Nieuws 07-10-2018

Diensten 7 oktober:

  • Belt-Schutsloot 09.30 uur – Voorganger: Ds. W.J. Menkveld.
  • Wanneperveen 11.00 uur – Voorganger: Ds. W.J. Menkveld.                               De 1e collecte is in beide dorpen voor Kerk en Israël.

 

Diensten 14 oktober:

  • Belt-Schutsloot 09.30 uur – Voorganger: dhr. Janco Zijlstra – jeugddienst.
  • Wanneperveern11.00 uur – Voorganger: dhr. Durk de Boer – jeugddienst.

 

Collecte Kerk en Israël 7 oktober 2018:

Ieder jaar op de eerst zondag van oktober vieren we in de Protestantse Kerk Israël zondag. We staan op een bijzondere manier stil bij de verbondenheid met Israël, bij het gesprek met het volk Israël en de relatie met het joodse volk.

Voor de Protestantse Kerk is de relatie met het volk Israël een essentieel element van de identiteit. Ze voelt zich onopgeefbaar verbonden met Israël vanwege Gods geschiedenis met dit volk en omdat ons geloof is voortgekomen uit de Joodse traditie. Tegelijk voelt ze zich ook verbonden met Palestijnse christenen en komt ze op voor recht en gerechtigheid. Een dubbele loyaliteit.

De Protestantse Kerk stimuleert gemeenteleden deel te nemen aan het gesprek met en over Israël en informeert hen over de relatie van de kerk met Israël onder meer door het organiseren van ontmoetings- en netwerkdagen en in het magazine Kerk & Israël Onderweg.

Voor het komende jaar is het speerpunt om jonge mensen meer te betrekken bij wat de verbondenheid met Israël betekent.

Vandaag, Israëlzondag, vragen we uw steun om het werk van Kerk en Israël mogelijk te maken.

Namens de diaconie van harte bij u aanbevolen.

 

Oppas W’veen en BS: Zie www.pknwanneperveenbeltschutsloot.nl, onder: rooster.

 

Rooster bloemendienst W’veen:

  • 7/10 – Mw. H. Westerbeek en fam. C. Vos.
  • 14/10 – jeugddienstcommissie.

 

Bloemen:

  • Afgelopen zondag gingen er in BS bloemen naar Sander en Corine i.v.m. de geboorte van hun zoon en naar Geert en Harmke Stam in Zonnewiede te Giethoorn.
  • In Wanneperveen werden de bloemen met hartelijke felicitaties gebracht bij mw. B. Dam, zij is jarig geweest, en naar mw. T. Stummel ter bemoediging

 

Verantwoording:

Door diaken G. Mondria is vorige week € 20 ontvangen voor de diaconie.

De collecte van zondag 23 september voor de onkosten van de Startzondag te Wanneperveen heeft opgebracht: euro 91,50.

 

Geboren:

Op donderdag 20 september 2018 is Jan Willem Klaver geboren. Zoon van Sander en Corine Klaver. Zij noemen hem Twan. Wij feliciteren Sander en Corine van harte met Twan en wensen hen als gezin Gods zegen toe.

 

Doelcollecte:

U had misschien voor de maand oktober weer op een doelcollecte gerekend, maar omdat er deze maand al zoveel collectes met een vaste bestemming zijn, kiezen we ervoor om de doelcollecte op te schuiven naar november. We zullen dan de hele maand collecteren voor hospice het Riemkehuis in Steenwijk. Verder informatie volgt.

De diaconie.

 

Catechisanten (en ouders):
De catechisaties zijn weer begonnen. Ik ga uit van dezelfde groepen en tijden als vorig jaar. Probeer te komen dan overleggen we of er aanpassingen nodig zijn. Als je niet kunt geef dat dan via jmenkveld@solcon.nl aan mij door. Overleg ook met elkaar en betrek anderen erbij de mee willen doen.

 

Belijdeniscatechisatie:
Ik wil graag mijn oproep van vorige week herhalen. Iedereen die de gewone catechisatie achter zich heeft gelaten en nog geen belijdenis heeft gedaan, denk daar nog eens goed over na. Wat betekent je doop voor je? Kun je daarmee verder zonder je eigen wel overwogen ja-woord? De eerste aanmeldingen zijn binnen, ik hoop dat er een hele groep komt. Als je twijfelt kunnen we er eerst ook over praten. Getuigen, belijden, hoort bij het leven van een christen. Dat doe je voor God, voor jezelf en voor de mensen om je heen. Belijdenis doen in de kerk is een mooie manier van getuigen. Daarmee geef je God eer, wordt je bemoedigd in je geloof en bemoedig je anderen.

Vanuit de Pastorie:
Deze winter wil ik extra aandacht besteden aan de 10 geboden of leefregels zoals we ze ook wel noemen. Geboden en regels roepen niet bij iedereen positieve gedachten op. Onze tijd wordt gekenmerkt door een grote nadruk op individuele vrijheid en die vrijheid heeft nogal eens de neiging zich te keren tegen regels. Heel veel Bijbelteksten vertellen ons dat het liefhebben en dienen van God heel veel te maken heeft met het houden van geboden. Daar kan dus gemakkelijk spanning ontstaan. Volgende week zondag wil ik een inleidende preek houden over het doel van de geboden die in de Bijbel staan. Hoe verhouden zij zich met bv met Jezus die ons heeft vrijgemaakt. Ik doe bij deze een dringende oproep om zondag naar de kerk te komen omdat deze preek belangrijk is om de volgende preken over de 10 geboden te begrijpen.
Hartelijke groeten,
Ds. Menkveld.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *