Nieuws 18-11-2018

Diensten 18 november:

 • Belt-Schutsloot 09.30 uur – Voorganger: dhr. D. de Boer, Hattem.
 • Wanneperveen 11.00 uur – Voorganger: dhr. W. Voogd, Rouveen – Jeugddienst.

In BS wordt de najaarszendingscollecte gehouden.

 

Najaarszendingscollecte:

Sinds januari 2015 is Nienke Pruiksma uitgezonden naar Brazilië. Zij is verbonden aan COMIN, een kerkelij ke organisatie die zich inzet voor interculturele en interreligieuze dialoog tussen inheemse en niet-inheemse bevolkingsgroepen. COMIN ondersteunt inheemse volkeren daarnaast op het gebied van onderwij s, gezondheidszorg en landrechten. Brazilië telt veel inheemse volken, maar er bestaan veel vooroordelen over deze bevolkingsgroepen. COMIN wil met uitwisselingsprojecten, onderwij s en publicaties een brug zij n tussen inheemsen en niet-inheemsen, en de kennis over gewoonten en leefwij ze van inheemse volkeren vergroten. COMIN stimuleert dat mensen binnen de kerken en in het (theologische) onderwij s meer te weten komen over de inheemse bevolking. Nienke is nauw bij dit onderwij s betrokken. Zij verzorgt lessen en cursussen en denkt mee over de lesstof en –materialen.

 

Diensten 25 november – laatste zondag kerkelijk jaar:

 • Belt-Schutsloot 09.30 uur – Voorganger: ds. W.J. Menkveld
 • Wanneperveen 11.00 uur – Voorganger: ds. W.J. Menkveld

 

Doelcollecte diaconie voor de maand november.

Hospice Het Riemkehuis in Steenwijk

Ernstig zieke mensen voor wie geen genezing meer mogelijk is, willen de laatste fase van hun leven graag thuis doorbrengen. Maar soms behoort thuis sterven niet meer tot de mogelijkheden, terwijl een vertrouwde omgeving dan juist zo belangrijk is, zowel voor de patiënt als voor de familie. Bijvoorbeeld omdat de zorg voor de familie te zwaar is, of omdat het huis niet geschikt is voor de verzorging. Dan kan een hospice zoals ´Het Riemkehuis´ een goed alternatief zijn. Een hospice wordt ook wel een ´Bijna Thuishuis´ genoemd. De zorg in een ´Bijna Thuishuis´ is vergelijkbaar met de zorg die thuis aan terminale cliënten geboden kan worden. Er is in feite sprake van een verplaatste thuissituatie. Hospice het Riemkehuis is een non-profit organisatie, en werkt uitsluitend met vrijwilligers. De Stichting ontvangt enige subsidie van de overheid , maar is grotendeels afhankelijk van donaties en giften.

Namens de diaconie van harte bij u aanbevolen.

 

Oppas W’veen en BS: Zie www.pknwanneperveenbeltschutsloot.nl, onder: rooster.

 

Rooster bloemendienst W’veen:

 • 18/11 – Jeugddienstcommissie.
 • 25/11 – Fam. K.J. Rossing en fam. S. Smit.

 

Bloemen:

 • De bloemen van afgelopen zondag in BS gingen met hartelijke groeten de heer en mevrouw Ruiter.
 • In W’veen gingen de bloemen naar de heer A. Huisman en de heer J. Bijker.

 

Verantwoording:

 • De diaconiecollectes van 4 november voor Het Riemkehuis brachten in              BS € 127,86 op.
 • De dankdagcollecte heeft € 724,65 opgebracht.
 • Via diaken Titia Stam is € 100 ontvangen bestemd voor de dankdag collecte.
 • De diaconiecollecte van 11 november voor Het Riemkehuis heeft in W’veen         € 70,75 opgebracht en in BS €107,50.
 • De opbrengst voor het project van de Basisschool  in BS was € 168,35.

 

In memoriam: Jack Waas
Jack Waas werd op 16 november in 1939 geboren te Amsterdam. Hij is de zoon van een stoffeerder en zijn moeder was coupeuse. Als jongetje is hij bij een boer in Harskamp opgegroeid. Na de oorlog is hij weer herenigd met zijn ouders. Hij was enigst kind. Zijn eerste baan was koksmaatje op de grote vaart. Daarna volgde hij de opleiding meubelmaker. Maar zijn passie ging uit naar het koken.  Hij werd kok op de trein. Daar leerde hij zijn eerste grote liefde kennen. Een jaar later werd een dochter geboren, Marjolijn. Hierna volgden nog 3 wolken van dochters(Anita, Flora en Ineke). Het gezinsgeluk werd verstoord door de ziekte van Jack. Na een zeer zware periode kwam hij er weer  bovenop met de kracht van God. Hij ging weer aan het werk in de keuken, zijn passie. Toen kwam er weer een tegenslag. Hij moest zijn eerste grote liefde weg brengen. Het was een zware periode voor hem om vader en moeder tegelijk te zijn. Toen kwam hij zijn jeugdliefde weer tegen waar hij nog vele gelukkige jaren mee heeft gehad. Haar overlijden kwam vrij plotseling. Hoe moeilijk het ook was hij pakte de draad weer op om van het leven te gaan genieten zeker ook van zijn kinderen en kleinkinderen. Maar helaas werd zijn oudste dochter Marjolijn ziek. Na een lang ziekbed verloor hij zijn oudste dochter. Hij kon zijn verdriet delen met zijn nieuwe geliefde, Sannie. Ze pakten samen de draad weer op, waardoor het weer lichter werd in zijn dagen. In zijn laatste dagen is hij trouw bijgestaan door Sannie en in het bijzijn van haar en zijn kinderen is hij vredig ingeslapen. De afscheidsdienst werd gehouden in De laatste Eer in Steenwijk waarbij we stil stonden bij Psalm 23. De begrafenis vond plaats in besloten kring in Kampen. Een markant man ging heen. Zijn joodse wortels betekenden veel voor hem. Tegelijk was hij ook sterk verbonden met de kerk. Het kerkgebouw van Wanneperveen betekende veel voor hem vanwege de goede jaren die hij had toen hij opgevangen werd in Harskamp tijdens de oorlog. Hij schonk de kerk verschillende voorwerpen waaronder een Torah rol. Deze voorwerpen houden hun plek in de kerk en symboliseren zo de verbondenheid van Israël en de kerk. Wensen Sannie, kinderen en kleinkinderen de troost en hoop van God om dit verlies te verwerken.

Vanuit de Pastorie:
Vorige week was er in beide dorpen een kerk en school dienst. Voor zover ik weet was dat voor het eerst. Vorige week vierden we ook de dankdag voor gewas en arbeid. Dat sloot ook aan bij deze zondag die ging over ‘delen’. Sint Maarten deelde uit, maar lang daarvoor deelde Zacheüs ook uit. Deze mensen waren blij met God en zijn gaven  en daarom deelden zij royaal uit. Dat mogen wij ook doen. Delen vanuit de zegen die we hebben ontvangen.
Hartelijke groeten,
Ds. Menkveld.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *