is gelukkig voor veel ouders nog vanzelfsprekend. De kinderdoop vraagt om een vervolg. Het persoonlijk ja-woord van de dopeling. God beloofd vooraf. Dat laat de doop zien. Hij wacht op een reactie, een antwoord, dat mag door middel van persoonlijke geloofsbelijdenis gegeven worden. Wie hier mee aan de slag wil mag dat aan mij doorgeven. Ik hoop dat er ook deze winter een groep hiermee aan de slag wil gaan. Wie twijfelt nodig ik uit om één van de nieuwe lidmaten van dit jaar te vragen of het de moeite waard is. Zij zullen, ieder op zijn of haar eigen manier, zeggen; zo’n jaar, zo’n dienst, dat laat je niet koud! Vraag het maar na!

Vanuit de Pastorie:
Een mens weet niet hoe slecht hij is zonder heel hard te hebben geprobeerd goed te zijn.
Ik denk dat dat te maken heeft met de woorden van Paulus: Als ik het goede wil doen ligt het kwade op de loer. Het kan heel ontmoedigend zijn om, terwijl je zo je best doet om goed te zijn en te doen, merkt dat je het niet bent en niet kunt. Toch is het juist de moeite waard om dat wel te doen, wel te proberen omdat het ons in de juiste verhouding brengt tot God. Zoals Jezus zei; gezonde mensen hebben geen heelmeester nodig maar zieke mensen wel. Proberen goed te zijn lukt niet en brengt je op je knieën, denken dat je goed bent lukt alleen als je je kop in het zand steekt.
Hartelijke groeten,
Ds. Menkveld.

 

 

 

 

 

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *