Nieuws 21-10-2018

Diensten 21 oktober:

 • Belt-Schutsloot 09.30 uur – Voorganger: dhr. J.H.J. Lotterman, Utrecht.
 • Wanneperveen 11.00 uur – Voorganger: ds. K.A.E. de Waard, Lunteren.               Er is een extra collecte voor kerk en onderhoud in beide diensten.

Diensten 28 oktober :

 • Belt-Schutsloot 09.30 uur – Voorganger: ds. W.J. Menkveld.
 • Wanneperveen 11.00 uur – Voorganger: ds. W.J. Menkveld – Ouderendienst.

 

Oppas W’veen en BS: Zie www.pknwanneperveenbeltschutsloot.nl, onder: rooster.

 

Rooster bloemendienst W’veen:

 • 21/10 – fam. J. Bosman en fam. H. Slot, Veneweg.
 • 28/10 – fam. B. van den Berg en fam. A. Wink.

 

Bloemen:

 • De jeugddienstcommissie in BS bestemde de bloemen voor de muzikale begeleiders in de jeugddienst.
 • De bloemen gingen in W’veen naar de heer A. Bakker, hij is jarig geweest en ter bemoediging naar de heer C. Heidema.

 

Verantwoording:

 • Ds. Menkveld ontving vorige week een gift van € 20 voor de kerk en ouderling Alie Baas een gift van € 40.
 • De diaconale collecte in de jeugddienst in BS voor Giro 555 Hulp Sulawesi bedroeg  € 495,50.
 • De collecte voor de jeugddienstcommissie bedroeg €  153,60.

 

Financiële situatie:

De kerkenraad maakt zich ernstig zorgen over de financiële situatie van onze gemeente.

Al vele jaren zijn de inkomsten (o.a. de vrijwillige bijdrage) onvoldoende om de uitgaven die we als gemeente hebben, te bekostigen. In de afgelopen jaren werden die tekorten steeds aangevuld door een beroep te doen op onze financiële reserve. Afgezien van het feit dat dit op langere termijn nooit een goede oplossing is, is die financieel reserve over een aantal jaren uitgeput.

De kerkenraad is zich bewust van de ernst van deze situatie en zal op korte termijn nadenken over maatregelen om deze zorgelijke situatie het hoofd te bieden. Vergaande maatregelen zijn hierbij niet uit te sluiten.

De kerkenraad zal u in de komende periode op de hoogte houden van de ontwikkelingen en ook met u als gemeentelid in gesprek gaan aangaande deze situatie.

De voorzitter.

 

Sam’s Kledingactie

voor Mensen in Nood gaat door met de opbouw van onderwijs in de Centraal Afrikaanse Republiek.

De opbrengsten van de ingezamelde kleding gaat voor de tweede helft van 2018 naar een bijzonder project. De Centraal Afrikaanse Republiek is een straatarm land midden in Afrika met bijna 5 miljoen inwoners. Het land wordt al jaren geteisterd door burgeroorlogen en het is ontwricht door aanhoudend geweld. Bijna de helft van de bevolking heeft structureel te weinig voedsel, tweederde heeft geen toegang tot schoon drinkwater en gezondheidszorg. Onder deze omstandigheden schiet het onderwijs tekort. Onderwijs voor kinderen van 6 tot 14 jaar. Doel van het project is het geven van goed onderwijs in  het bijzonder aan kinderen die geleden hebben onder het geweld. Om het onderwijs weer op gang te krijgen zorgt Cordaid voor goede scholen en materialen. Daarbij biedt Cordaid hulp aan de dorpen waar de scholen staan en aan het onderwijspersoneel van de scholen.

Doet u weer mee? U kunt bruikbare kleding en schoenen inleveren van 29 oktober tot en met 3 november. Graag in gesloten plastic zakken, op de volgende adressen fam. Knobbe, Belterweg 34, fam. Dam, Veneweg 187 en Willy Mourik, Bovenboerseweg 39.

Namens Sam’s Kledingactie voor Mensen in Nood alvast bedankt.

Willy Mourik tel. 281570

Vanuit de gemeente:
Albert en Maaike van de Veen werden diep getroffen door het ontijdige overlijden van hun jongste dochter Carla, vorige week zondag. Waar woorden te kort schieten mogen onze gebeden hen bemoedigen in dit grote verdriet.

Vanuit de Pastorie:
In de preek van afgelopen zondag ging het over de functie van de wet zoals we die in het Oude Testament bijv. in de Psalmen tegenkomen en zoals Paulus daarover spreekt in Galaten 3. Deze week waren wij bij het Bijbellezen aan tafel juist bij Psalm 119 gekomen. Een dagelijkse bevestiging van de preek en aansporing om daar mee te gaan leven. Het lijkt haast te mooi om waar te zijn, zo positief spreekt deze dichter over Gods geboden. Ik heb me laten vertellen dat Psalm 118 het midden van de Bijbel is. Deze Psalm gaat over de goedheid van God. Psalm 117, de kortste Psalm, is een oproep aan alle volken om God te loven. Psalm 119, de langste Psalm is een lofzang op de wet. Deze drie Psalmen vormen het hart van de Bijbel. Laat alle volken de goedheid van God loven, die zichtbaar wordt in zijn mensen die leven naar Zijn geboden. Over twee weken zal ik de draad weer oppakken, dan komt het 1e gebod van de 10 geboden aan de orde; Geen andere goden in plaats van God. Het lijkt me een goede voorbereiding om voorafgaande deze Psalmen aan tafel te lezen.
Hartelijke groeten,
Ds. Menkveld

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *