Nieuws 09-12-2018

Advent.

Eén ster                                                                                                                      maakt de lucht minder dreigend.                                                                                    Eén kaars                                                                                                                    maakt de nacht minder zwart.                                                                                        Eén hand                                                                                                                   maakt de weg minder eenzaam.                                                                                   Eén stem                                                                                                                    maakt de dag minder stil.                                                                                              Eén vonk                                                                                                                        kan begin van nieuw vuur zijn.                                                                                          Eén noot                                                                                                                         het begin van een lied.                                                                                                  Eén kind                                                                                                                           het begin van een toekomst.                                                                                               Eén wens                                                                                                                        het begin van een jaar.

 1. Roelofs-van der Linden

 

Diensten 9 december – 2e Advent

 • Belt-Schutsloot 09.30 uur – Voorganger: ds. W.J. Menkveld – Adventsdienst, m.m.v. Excelsior.
 • Wanneperveen 11.00 uur – Voorganger: ds. W.J. Menkveld.                                  In beide dorpen is er een extra collecte voor het pastoraat.

 

Diensten 16 december – 3e Advent

 • Belt-Schutsloot 09.30 uur – Voorganger: ds. J.P. van Ark, Wapenveld.
 • Wanneperveen11.00 uur – Voorganger: ds. W. Smit, Smilde.                              De diaconiecollecte in beide diensten is voor de kerstattenties voor ouderen.

 

Oppas W’veen en BS: Zie www.pknwanneperveenbeltschutsloot.nl, onder: rooster.

 

Rooster bloemendienst W’veen:

 • 09/12 – Fam. J. Lubbinge en fam. C. Heidema.
 • 16/12 – Fam. H. Heidema en fam. J. Minnema.

 

Bloemen:

 • De bloemen uit de dienst van 2 december in BS gingen ter bemoediging naar de heer B. van Essen.
 • De bloemen van het liturgisch bloemstuk zijn gebracht bij mw. S. Halfmouw.
 • De bloemen in Wanneperveen gingen naar de heer W. Kok en mw. J. Bakker- Broekman. Beide zijn  jarig geweest.

 

Verantwoording:

 • In week 48 is door ds. Menkveld € 20 ontvangen.
 • De najaarszendingcollecte heeft in Wanneperveen 472,97 euro opgebracht.
 • De collecte van 2/12 voor het binnenlands diaconaat bedroeg in W’veen €44,75.

 

Rondbrengen kerstattentie ’s Wanneperveen:

Op zaterdag 15 december willen we weer een kerstattentie bij gemeenteleden vanaf 75 jaar bezorgen als kerstgroet van onze gemeente. We zoeken daarvoor vrijwilligers die willen meehelpen om dit te doen. U kunt zich opgeven bij Ineke Slot; 0527- 246459 of Grietje Wink 0522-281509, of per mail; inekeslot46@gmail.com.

De attenties kunnen 15 december tussen half 11 en 11 uur opgehaald worden in de Perelaar.

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw medewerking, namens de diaconie.

 

Kerstmiddag Wanneperveen/ Belt-Schutsloot gemeenteleden 70+:

Wij willen u graag uitnodigen voor een gezellige kerstmiddag, op 14 december, in het dorpshuis in Belt- Schutsloot.

Vanaf 14.30 uur bent u welkom en staat de koffie/thee met iets lekkers voor u klaar.

Om 14:45 uur beginnen we deze middag waarin de kerstgedachte centraal zal staan.

De verdere invulling blijft nog een verrassing. We sluiten de middag af met een broodmaaltijd.

Wij stellen uw aanwezigheid zeer op prijs.

Hebt u geen vervoer en wilt u wel graag komen, bel dan en wij regelen dat voor u.

 • Voor Wanneperveen: Ineke Slot, tel.nr 0527-246459
 • Voor Belt Schutsloot: Titia Stam, tel.nr. 038-3867378

Met hartelijke groet,

Namens PKN Wanneperveen – Belt-Schutsloot

 

Vanuit de Pastorie:
De adventstijd is aangebroken. Hoog tijd om in de drukke maalstroom van het dagelijks leven tijd te nemen voor bezinning en verstilling. Want, Hij komt! Meer dan ooit besef ik deze adventstijd dat Hij niet alleen gekomen is, en vandaag door zijn Geest onder ons is, maar dat Hij ook komen zal. Hoewel ik niet hoor bij de mensen die er behoefte aan hebben om voorspellingen te doen over de aanstaande komst van Jezus op de wolken van de Hemel zoals de Bijbel voorzegt, heb ik wel de indruk dat deze wereld bezig is aan een eindsprint. Ik bedoel daarmee geen eindsprint als bekroning van een prachtige goed gelopen race. Veel meer lijkt het erop dat de krachten en middelen die de mens heeft gebruikt en daarmee ook ontketent een eigen leven gaan leiden waarover steeds minder controle mogelijk is. Als ik de Bijbelse profetieën over de laatste dagen voor de wederkomst lees dan verwacht ik dat Jezus komt op het moment dat de mens de controle volledig kwijt is en de wereld geregeerd wordt door chaos en willekeur waar alleen duistere krachten zich kunnen handhaven. Ik weet niet hoever het daarmee is, ik weet niet of onze tijd echt de laatste aanloop daar naar toe is, maar ik kan me wel steeds beter voorstellen dat het zomaar zo laat zou kunnen zijn op de wereldklok, op Gods wereldklok.
Hartelijke groeten, Ds. Menkveld.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *