Nieuws 13-01-2019

Diensten 13 januari 2019

 • Belt-Schutsloot 11.00 uur: Voorganger: ds. W.J. Menkveld – viering Heilig Avondmaal (staande).
 • Belt-Schutsloot 19.00 uur – Sing In.
 • Wanneperveen 09.30 uur. Voorganger: ds. W.J. Menkveld – viering Heilig Avondmaal.

De avondmaalcollecte is in beide diensten voor Unicef.

 

Avondmaalcollecte 13 januari Wanneperveen / Belt-Schutsloot voor Unicef

Wij zijn de kinderrechtenorganisatie van de Verenigde Naties

Op 20 november 1989 hebben de lidstaten van de Verenigde Naties (VN) het Verdrag voor de Rechten van het Kind aangenomen. De VN heeft aan UNICEF gevraagd erop toe te zien dat landen de kinderrechten ook verwezenlijken. Samen met anderen willen wij ieder kind de kans geven om kind te kunnen zijn. Ieder kind moet gezond kunnen opgroeien, zich kunnen ontwikkelen en het beste uit het leven kunnen halen. Het maakt voor ons niet uit waar ze wonen, waarin ze geloven en wat hun afkomst is. Wij zijn er, onvoorwaardelijk, voor ieder kind.

Namens de diaconie van harte bij u aanbevolen.

 

Diensten 20 januari 2019:

 • Belt-Schutsloot 11.00 uur – Voorganger: ds. G. Venhuizen, Nijensleek.
 • Wanneperveen 09.30 uur – Voorganger: dhr. J. Smit, Belt-Schutsloot – Jeugddienst.

Oppas W’veen en BS: Zie www.pknwanneperveenbeltschutsloot.nl, onder: rooster.

 

Rooster bloemendienst W’veen

 • 13/01 – Bloemendienstcommissie.

 

Bloemen BS:

 • De bloemen uit de dienst van 16 december werden met de hartelijke groeten gebracht bij Jan en Geertje Knobbe.
 • De bloemen uit de dienst van 23 december gingen met hartelijke felicitaties naar Alie en Hendrik Jan Baas i.v.m. hun 50-jarig huwelijk.
 • Het bloemstuk uit de Kerstzangdienst van 24 december werd bestemd voor Chris Klaver.
 • De bloemen uit de dienst van1e Kerstdag gingen met hartelijke felicitaties naar Kasper en Coline de Jonge i.v.m. de geboorte van hun zoon.
 • De bloemen van 2e Kerstdag gingen naar de fam. Klaver. Het liturgisch bloemstuk werd gebracht bij dhr. R. Schoenmaker.
 • De bloemen uit de dienst van 30 december gingen met hartelijke felicitaties naar de heer L. Jonkman i.v.m. zijn verjaardag.
 • De bloemen van 6 januari zijn met hartelijke felicitaties gegaan naar mw. G. Knobbe-Aarten. Zij mocht 82 jaar worden.

Bloemen W’veen:

 • In Wanneperveen werden de bloemen op 16 december bezorgd bij mw. H.Smit-Vos en bij mw. R.Vos-Knol in Meppel.
 • In Wanneperveen gingen de bloemen op 23 december ter bemoediging naar mw. Ebrink in de Perelaar en met felicitaties i.v.m. haar verjaardag naar mw. K. ten Wolde-Manden.
 • Op 1e Kerstdag gingen de bloemen naar  de heer Dannijs en naar de heer C. Heidema.
 • In Wanneperveen gingen de bloemen uit de dienst van 6 januari naar de heer E. Knol en de heer J. Heite.

 

Verantwoording BS:

 • De extra collecte voor Kerk en onderhoud dd. 9-12-2018 bedroeg in Belt-Schutsloot  €  83,60.
 • De diaconale collecte van 16 december j.l. in BS voor de kerst attenties bedroeg  € 137,05.
 • Een gift ontvangen voor de kerst attenties via Jannie de Jonge €  5,–.
 • Jannie klaver heeft een gift van € 20 en een gift van € 10 ontvangen voor de kerstattenties.
 • De diaconale collecte van 1e kerstdag voor kinderen in de knel bedroeg               € 188,45.
 • De collecte van 26 december voor St. Brederwiede helpt Roemenië heeft € 99,90 opgebracht.
 • De extra collecte voor Kindernevendienst Project te Belt-Schutsloot bedroeg       € 101.55
 • De oudejaarscollecte bedroeg  €  256,–.
 • Diaken H. de Goede – Korthoef heeft een gift ontvangen van € 20  voor de oudejaarscollecte.
 • Opbrengst van de diaconiecollecte van 6 januari voor Lwengo Kids bedroeg         € 104,05.
 • De extra collecte van 6 januari voor kerk en onderhoud bedroeg € 93,10.
 • Via de collecte een gift voor kinderverjaardagsfonds van € 5.

 

Verantwoording W’veen:

 • Via kerkrentmeester H. Heidema is in week 50 een gift ontvangen van € 10 t.b.v. de kerk.
 • De opbrengst van de diaconiecollecte   van 16 december voor de kerstattenties bedroeg € 98,45.
 • De opbrengst van de diaconiecollecte van 23 december bedroeg € 86,55.
 • De collecte op kerstavond in Wanneperveen voor de St. Brederwiede helpt Roemenië heeft € 159,10 opgebracht.
 • De diaconale collecte van 25/12 voor Kinderen in de Knel heeft € 125,85 euro opgebracht.
 • De diaconiecollecte van 30 december bracht € 75,60 op.
 • De opbrengst van de diaconiecollecte voor Lwengo Kids op 6 januari is  € 57,75.

 

Doelcollecte Januari Lwengo Kids.

We zijn bij deze stichting terecht gekomen via onze diaken Rob Pors, 1 van de enthousiaste medewerkers van deze stichting is een zus van Rob.

Hieronder een stukje uit de brief die Marga Streefkerk ons stuurde;

U bent op ons spoor gezet door mijn broer Rob Pors en ik vind het geweldig leuk om op deze manier Lwengo Kids Foundation onder uw aandacht te mogen brengen. Informatie over het ontstaan, onze doelstelling, onze plannen en ambities vindt u in deze nieuwsbrief.

Hoe het begon
Wij bezochten onze oudste dochter, die er in 2012 voor gekozen had een half jaar vrijwilligerswerk te doen in Lwengo/Uganda. Zij wilde haar ervaringen zo graag met ons delen en dus reisden wij achter haar aan naar Uganda. We maakten kennis met de vriendelijke bevolking van het land, we zagen de enorme armoede, kinderen die urenlang moesten lopen om water te halen en dus niet naar school gingen, kinderen die zomaar op de zanderige grond zaten in gescheurde kleertjes, we zagen de moeders die hele dagen bezig waren om een beetje voedsel bij elkaar te zoeken. Dat raakte ons.
We leerden Anthony kennen, een bevlogen man die zelf in Lwengo is opgegroeid, verlaten werd door zijn moeder en dus heel goed weet wat “overleven” betekent. Hij besloot zich in te zetten om de kinderen van Lwengo een betere toekomst te geven. Met behulp van vrijwilligers heeft hij een basisschool neergezet waar momenteel ruim 500 kinderen uit Lwengo naar toe gaan.

Hoe het verder ging
Anthony vroeg ons hem te helpen en dat hebben we gedaan. In februari 2017 richtten wij Lwengo Kids Foundation op en proberen wij in Nederland sponsors te vinden om de kinderen in Lwengo een betere toekomst te garanderen met uitzicht op een baan en inkomen.

Wij bezoeken de kinderen minimaal 2x per jaar. We vragen dan ook de sponsorouder een briefje of kaart mee te geven voor hun sponsorkind. Wij maken in Uganda foto’s van de kinderen en maken een praatje met alle kinderen en zien zo of het goed met ze gaat. We meten ze ook op en het is leuk om te zien dat de meeste kinderen goed groeien. Uiteraard koppelen we al onze ervaringen na onze reis weer terug naar de sponsorouders hier. Als er problemen zijn met de kinderen overleggen we dat met Anthony en proberen we oplossingen te vinden. Ook als we weer in Nederland zijn, houden we via app en mail contact met Anthony over alles wat hem en ons bezig houdt.

Zo vond Anthony Rose, Rose is doof en is een niet gewenst kind in het gezin. In Uganda schaamt men zich als er een kind met een handicap geboren wordt, maar Anthony heeft haar achter het huisje, waar ze verstopt werd, vandaan gehaald en wij hebben voor haar in Nederland een sponsor gezocht. Rose heeft haar plekje op school gevonden, leert gebarentaal en is een blij en gelukkig meisje aan het worden. En ja, het is echt hetzelfde meisje!

Zo maken wij het verschil, intussen voor ruim 80 kinderen die in ons sponsorprogramma zitten. We zien de kinderen veranderen van armoedige, grauwe kinderen tot vrolijke blije kinderen.   Namens de diaconie van harte bij u aanbevolen!

Geboren:

Op 23 december is geboren Rafaël Noud, zoon van Casper en Coline de Jonge.

Wij feliciteren Kasper en Coline van harte met Rafaël en wensen hen als gezin Gods zegen toe.

 

Kerkenraadsverkiezingen:

In mei 2019 treden de volgende ambtsdragers af:

 • ouderling R. Korthoef-Roo,
 • ouderlingen kerkrentmeester J. van den Berg en D. Klaver en
 • diaken T. Stam-Kok.
 • Voor Wanneperveen staat ook nog de vacature ouderling E. Nijenhuis open.

Voor Wanneperveen is er dus een vacature ouderling en ouderling kerkrentmeester en voor Belt-Schutsloot een vacature ouderling, ouderling kerkrentmeester en diaken.

De kerkenraad roept u daarom op schriftelijk en ondertekend aanbevelingen in te dienen van doop- of belijdende leden die naar uw mening voor verkiezing in aanmerking komen.

U dient daarbij aan te geven voor welk ambt de betrokkene wordt aanbevolen.

De kerkenraad moet degenen, die door ten minste tien stemgerechtigden (belijdende leden) zijn aanbevolen en verkiesbaar zijn, op de kandidatenlijst plaatsen. Doop- en belijdende leden van 16 jaar en ouder mogen aanbevelingen doen. U kunt aanbevelingen inleveren t/m dinsdag 15 januari bij de scriba of iemand anders van de kerkenraad.

 

Gebruik kapstok in de kerkte BS:

Vriendelijk verzoek om onderaan te beginnen met het weghangen van uw jas en geen haken overslaan. Zo kunnen wij maximaal gebruik maken van de kapstok.

 

Overleden:
Op oudjaarsdag overleed in het ziekenhuis in Meppel: Wolter Kok. Hij werd 81 jaar. De afscheidsdienst is gehouden op zaterdag 5 januari in de kerk in Wanneperveen. Waarna de begrafenis plaats vond op de begraafplaats bij de kerk. Volgende week volgt een uitgebreider In Memoriam.

Vanuit de Pastorie:
Heil, zegen en geluk. We wensen het elkaar in deze dagen toe. Of samen gevat met de ‘beste wensen’. Beter als ‘beste’ kan immers niet? Deze woorden lijken wat op elkaar en we bedoelen er ongemerkt ook ongeveer hetzelfde mee. Toch zouden we zeker met de Bijbel in gedachten wel onderscheid kunnen maken. We zouden het zo kunnen zeggen. Zegen is het gevolg van gehoorzaamheid aan God, Heil is het goede dat God geeft. Gelukkig is een mens die dat ontvangt. Zegen en Heil kunnen er alleen zijn dankzij Jezus. Daarom is het mooi dat we eerst kerst vieren en daarna elkaar zegen en heil gaan wensen. Zonder kerst zou dat onmogelijk zijn of in ieder geval zonder effect zijn. Zegen en heil gaan een stap verder dan dit leven met alles wat hier te halen en te missen valt. Geluk heeft dus meer nodig dan alles wat een mensenhart hier en nu begeert. De zegen van God duurt tot in eeuwigheid, het Heil van God loopt uit op de Hemel, en daar zullen we pas echt ontdekken wat geluk is. Geluk door de nabijheid van God. Dat zijn de beste wensen die ik bedenken kan. Zegen en Heil voor 2019 en tot in eeuwigheid.
Hartelijke groeten,
Ds. Menkveld.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *