Nieuws 20-01-2019

Diensten 20 januari 2019:

  • Belt-Schutsloot 11.00 uur – Voorganger: ds. G. Venhuizen, Nijensleek.                In BS is de diaconiecollecte voor oecumene.
  • Wanneperveen 09.30 uur – Voorganger: dhr. J. Smit, Belt-Schutsloot – Jeugddienst.

 

Diensten 27 januari 2019:

  • Belt-Schutsloot 11.00 uur – Voorganger: ds. W.J. Menkveld – Rock Steady
  • Wanneperveen 09.30 uur – Voorganger: ds. W.J. Menkveld

In Wanneperveen is de diaconiecollecte voor oecumene.

De extra collecte is in beide diensten voor het pastoraal.

 

Oppas W’veen en BS: Zie www.pknwanneperveenbeltschutsloot.nl, onder: rooster.

 

Rooster bloemendienst W’veen

  • 20/01 – Jeugddienstcommissie.
  • 27/01 – Mw. W. van Maurik en fam. H. Mendel.

 

Bloemen:

De bloemen uit de dienst van 13 januari gingen in BS naar de heer en mevrouw Klaver, Noorderweg. In Wanneperveen werden in de afgelopen week bloemen gebracht naar de heer R. v.d.   Linde, mw. A. Rodermond en de heer A. Nijenhuis, nog voor hun verjaardag. Afgelopen zondag gingen de bloemen naar de heer A. Hoorn voor de verjaardag en naar mw. B. Dam-de Groot, ter bemoediging.

 

Verantwoording:

  • Diaken G. Mondria heeft € 20 ontvangen voor de eindejaarscollecte.
  • De diaconale collecte van 13 januari voor Lewengo Kids bedroeg in BS €  120,45 (incl. Sing In) en in W’veen € 60,50.
  • De avondmaalscollecte voor Unicef bedroeg  in BS € 305 en in W’veen € 164,25.

 

Doelcollecte Januari Lwengo Kids.

We zijn bij deze stichting terecht gekomen via onze diaken Rob Pors, 1 van de enthousiaste medewerkers van deze stichting is een zus van Rob.

Hieronder een stukje uit de brief die Marga Streefkerk ons stuurde;

U bent op ons spoor gezet door mijn broer Rob Pors en ik vind het geweldig leuk om op deze manier Lwengo Kids Foundation onder uw aandacht te mogen brengen. Informatie over het ontstaan, onze doelstelling, onze plannen en ambities vindt u in deze nieuwsbrief.

Hoe het begon
Wij bezochten onze oudste dochter, die er in 2012 voor gekozen had een half jaar vrijwilligerswerk te doen in Lwengo/Uganda. Zij wilde haar ervaringen zo graag met ons delen en dus reisden wij achter haar aan naar Uganda. We maakten kennis met de vriendelijke bevolking van het land, we zagen de enorme armoede, kinderen die urenlang moesten lopen om water te halen en dus niet naar school gingen, kinderen die zomaar op de zanderige grond zaten in gescheurde kleertjes, we zagen de moeders die hele dagen bezig waren om een beetje voedsel bij elkaar te zoeken. Dat raakte ons.
We leerden Anthony kennen, een bevlogen man die zelf in Lwengo is opgegroeid, verlaten werd door zijn moeder en dus heel goed weet wat “overleven” betekent. Hij besloot zich in te zetten om de kinderen van Lwengo een betere toekomst te geven. Met behulp van vrijwilligers heeft hij een basisschool neergezet waar momenteel ruim 500 kinderen uit Lwengo naar toe gaan.

Hoe het verder ging
Anthony vroeg ons hem te helpen en dat hebben we gedaan. In februari 2017 richtten wij Lwengo Kids Foundation op en proberen wij in Nederland sponsors te vinden om de kinderen in Lwengo een betere toekomst te garanderen met uitzicht op een baan en inkomen.

Wij bezoeken de kinderen minimaal 2x per jaar. We vragen dan ook de sponsorouder een briefje of kaart mee te geven voor hun sponsorkind. Wij maken in Uganda foto’s van de kinderen en maken een praatje met alle kinderen en zien zo of het goed met ze gaat. We meten ze ook op en het is leuk om te zien dat de meeste kinderen goed groeien. Uiteraard koppelen we al onze ervaringen na onze reis weer terug naar de sponsorouders hier. Als er problemen zijn met de kinderen overleggen we dat met Anthony en proberen we oplossingen te vinden. Ook als we weer in Nederland zijn, houden we via app en mail contact met Anthony over alles wat hem en ons bezig houdt.

Namens de diaconie van harte bij u aanbevolen!

Beamerteam BS:

Vorig jaar is Jacqueline Aaten wegens verhuizing naar St. Jansklooster gestopt bij het beamerteam. Ook Klaas Korthoef is gestopt. Wij willen beiden bedanken voor de tijd die ze in de afgelopen jaren in het beameren hebben gestoken. Femke Heutink zal binnenkort bij het team in opleiding gaan.

Misschien zijn er nog meer onder ons die dit wel zouden willen. Laat het weten!

 

Verjaardagfonds:

Het afgelopen jaar hebben zich weer een aantal vrijwilligers ingezet voor het verjaardagfonds en hebben zo met elkaar een bedrag van € 1.672,82 opgehaald. Allemaal hartelijk dank hiervoor.

Wij zijn ook op zoek naar nieuwe vrijwilligers. Iemand feliciteren is niet moeilijk of vervelend en het kost maar een klein beetje tijd. Dat kan iedereen. Meld je aan!

Met een vriendelijke groet, namens de kerkenraad,

Roelie Lok.

 

Vanuit de gemeente:
Mw. B. Dam werd zondagavond enkele dagen opgenomen in Meppel maar mocht dinsdag weer naar huis terug.

In Memoriam: Wolter Kok
Wolter Kok is geboren op 24 november 1937 op Kolderveen gemeente Nijeveen.
Hij was de zoon van Jan Kok en Jantje Wever en de jongste van 3 kinderen.
Grietje was de oudste en daarna kwamen Dinie en Wolter. Zijn vader was botermaker bij de melkfabriek en zijn moeder was huisvrouw. Wolter ging na de lagere school in Nijeveen naar de ambachtsschool in Meppel. Hij is gaan werken bij GS Meppel en in de tussentijd heeft hij ook nog gediend in het leger. Bij GS heeft hij gewerkt tot 1 maart 1997. Op 7 april 1957 zag Wolter Gé voor de eerste keer. Op 26 november 1960 was de verloving en ze zijn getrouwd op 22 maart 1962. Na het trouwen zijn ze gaan wonen aan de Gasthuisdijk in Wanneperveen. 4 juni 1964 zag Jan het levenslicht, en 3 jaar later volgde Petra. In 1987 is de familie Kok verhuisd naar het zr. Kortplantsoen. In 1993 is Petra uitgevlogen waarna ze weer vaak met z´n tweeën waren omdat Jan trucker is op de lange baan. In 1996 zijn ze verhuisd naar de Van Raalteweg. Waar ze met veel plezier hebben gewoond. Werken in de tuin, samen op vakantie en andere uitjes.
24 juni 2014 is zijn vrouw Gé overleden aan een longontsteking als gevolg van kanker.
Na het overlijden van Gé heeft hij het leven weer zo goed en kwaad opgepakt.
Biljarten en maaltijden rondbrengen voor tafeltje dekje deed hij al en dit is hij blijven doen tot hij niet meer kon. Hij mocht graag voor andere mensen zorgen. Natuurlijk voor zoon Jan, maar ook voor buurman Egbert Knol en hij zocht ook zieke mensen op. Verder hield hij een heel aantal graven schoon van familieleden en was vrijwilliger voor het onderhoud op de begraafplaats in Wanneperveen.
In augustus is Wolter naar de huisarts geweest voor een vetbultje op zijn rug. Na onderzoek bleek dat het niet goed was. Daarna ging het snel. 20 december werd hij opgenomen in het ziekenhuis en er werden plannen gemaakt voor opname in Zonnekamp. Zover is het niet meer gekomen. Een longontsteking erbij was te veel voor zijn lichaam. Op 31 december is Wolter overleden. Zaterdag 5 januari werd hij begraven in Wanneperveen na een afscheidsdienst vanuit de kerk. We lazen uit Psalm 139 en zongen mooie liederen vanuit het geloof dat over dood en graf heen ziet. We wensen Jan, Petra en Jan en alle familie en vrienden die Wolter missen troost en kracht bij het verwerken van dit verlies.

Vanuit de Pastorie:
Vorige week, bij het opruimen van de kerst en nieuwjaarskaarten, kwam ik hem weer tegen, de kaart zonder afzender. Terwijl ik alle kaarten nog een keer bekeek, de goede wensen nog een keer las om de zegen ervan als het ware nog eens op te nemen bleef ik met deze kaart in mijn handen zitten. Wie zou het zijn? Wie nam de moeite ons een kaart te sturen, wilde ons een gezegend jaar wensen, maar vergat zijn of haar eigen naam? Ik denk dat ik er nooit achter zal komen. Tenminste, ik verwacht niet dat iemand het expres deed. En wie het vergat, die weet het waarschijnlijk niet. Tegelijk heeft het ook wel iets. Anoniem goed doen. De Bijbel zegt als het over goed-doen gaat, laat je rechterhand niet weten wat je linkerhand doet. Dat klinkt heel anders dan dat we onszelf en onze kwaliteiten moeten presenteren zoals vaak wordt gezegd. Goed-doen op de achtergrond, goed-doen zonder dat je daar een compliment of een tegenprestatie voor terug verwacht. Daar wordt de wereld beter van. En, … God ziet het wel! Dat maakt het dubbel de moeite waard. Dus zo zie ik deze kaart ook. Een stille goede daad.
Hartelijke groeten,
Ds. Menkveld.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *