Nieuws 27-01-2019

 • Diensten 27 januari 2019:
 • Belt-Schutsloot 11.00 uur – Voorganger: ds. W.J. Menkveld – Rock Steady
 • Wanneperveen 09.30 uur – Voorganger: ds. W.J. Menkvel                                     In Wanneperveen is de diaconiecollecte voor oecumene.                                     De extra collecte is in beide diensten voor het pastoraal.

 

Diensten 3 februari 2019:

 • Belt-Schutsloot 11.00 uur – Voorganger: ds. W.J. Menkveld.
 • Wanneperveen 09.30 uur – Voorganger: ds. W.J. Menkveld.                                 In beide diensten is de 1e collecte voor het werelddiaconaat.

 

Oppas W’veen en BS: Zie www.pknwanneperveenbeltschutsloot.nl, onder: rooster.

 

Rooster bloemendienst W’veen

 • 27/01 – Mw. W. van Maurik en fam. H. Mendel.
 • 03/02 – Fam. W. van Duuren en fam. H. van Benthem.

Bloemen:

 • De bloemen van afgelopen zondag gingen met de hartelijke groeten in BS naar fam. Weijs aan de Noorderweg.
 • Vanuit Wanneperveen geen opgave ontvangen.

Verantwoording:

 • Herma Bruintjes ontving voor de bloemenkas 1x € 20, 3x € 10 en 1x € 5
 • en een gift van € 50 voor de jeugddienstcommissie.

Collectemunten:

Maandag 3 februari kunt u tussen 18.45 en 19.48 uur collectemunten halen bij Gerrit Knobbe, Belterweg 34.

 

Kerkbalans 2019:

Binnenkort ontvangt u de envelop, met de gegevens van de Kerkbalans 2019.                                                                                                                                 Vriendelijk verzoek om de folder aandachtig te lezen en daarna het antwoordstrookje in te vullen en klaar te zetten, zodat de bezorger deze weer kan ophalen. Tevens een dringend verzoek om bij de betaling het betalingskenmerk te vermelden zodat uw bijdrage juist in de administratie van de kerk verwerkt kan worden.

De kerkrentmeesters.

 

Verjaardagfonds:

Hebt jij je al opgegeven als vrijwilliger? Iemand feliciteren is niet moeilijk of vervelend en het kost niet veel tijd. Dat kan iedereen. Meld je aan!

Sing In:

De afgelopen jaren hebben Margré, Anja, Roelina en Gerjanne zich ingezet om de Sing In diensten te verzorgen. Ze hebben nu aangegeven dat ze willen stoppen.

Dames, namens de kerkenraad heel hartelijk bedankt voor jullie jarenlange inzet.

 

Verkiezingen:

Vanuit de gemeente zijn voorgedragen en door de kerkenraad verkozen verklaard:

Voor Belt-Schutsloot

 • in de vacature diaken: Kasper de Jonge
 • in de vacature ouderling kerkrentmeester: Joke Aaten-Lok
 • in de vacature ouderling: Margré Hansman-ten Wolde

Voor Wanneperveen

 • in de vacature ouderling kerkrentmeester: Herman van Benthem
 • in de vacature ouderling: Henk Mendel

Uiterlijk 25 januari delen zij mee of ze hun roeping aanvaarden.

Wij wensen hen de komende week Gods leiding en wijsheid toe.

 

Jarigen:

In februari hopen D.V. onderstaande gemeenteleden hun verjaardag te vieren.

 • 01-02 mw. Rodermond-Doornbos, 81 jaar.
 • 16-02 mw. G. Klaver –de Jonge, 82 jaar.
 • 20-02 mw. A.R. Eker-Simonsz, 81 jaar.
 • 24-02 mw. F. Stam-Halfmouw, 84 jaar.
 • 25-02 dhr. J. Klaver, 80 jaar.
 • 26-02 dhr. T. v.d. Sommen, 89 jaar.
 • 29-02 dhr. H. Waninge, 87 jaar.

Allen alvast van harte gefeliciteerd en een fijne dag toegewenst.

Met een vriendelijke groeten, namens de kerkenraad,

Roelie Lok

 

Rock Steady kerkdienst zondag 27 januari 
Volgende week zondag is de jaarlijkse Rock Steady kerkdienst voor jong en oud (in BS).
We gaan mooie liederen zingen. De muziekgroep van de Gereformeerde Kerk in Zwartsluis zal ons hierbij begeleiden. Zij zal ook een aantal nummers voor ons zingen.
De voorganger is onze eigen predikant ds. Menkveld en het thema is “Moet kunnen!?”.
Kom allemaal, vraag je ouders, vrienden, buren en ieder die je lief is mee naar de kerk deze zondag.
De dienst begint om 11.00 uur dus dat kan geen bezwaar zijn, uitslapen kan alsnog. Van harte welkom.
De Rock Steady leiding.

Vanuit de Pastorie:
Volgens Joep de Hart van het Sociaal Cultureel Planbureau is het in 2050 afgelopen met de kerk in Nederland. Dan zal de laatste kerkganger het licht uit doen. Sommige mensen ontkennen dit soort uitspraken zonder er goed naar te luisteren. ‘De kerk zal er altijd blijven’, ‘Wetenschappers kunnen dat niet weten’, ‘Het gaat altijd op en neer, straks stroom de kerk weer vol’, ‘God houdt zijn kerk in stand’, ‘Er komt een opwekking in Nederland’  hoor je mensen zeggen. Op deze uitspraken valt minstens zoveel af te dingen als op de uitspraak van Joep de Hart. Een andere conclusie van het SCP is dat het vooral de linkerkant en de liberale kant van de kerk is die verdwijnt. Meer precies, dat deel van de kerk waar de kerkgangers het zelf steeds minder nodig vinden om naar de kerk te gaan. Dat is natuurlijk ook best logisch. Wie minder naar de kerk gaat moet niet verbaasd zijn dat anderen ook minder of nog minder naar de kerk en tenslotte thuisblijven. Volgens het SCP houdt geloof het niet vol zonder kerkgang. Trouwe kerkgang en een sterk geloof horen bij elkaar en brengen handen en voeten in beweging, vertellen deze onderzoekers ons. Dat is geen eenvoudige formule die altijd werkt. Het doet eerder denken aan de manier waarop de Britse premier May in een zeer moeilijke periode haar land probeert te leiden. Dwars door alle tegenstand en teleurstelling heen blijven geloven in het doel. Ik weet niet hoe het af gaat lopen met de Brexit, maar ik geloof wel dat als wij onze kerkgang en ons dagelijks geloofsleven volhouden op de manier van May er in 2050 nog in veel kerken licht zal branden.
Hartelijke groeten,
Ds. Menkveld

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *