Nieuws 28-10-2018

Diensten 28 oktober :

 • Belt-Schutsloot 09.30 uur – Voorganger: ds. W.J. Menkveld.
 • Wanneperveen 11.00 uur – Voorganger: ds. W.J. Menkveld – Ouderendienst.

 

Diensten 4 november:

 • Belt-Schutsloot 09.30 uur – Voorganger: ds. W.J. Menkveld – H.A. (staande)
 • Belt-Schutsloot 19.00 uur – Sing In.
 • Wanneperveen 11.00 uur – Voorganger: ds. W.J. Menkveld – H.A.                       De avondmaalcollecte in beide diensten is bestemd voor stichting Doe een Wens.

 

Oppas W’veen en BS: Zie www.pknwanneperveenbeltschutsloot.nl, onder: rooster.

 

Rooster bloemendienst W’veen:

 • 28/10 – fam. B. van den Berg en fam. A. Wink.
 • 04/11 – Bloemendienstcommissie

 

Bloemen:

 • De bloemen van afgelopen zondag in BS gingen met een hartelijke groet naar mw. G. Huisman i.v.m. een ziekenhuisopname.
 • In W’veen gingen de bloemen ter bemoediging naar  fam. A. v/d Veen en mw. E. Slot- Rodermond.

 

Verantwoording:

 • In de maand september heeft Jennie Klaver 2 x €10 ontvangen voor de bloemendienst/commissie.
 • De diaconale collecte van 21 oktober voor missionair werk bedroeg in BS € 94,– en in W’veen € 66,70. In de collecte in BS zat een gift van € 5,00 voor de bloemendienst.
 • De extra collecte voor kerk en onderhoud bedroeg in BS €  92,25.
 • Diaken T. Stam heeft en gift van € 30 ontvangen voor de diaconie.

 

Jarigen in november:

Onderstaande Venigers hopen D.V. volgende maand te verjaren.

 • 14-11 Dhr. A. van der Veen, 80 jaar.
 • 23-11 Mw. J. Hoffman-Lassche, 84 jaar.
 • 24-11 Dhr. W. Kok, 81 jaar.
 • 26-11 Mw. J. Bakker-Broekman, 87 jaar.

Allen alvast van harte gefeliciteerd en een fijne dag toegewenst.

 

Financiële situatie:

De kerkenraad maakt zich ernstig zorgen over de financiële situatie van onze gemeente.

Al vele jaren zijn de inkomsten (o.a. de vrijwillige bijdrage) onvoldoende om de uitgaven die we als gemeente hebben, te bekostigen. In de afgelopen jaren werden die tekorten steeds aangevuld door een beroep te doen op onze financiële reserve. Afgezien van het feit dat dit op langere termijn nooit een goede oplossing is, is die financieel reserve over een aantal jaren uitgeput.

De kerkenraad is zich bewust van de ernst van deze situatie en zal op korte termijn nadenken over maatregelen om deze zorgelijke situatie het hoofd te bieden. Vergaande maatregelen zijn hierbij niet uit te sluiten.

De kerkenraad zal u in de komende periode op de hoogte houden van de ontwikkelingen en ook met u als gemeentelid in gesprek gaan aangaande deze situatie.

De voorzitter.

 

Sam’s Kledingactie

voor Mensen in Nood gaat door met de opbouw van onderwijs in de Centraal Afrikaanse Republiek.

De opbrengsten van de ingezamelde kleding gaat voor de tweede helft van 2018 naar een bijzonder project. De Centraal Afrikaanse Republiek is een straatarm land midden in Afrika met bijna 5 miljoen inwoners. Het land wordt al jaren geteisterd door burgeroorlogen en het is ontwricht door aanhoudend geweld. Bijna de helft van de bevolking heeft structureel te weinig voedsel, tweederde heeft geen toegang tot schoon drinkwater en gezondheidszorg. Onder deze omstandigheden schiet het onderwijs tekort. Onderwijs voor kinderen van 6 tot 14 jaar. Doel van het project is het geven van goed onderwijs in  het bijzonder aan kinderen die geleden hebben onder het geweld. Om het onderwijs weer op gang te krijgen zorgt Cordaid voor goede scholen en materialen. Daarbij biedt Cordaid hulp aan de dorpen waar de scholen staan en aan het onderwijspersoneel van de scholen.

Doet u weer mee? U kunt bruikbare kleding en schoenen inleveren van 29 oktober tot en met 3 november. Graag in gesloten plastic zakken, op de volgende adressen fam. Knobbe, Belterweg 34, fam. Dam, Veneweg 187 en Willy Mourik, Bovenboerseweg 39.

Namens Sam’s Kledingactie voor Mensen in Nood alvast bedankt.

Willy Mourik tel. 281570

 

Concert Excelsior:

Op vrijdagavond 9 november geeft christelijke muziekvereniging Excelsior een concert in de kerk te Belt-Schutsloot. Aanvang 19.30 uur. Aan de uitgang zal een collecte worden gehouden.

 

Boek voor mannen:
Een paar weken geleden wilde ik een boek kopen en keek even op Marktplaats of het tweedehands te koop was. Dat bleek het geval. Voor ik het bestelde keek ik even bij de andere boeken die ook door dezelfde aanbieder werden aangeboden en besloot er nog twee bij de nemen. Dat spaart verzendkosten. Beide boeken kende ik niet, maar de schrijvers wel, en omdat ze niet duur waren leek het me een goede koop. Een van deze boeken ben ik intussen aan het lezen en spreekt me heel erg aan. Het heet: Mannen en hun gedachten. Mannen denken van alles waar ze niet over praten. Ik reken mezelf tot de mannen die best wel makkelijk praten, maar ook ik heb zo mijn gedachten, meer of minder bewust waar ik niet over praat. Gedachten waar je niet over praat veranderen gemakkelijk in gepieker. Als je zulke gedachten probeert te begraven duiken ze toch met regelmaat weer op. Niet alles hoeft te worden besproken, maar er moet ook niet te veel onbesproken blijven. Dit boek stelt heel wat onbesproken gedachten aan de orde. Op een fijne manier. Het boek gaat vooral over onbesproken gedachten van zoons in verband met hun vaders en vaders in verband met hun kinderen (met name de zoons). Wat mij betreft is dit boek een aanrader voor elke man die zoon is (dus allemaal) en zeker voor hen die ook nog vader (van een zoon) zijn geworden.
Bij deze dus een dringende oproep aan de mannen die dit lezen om dit boek te lezen.
Het is helaas niet meer nieuw te koop, maar via Marktplaats, Bol.com in Boekwinkeltjes.nl is het nog wel te koop.                                                                 Mannen en hun gedachten; Gorden Macdonald
Ik ben er zo van overtuigd dat dit boek waardevol is dat ik alle mannen die het kopen, en lezen en er niets aan vinden, aanbied het van hen terug te kopen. Dit is dus een echte aanbieding. Niet goed geld terug. Mannen, wie durft het aan?

Vanuit de Pastorie:
Volgende week zondag neem ik de draad van de geboden weer op. In Wanneperveen in combinatie met de ouderendienst. Ik heb veel over dit onderwerp gesproken de laatste weken. Ik zal beginnen met enkele vragen te beantwoorden die ik tegenkwam en daarna verdergaan met het eerste gebod van de tien geboden. Het eerste gebod is misschien wel het minst bekende gebod. Veel mensen denken bij het eerste gebed meteen aan het grote gebod en daar heeft het natuurlijk veel mee te maken. Toch is het zeker de moeite waard om het serieus te nemen zoals we het vinden in Exodus 20:2. Zoals ik ook in de dienst al aangaf is dit onderwerp van groot belang voor onze gemeente. Ik hoop dat u er allemaal weer bij bent.
Hartelijke groeten,
Ds. Menkveld.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *