Nieuws 04-11-2018

Diensten 4 november:

  • Belt-Schutsloot 09.30 uur – Voorganger: ds. W.J. Menkveld – H.A. (staande)
  • Belt-Schutsloot 19.00 uur – Sing In.
  • Wanneperveen 11.00 uur – Voorganger: ds. W.J. Menkveld – H.A.                       De avondmaalcollecte in beide diensten is bestemd voor stichting Doe een Wens.

 

Dienst 7 november – Dankdag:

  • Gezamenlijke dienst in Wanneperveen om 19.30 uur.- Voorganger: ds. W.J. Menkveld.                                                                                                                 De extra collecte is de zgn. dankdagcollecte

 

Avondmaalscollecte zondag 4 november Wanneperveen en Belt-Schutsloot voor “Make a Wish”” ( st. doe een wens).

“Als een kind kan geloven dat zijn wens uitkomt, dan kan hij ook geloven dat hij beter wordt”.

Dat is de kracht van een Wish Journey

Onderzoek toont aan dat het realiseren van een allerliefste wens jonge patiënten en hun omgeving weer hoop en kracht geeft, en blijvend impact heeft. Een wensvervulling ontstaat niet vanzelf. Het is een zorgvuldig geplande Wish Journey. Een bijzonder traject waar een grote groep mensen maanden mee bezig is en dat van A tot Z maatwerk is. En dat impact heeft vanaf het moment van kennismaken tot lang na de wensvervulling. Zo maken wij met elkaar herinneringen die een leven lang mee gaan.

Wij zetten alles op alles om zo veel mogelijk wensen te vervullen. Dat doen wij niet alleen. Dat kunnen wij niet alleen. Ons verhaal is niet zomaar een verhaal. Het is een verhaal van alle verhalen van kinderen met een ernstige, soms zelfs levensbedreigende ziekte. Van zorgzame vrijwilligers, ouders, ziekenhuizen en business partners die samen alles uit de kast halen om het onmogelijke onvergetelijk te maken. Van maanden van voorbereiden, het verheugen op, zorgeloze momenten met familie en van herinneringen. Door onderdeel te zijn van een onvergetelijke Wish Journey krijgt het kind een positieve boost. Zo vinden kinderen én de mensen eromheen weer nieuwe kracht om sterker de toekomst in te gaan.

Namens de diaconie van harte bij u aanbevolen.

 

Doelcollecte diaconie voor de maand november.

Hospice Het Riemkehuis in Steenwijk

Ernstig zieke mensen voor wie geen genezing meer mogelijk is, willen de laatste fase van hun leven graag thuis doorbrengen. Maar soms behoort thuis sterven niet meer tot de mogelijkheden, terwijl een vertrouwde omgeving dan juist zo belangrijk is, zowel voor de patiënt als voor de familie. Bijvoorbeeld omdat de zorg voor de familie te zwaar is, of omdat het huis niet geschikt is voor de verzorging. Dan kan een hospice zoals ´Het Riemkehuis´ een goed alternatief zijn.

Een hospice wordt ook wel een ´Bijna Thuishuis´ genoemd. De zorg in een ´Bijna Thuishuis´ is vergelijkbaar met de zorg die thuis aan terminale cliënten geboden kan worden. Er is in feite sprake van een verplaatste thuissituatie.

Hospice het Riemkehuis is een non-profit organisatie, en werkt uitsluitend met vrijwilligers.

De Stichting ontvangt enige subsidie van de overheid , maar is grotendeels afhankelijk van donaties en giften.

Namens de diaconie van harte bij u aanbevolen.

 

Diensten 11 november:

  • Belt-Schutsloot 09.30 uur – Voorganger: ds. W.J. Menkveld – Dienst met de basisschool.                                                                                                          Er is een extra collecte voor een project van de basisschool.                                Na de dienst is er voor iedereen koffie.
  • Wanneperveen 11.00 uur – Voorganger: ds. W.J. Menkveld – Kerk en schooldienst.                                                                                                         In Wanneperveen is deze week de collecte voor de najaarszending.

 

Oppas W’veen en BS: Zie www.pknwanneperveenbeltschutsloot.nl, onder: rooster.

 

Rooster bloemendienst W’veen:

  • 04/11 – Bloemendienstcommissie
  • 11/11 – Fam. E. Westerman en fam. B. Stummel.

 

Bloemen:

  • De bloemen van afgelopen zondag in BS gingen met hartelijke felicitaties naar mw. G. Stam-van de Belt. Zij mocht haar verjaardag vieren.
  • In W’veen gingen de bloemen naar mw. De Vries-Polhuis en naar de heer H. van de Brink.

 

Verantwoording:

De collecte voor het Nederlands Bijbelgenootschap heeft in Wanneperveen € 90,75 opgeleverd en in Belt-Schutsloot € 130,85.

 

Collectemunten:

Maandag 5 november tussen 18.45 en 19.45 uur kunt u hiervoor weer terecht bij Gerrit Knobbe.

 

Concert Excelsior:

Op vrijdagavond 9 november geeft christelijke muziekvereniging Excelsior een concert in de kerk te Belt-Schutsloot. Aanvang 19.30 uur. Aan de uitgang zal een collecte worden gehouden.

 

Vanuit de gemeente:

Dhr. C. Heidema onderging in de afgelopen weken een operatie in Maastricht. De ingreep is voorspoedig verlopen. Hij is inmiddels weer thuis om verder te herstellen. Zijn vrouw ging voor de nodige zorg naar Zonnekamp en daar is zij nog. Wij wensen beiden sterkte en hopen op een voorspoedig herstel.
Dhr. G. Stam woont bij zijn vrouw Harmpje in Zonnewiede in Giethoorn. Op dezelfde gang als waar Harmpje eerst alleen woonde hebben zij nu gezamenlijk woonruimte. We hopen dat Geert zich daar thuis zal voelen al zal hij ongetwijfeld de Belt missen. Dhr J. Waas is opgenomen in Reggersoord, hij maakt een moeilijke tijd door en heeft veel hulp nodig. We hopen en bidden dat hij mag herstellen.

Vanuit de Pastorie:
Geloof is misschien wel het bekendste woord met de meest onduidelijk betekenis. Bijna iedereen gelooft wel in iets. Wat dat iets is of wat je er aan hebt lijkt soms voor iedereen verschillend te zijn. Natuurlijk heeft iedereen recht op een eigen mening zelfs over geloof. Maar, de spannende vraag is, kan geloof in iets, terwijl een ander gelooft in iets anders, wel geloof zijn. Het woord geloof heeft te maken met dat waar je vertrouwen in hebt. Waar je stevigheid vind als andere dingen wegvallen. Dat geldt voor het leven hier en nu. Waar houd je je aan vast als gezondheid, welvaart, werk, familie en/of vrienden wegvallen. Maar ook voor het leven straks. Waar houd je je aan vast als je afscheid neemt. Waar ga je dan heen? Wat blijft er van je over?
Als iemand midden op zee overboord van een schip valt en houvast heeft aan een reddingsboei, dan kan dat alleen maar als er ook echt een reddingsboei is. Een eigen mening over de reddingboei die er zou moeten zijn of denken dat er iets is waarmee je blijft drijven helpt je geen steek verder. De reddingsboei is er wel, of hij is er niet. Je blijft ermee drijven of niet. Daarom wil ik graag iedereen die gelooft in ‘iets’ oproepen om eens eerlijk onder ogen te zin wat dat iets is. Is het je eigen mening, je eigen idee over wat er zou moeten of kunnen zijn of weet je zeker dat je er mee blijft drijven als het erop aankomt? Dat is geloof!
Hartelijke groeten,
Ds. Menkveld.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *