Nieuws 03-02-2019

Diensten 3 februari 2019:

  • Belt-Schutsloot 11.00 uur – Voorganger: ds. W.J. Menkveld.
  • Wanneperveen 09.30 uur – Voorganger: ds. W.J. Menkveld.                                 In beide diensten is de 1e collecte voor het werelddiaconaat.

 

Diensten 10 februari 2019:

  • Belt-Schutsloot 11.00 uur – Voorganger: ds. W.J. Menkveld.
  • Wanneperveen 09.30 uur – Voorganger: ds. W.J. Menkveld.                                 In beide diensten wordt er een extra collecte voor kerk en onderhoud gehouden.

 

Oppas W’veen en BS: Zie www.pknwanneperveenbeltschutsloot.nl, onder: rooster.

 

Rooster bloemendienst W’veen

  • 03/02 – Fam. W. van Duuren en fam. H. van Benthem
  • 10/02 – Fam. A. v.d. Veen en fam. W. van Holten

 

Bloemen:

  • De bloemen van 27 januari in BS gingen met de hartelijke felicitaties in naar fam. Klaver i.v.m. de geboorte van hun zoon Siem en naar de heer M. Lok voor zijn verjaardag.
  • In Wanneperveen werden de bloemen gebracht bij de heer M. Winters en mw. Smit-Vos, beiden zijn jarig geweest.

 

Verantwoording:

  • De extra collecte in BS voor het pastoraat bedroeg € 98,–.
  • Jannie Klaver heeft een gift van € 10 ontvangen voor de bloemencommissie.

 

Collectemunten:

Maandag 3 februari kunt u tussen 18.45 en 19.48 uur collectemunten halen bij Gerrit Knobbe, Belterweg 34.

Verkiezingen:

De kerkenraad is blij en dankbaar u te kunnen meedelen dat dhr. H. Mendel en mw. M. Hansman-ten Wolde hun verkiezing tot ouderling hebben aanvaard.

Ook mw. J. Aaten-Lok heeft haar verkiezing tot ouderling kerkrentmeester aanvaard.

Voor de goede orde delen wij u mee, dat in de kerkorde het recht bestaat om bezwaren in te dienen tegen de gevolgde verkiezingsprocedure of tegen de bevestiging van de verkozene. Eventuele bezwaren moeten binnen een week na publicatie in het kerkblad, schriftelijk, gemotiveerd en ondertekend worden ingediend bij de kerkenraad.

W’veen: De heer H. van Benthem heeft zijn verkiezing tot ouderling kerkrentmeester niet aanvaard. Bij vorige verkiezingen in Wanneperveen is de heer S. Smit, Veneweg, door de gemeente voorgedragen voor het ambt van ouderling kerkrentmeester en nu weer door de kerkenraad verkozen verklaard. De heer Smit heeft een week de tijd gehad om over zijn verkiezing na te denken en vrijdag 1 februari hoopt de kerkenraad te horen of hij het ambt aanvaardt.

BS: Ook de heer K. de Jonge heeft zijn verkiezing tot diaken niet aanvaard. Voor de vacature diaken te Belt-Schutsloot vragen wij u daarom weer schriftelijk en ondertekend aanbevelingen in te dienen van doop- of belijdende leden die naar uw mening voor verkiezing in aanmerking komen. Een aanbeveling mag worden gedaan door doop- en belijdende leden van 16 jaar en ouder.

Deze aanbevelingen kunt u inleveren tot en met dinsdag 5 februari bij de scriba of iemand anders van de kerkenraad.

 

Geboren:

Op 21 januari is Siem geboren. Siem is de zoon van Johan en Geralda Klaver en broertje van Bram. Wij feliciteren Johan en Geralda van harte met Siem en wensen hen wijsheid en Gods zegen toe bij de opvoeding van hun kinderen.

 

Overleden:

Op 25 januari is overleden mw. G. Hoeve-van den Berg. Zij mocht 100 jaar worden. De begrafenis heeft afgelopen donderdag plaatsgevonden in Wanneperveen. Later meer.

 

 

Zoals de zon

de maan verlicht,

zal eens

een Bron

van Levend Licht

ons vinden

in het duister.

 

Met een vriendelijke groeten, namens de kerkenraad,

Roelie Lok

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *