Nieuws 16-12-2018

Advent

Kom, o kom, Koningskind, Immanuël,                                                                             vul de aarde met vrede en licht.                                                                                     Onze nacht wordt dan dag,                                                                                           onze pijn weer een lach.                                                                                               Toon Uw glorie, Uw kracht, Uw gezicht.

 

Diensten 16 december – 3e Advent

 • Belt-Schutsloot 09.30 uur – Voorganger: ds. J.P. van Ark, Wapenveld.
 • Wanneperveen11.00 uur – Voorganger: ds. W. Smit, Smilde.                              De diaconiecollecte in beide diensten is voor de kerstattenties voor ouderen.

 

Diensten 23 december – 4e Advent

 • Belt-Schutsloot 09.30 uur – Voorganger: ds. W.J. Menkveld.
 • Wanneperveen 11.00 uur – Voorganger: ds. W.J. Menkveld – Kerstfeest KND.  In Wanneperveen is er een extra collecte voor een doel van de KND.

 

Diensten 24 december – Kerstavond

 • Belt-Schutsloot 19.00 uur – Zangdienst in De Zandbelt. Voorganger: dhr. D. de Boer, Hattem – m.m.v. “Excelsior”. Na aftrek van de kosten is de collecte voor Cliniclowns.
 • Wanneperveen 21.00 uur – Voorganger: ds. W.J. Menkveld – m.m.v. “De Wieden”. De collecte is voor Stichting Brederwiede helpt Roemenië.

 

Diensten 25 december – 1e Kerstdag

 • Belt-Schutsloot 09.30 uur – Voorganger: ds. W.J. Menkveld – m.m.v. “Looft den Heere”.
 • Wanneperveen 09.30 uur – Voorganger: ds. W.P. Ferguson, Zwolle – m.m.v. een gelegenheidskoor.                                                                                                   In beide diensten is de diaconiecollecte voor Kinderen in de Knel.

 

Diaconie collecte 1e kerstdag, Kinderen in de knel.

Geef licht aan kinderen in de knel.

Kerst is het feest van licht. Jezus geboorte maakte Gods licht zichtbaar. We delen Zijn licht met elkaar en geven het door. Ook aan de kwetsbare kinderen voor wie het leven vaak donker is. Zij verlangen naar een uitgestoken hand, een warm hart en een sterke schouder. Doe mee met de kerstcampagne van Kerk in Actie en geef zo licht door aan kinderen in Zuid-Afrika, Colombia, Myanmar en Syrië en Libanon, zodat zij weer kunnen stralen.

Namens de diaconie van harte bij u aanbevolen.

 

Dienst 26 december – 2e Kerstdag

 • Belt-Schutsloot 09.30 uur – Voorganger: ds. W.J. Menkveld – Kerstfeest voor jong en oud.                                                                                                                   De diaconiecollecte is voor St. Brederwiede helpt Roemenië.

 

Diensten 30 december

 • Belt-Schutsloot 09.30 uur – Voorganger: ds. H.O. ter Beek, Zwartsluis.
 • Wanneperveen 09.30 uur – Voorganger: ds. G. Venhuizen, Nijensleek.

 

Dienst 31 december – Oudjaarsavond

 • Belt-Schutsloot 19.00 uur – Voorganger: ds. W.J. Menkveld – Gezamenlijke dienst voor de hele gemeente. Aan het eind van de dienst wordt de oudejaarscollecte gehouden.

 

Diensten 6 januari 2019

 • Belt-Schutsloot 11.00 uur – Voorganger: ds. W.J. Menkveld – koffiedrinken in de kerk voor de dienst vanaf 10.15 uur.
 • Wanneperveen 09.30 uur – Voorganger: ds. W.J. Menkveld.                                 In beide diensten is er een extra collecte voor kerk en onderhoud.

 

Diensten 13 januari 2019

 • Belt-Schutsloot 11.00 uur: Voorganger: ds. W.J. Menkveld – viering Heilig Avondmaal (staande).
 • Belt-Schutsloot 19.00 uur – Sing In.
 • Wanneperveen 09.30 uur. Voorganger: ds. W.J. Menkveld – viering Heilig Avondmaal.                                                                                                            De avondmaalcollecte is in beide diensten voor Unicef.

 

Oppas W’veen en BS: Zie www.pknwanneperveenbeltschutsloot.nl, onder: rooster.

 

Rooster bloemendienst W’veen:

 • 16/12 – Fam. H. Heidema en fam. J. Minnema.
 • 23/12 – Fam. K. ter Horst en fam. W. van Holten.
 • 25/12 – Bloemendienstcommissie.
 • 06/01 – Fam. B. Stummel, Weth. Vosstraat, en fam. J. Wink.
 • 13/01 – Bloemendienstcommissie .

 

Bloemen:

 • De bloemen uit de dienst van 9 december in BS zijn met de hartelijke groeten gebracht bij mw. W. Klaver-de Jonge.
 • De bloemen in Wanneperveen zijn gegaan naar mw. T. Hendriks in de Perelaar en mw. G. v.d. Heide.

 

Verantwoording BS:

 • De diaconale collecten in de maand november j.l. voor het Hospice Het Riemkehuis in Steenwijk bedroeg totaal in BS €  444,26.
 • De extra collecte voor kerk en onderhoud van 2 december in BS bedroeg  €  124,48.
 • De diaconiecollecte van 9 december bedroeg in W’veen € 52,95 euro.

 

Solidariteitskas:

Vorige week is de acceptgiro voor de bijdrage Solidariteitskas 2018 rondgebracht of wordt binnenkort bij u bezorgd. Verzoek is om het verschuldigde bedrag over te maken onder vermelding van het 16 cijferige betalingskenmerk dat op de acceptgiro staat. In de administratie kan het dan juist verwerkt worden.

 

Collectemunten:

Maandag 7 januari kunt u tussen 18.45 en 19.45 uur collectemunten halen bij ouderling kerkrentmeester G. Knobbe, Belterweg 34.

 

Jarigen januari 2019:

Volgende maand hopen D.V. onderstaande 80+ers hun verjaardag te vieren.

 • 02/01 Mw. G. Knobbe-Aarten, 82 jaar.
 • 11/01 Dhr. A. Oosterhof, 84 jaar.
 • 12/01 Dhr. A. Hoorn, 86 jaar.
 • 15/01 Mw. W.F. Rodermond-de Niet, 85 jaar.
 • 22/01 Dhr. M.A. Winters, 81 jaar.
 • 26/01 Mw. H. Smit-Vos, 83 jaar.
 • 27/01 Dhr. M. Lok, 82 jaar.
 • 28/01 Dhr. G.J. Klomp, 85 jaar.

Het duurt nog even maar alle dames en heren alvast van harte gefeliciteerd en een fijne dag gewenst.

Namens de kerkenraad wens ik u/jullie allen gezegende Kerstdagen, een gezellige jaarwisseling en veel heil en zegen voor 2019, met een vriendelijke groet,

Roelie Lok.

 

Vanuit de gemeente:
Mw. Hendriks is inmiddels weer thuis in de Perelaar.

Vanuit de Pastorie:
Siriz is een organisatie die voorlichting geeft over en hulp biedt bij onbedoelde zwangerschap. In de praktijk is dat vaak aan jonge moeders zonder vaste relatie. De overheidssubsidie aan deze organisatie staat ter discussie omdat men meent dat Siriz niet neutraal is. Men is namelijk bang dat medewerkers van Siriz deze jonge vrouwen abortus afraad. Dat mag niet want dan zou men de indruk kunnen wekken dat abortus fout is. In Nederland geldt voor abortus de grens van 24 weken zwangerschap. Tot 24 weken geldt een ongeboren kindje als niet levensvatbaar buiten de baarmoeder en heeft daarom geen enkel recht als mens. Het moet worden gezien als een stukje weefsel waar de moeder vrij over mag beschikken. Sterker nog, wie opkomt voor dit jonge leven krijgt straf van onze overheid. Hoever kan een ‘beschaafd’ land afzakken. Onze dochter (die vrijwilliger was voor Siriz) liet deze week een 20 weken echo maken. Wie meent dat een ongeboren kind van 20 weken geen mens is die kijkt moedwillig de andere kant op. Als wij de komende weken weer denken aan Jezus die in een kribbe werd gelegd omdat er geen plaats was in de herberg, zullen we dan ook denken aan al die kinderen die niet geboren mochten worden omdat voor hen geen plaats was in het welvarende beschaafde Nederland?
Hartelijke groeten,
Ds. Menkveld

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *