Nieuws 25-11-2018

Diensten 25 november – laatste zondag kerkelijk jaar:

 • Belt-Schutsloot 09.30 uur – Voorganger: ds. W.J. Menkveld.
 • Wanneperveen 11.00 uur – Voorganger: ds. W.J. Menkveld.

 

Laatste zondag kerkelijk jaar

A.s. zondag is de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Wij herdenken dan in onze gemeente de gemeenteleden die het afgelopen kerkelijk jaar zijn overleden. Dit zijn:

 

 • 21 maart 2018               Geert Halfmouw                                               85 jaar
 • 8 september 2018         Roelofje Minnema-Meijer                                   85 jaar
 • 28 oktober 2018            Jack Waas                                                       78 jaar

 

De dood is niet het eind.                                                                                                   U haalt ons uit het stof.                                                                                                 Dan staan we op. We mogen mee.                                                                                 We wonen in uw hof.                                                                                                       De dood is niet het eind.                                                                                                 De deur zal opengaan                                                                                                      en iedereen die U bevrijdt,                                                                                              zal zingend voor U staan.

We wensen allen, maar in het bijzonder degenen die het afgelopen jaar te maken kregen met rouw en verdriet en een dierbare in hun midden missen, een troostvolle en gezegende dienst toe.

 

Diensten 2 december – 1e Advent

 • Belt-Schutsloot 09.30 uur – Voorganger: ds. W.J. Menkveld – doopdienst.
 • Wanneperveen 11.00 uur – Voorganger: ds. W.J. Menkveld.                                 In beide dorpen is er een extra collecte voor kerk en onderhoud.

 

Doelcollecte diaconie voor de maand november.

Hospice Het Riemkehuis in Steenwijk

Ernstig zieke mensen voor wie geen genezing meer mogelijk is, willen de laatste fase van hun leven graag thuis doorbrengen. Maar soms behoort thuis sterven niet meer tot de mogelijkheden, terwijl een vertrouwde omgeving dan juist zo belangrijk is, zowel voor de patiënt als voor de familie. Bijvoorbeeld omdat de zorg voor de familie te zwaar is, of omdat het huis niet geschikt is voor de verzorging. Dan kan een hospice zoals ´Het Riemkehuis´ een goed alternatief zijn. Een hospice wordt ook wel een ´Bijna Thuishuis´ genoemd. De zorg in een ´Bijna Thuishuis´ is vergelijkbaar met de zorg die thuis aan terminale cliënten geboden kan worden. Er is in feite sprake van een verplaatste thuissituatie. Hospice het Riemkehuis is een non-profit organisatie, en werkt uitsluitend met vrijwilligers. De Stichting ontvangt enige subsidie van de overheid , maar is grotendeels afhankelijk van donaties en giften.

Namens de diaconie van harte bij u aanbevolen.

 

Oppas W’veen en BS: Zie www.pknwanneperveenbeltschutsloot.nl, onder: rooster.

 

Rooster bloemendienst W’veen:

 • 25/11 – Fam. K.J. Rossing en fam. S. Smit.
 • 02/12 – Fam. K. ter Horst en fam. R. Stoter.

 

Bloemen:

De bloemen van afgelopen zondag in BS gingen ter bemoediging naar de heer Kokshuis.

 

Verantwoording:

De diaconale collecte voor Hospice Riemke Huis te Steenwijk bedroeg vorige week € 99,30.

 

Collectemunten:

Maandag 3 december is de laatste gelegenheid dit jaar om uw voorraad collectemunten aan te vullen. U kunt tussen 18.45 en 19.45 uur terecht bij Gerrit Knobbe.

 

Bediening Heilige Doop:

Op zondag 2 december a.s. zal in Belt-Schutsloot de Heilige Doop bediend worden aan Aron, zoon van Richard en Marlon Jordens en broertje van Daan en aan Twan, zoon van Sander en Corine Klaver.

 

Welkomscommissie:

Gea Snel en Roswitha Stam hebben een aantal jaren namens de kerk bezoekjes gebracht aan nieuwe inwoners van Belt-Schutsloot. Zij brachten voor de nieuwe bewoners een bloemetje mee en vertelden wetenswaardigheden over De Belt en de kerk. Zij hebben onlangs de kerkenraad laten weten dat ze hiermee zijn gestopt. Dames, namens de kerkenraad hartelijk bedankt voor jullie inzet in de afgelopen jaren.

De kerkenraad is dus nu op zoek naar een paar dames en/of heren die dit bezoekwerk op zich willen nemen. Lijkt dit je wel leuk of wil je meer informatie stuur dan een mailtje naar scriba@pknwanneperveenbeltschutsloot.nl of bel 3867486.

 

Jarigen december:

Volgende maand hopen D.V. onderstaande 80+ers uit onze gemeente hun verjaardag te vieren:

 • 1-12 Mw. R. Vos-Knol, 90 jaar.
 • 1-12 Mw. M.C. Mertens, 85 jaar.
 • 9-12 Mw. K. ten Wolde-Manden, 80 jaar.
 • 14-12 Dhr. E. Knol, 86 jaar.
 • 20-12 Dhr. R. v.d. Linde, 82 jaar.
 • 21-12 Dhr. A. Rodermond, 89 jaar.
 • 27-12 Dhr. A. Nijenhuis, 82 jaar.
 • 29-12 Dhr. L. Jonkman, 81 jaar.

Allen van harte gefeliciteerd en een fijne dag toegewenst.

 

Met een vriendelijke groet, namens de kerkenraad,

Roelie Lok-Lok.

Vanuit de gemeente:
Mw. Hendriks verblijft nog in het ‘t Vonder in Ruinerwold, het duurt wat langer dan gehoopt. Het herstel gaat langzaam.
Mw. Heidema verblijft nog in Zonnekamp i.v.m. de operatie en het herstel van haar man.

Niet thuis kunnen zijn als je dat graag wilt valt niet mee. We hopen voor beiden dat er spoedig verandering komt.

Bereikbaarheid per mail:
Ik probeer mijn mail heel regelmatig te lezen en er ook goed op  te reageren als dat nodig is. Dat betekent dat ik vrijwel elke dag mijn mail lees. Echter, op vrijdagavond als ik de liturgie heb verstuurd (voor 19.00) dan gebeurt het nogal eens dat mijn computer uitblijft tot zaterdagavond. Als iemand vragen of opmerkingen heeft over de liturgie dan kunt u beter bellen. Dat geldt ook voor andere boodschappen. Reken er niet op dat ik vrijdagavond of zaterdag overdag mijn mail lees. Hetzelfde geldt voor de zondag. ’s Ochtends voor de dienst kijk ik altijd of er berichten zijn die van belang zijn voor de dienst. Daarna lees en beantwoord ik geen mail meer tot maandagochtend.

Vanuit de Pastorie:
Ik in het voorwoord van een boek de volgende woorden van de auteur:
In dit boekje reageer ik op een aantal dingen die ik in het kerkelijke leven en de theologische wereld regelmatig tegenkom en die mij zorgen baren. Ik richt me daarbij niet zozeer op mensen buiten de kerk. Voor we tot hen het woord richten, moeten we eerst maar eens orde op zaken stellen in de kerk zelf. Daarbij gaat het me niet om aantallen, maar om de kwaliteit van wat er in de kerk gebeurt. Het gaat me ook niet om allerlei details, maar om de hoofdzaken van het geloof. Waar gaat het om in de kerk?
U kunt zich voorstellen dat ik het boek waar dit voorwoord in stond met belangstelling ben gaan lezen. De eerste bladzijden spreken me aan en als dat geldt voor het hele boek dan zal ik er nog meer over schrijven. In ieder geval ben ik het roerend met deze inleidende woorden eens. Die zijn ook de reden voor de preken over de 10 geboden die ik bezig ben te houden. Deze week zal ik die draad weer oppakken. De preek zal dat gaan over: geen andere goden. Afhankelijk van de volgorde die je kiest is dit het eerste of het tweede gebod. In ieder geval is het een heel belangrijk gebod. God wil Zijn plaats in ons leven (en in de kerk) niet delen met iets of iemand anders. Ik hoop dat u er allemaal weer bij bent.
Hartelijke groeten,
Ds. Menkveld.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *