Nieuws 17-02-2019

Diensten 17 februari 2019:

 • Belt-Schutsloot 11.00 uur – Jeugddienst verzorgd door Henk en Leonie.
 • Wanneperveen 09.30 uur – Voorganger: ds. H.O. ter Beek, Zwartsluis

 

Diensten 24 februari 2019:

 • Belt-Schutsloot 11.00 uur – Voorganger: ds. W.J. Menkveld
 • Wanneperveen 09.30 uur – Voorganger: ds. W.J. Menkveld.                                  In beide diensten is de diaconie collecte voor missionair werk.

 

Oppas W’veen en BS: Zie www.pknwanneperveenbeltschutsloot.nl, onder: rooster.

 

Rooster bloemendienst W’veen

 • 17/02 – Fam. K.J. Rossing en mw. R. Doze-Poppema.
 • 24/02 – Mw. J. van Benthem en fam. S. Smit.

 

Bloemen:

 • De bloemen van zondag 10 februari gingen in BS naar Geert en Harmke Stam in Zonnewiede.
 • In Wanneperveen gingen de bloemen naar de heer W. Van Holten en naar de heer J. Lubbinge.

 

Verantwoording W’veen:

De extra collecte van 10 februari voor Kerk en Onderhoud bracht € 67,50 op. De collecte voor de diaconie bracht € 49 en 50 Kroatische Lipa, wat helaas maar € 0,07 is op.

 

Verkiezingen:

Belt Schutsloot

Mevrouw J. Wever-Krikke is door de kerkenraad verkozen in het ambt van diaken. Wij hopen deze week haar antwoord op haar verkiezing te vernemen.

Wanneperveen

Omdat door verschillende omstandigheden het soms moeilijk is om in W’veen het dienstrooster van de diakenen rond te krijgen is op de kerkenraadsvergadering van vorige week besloten het college uit te breiden met een extra diaken. Daarom vragen wij u om voor de nog openstaande vacature ouderling kerkrentmeester en voor de nieuwe vacature diaken schriftelijk en ondertekend aanbevelingen in te dienen van doop- of belijdende leden die naar uw mening voor verkiezing in aanmerking komen. Een aanbeveling mag worden gedaan door doop- en belijdende leden van 16 jaar en ouder.

Aanbevelingen kunt u inleveren tot en met dinsdag 19 februari bij de scriba of iemand anders van de kerkenraad.

 

 • Vanuit de gemeente:
  Het herstel van de heer K. de Jonge duurt langer dan verwacht maar het gaat de goede kant op.
  De heer W. van Holten werd opgenomen in Meppel met een flinke longontsteking. Naar verwachting is hij inmiddels weer thuis.

  In Memoriam: Jan Knobbe
  Jan Knobbe (grote Jan) werd geboren op 3 maart 1932. Hij was de oudste van de 4 zoons van Teunis Knobbe en Albertje van de Belt. In zijn jeugd ging hij al vroeg met zijn vader mee om riet te snijden en te vissen. Met zijn jeugdvrienden haalde hij regelmatig kwajongensstreken uit. Zo werd er wel eens wat alcohol toegevoegd aan het water van de kippen of werd er een natte doek op de schoorsteen gelegd, waardoor de rook weer naar binnen kwam. Tijdens het oppassen leerde hij Geertje Aarten kennen en zij trouwden op 6 november 1959. Kort daarna kwam dochter Alberta en 5 jaar later werd Gea geboren. Jan’s voorkeur voor meiden was vervuld. Om goed voor zijn gezin te kunnen zorgen is Jan meer dan 25 jaar werkzaam geweest in de Noordoostpolder bij de firma Nijmeijer. In zijn vrije tijd was hij op zaterdag, samen met zijn broer (kleine) Jan, te vinden op de camping van Klaas Slagter om het gras te maaien, beschoeiing te zetten en riet te snijden. Jan was ook erg actief in het verenigingsleven. Hij is meer dan 50 jaar lid geweest van de zang- en muziekvereniging. Elf jaar geleden werd Parkinson bij hem geconstateerd. In de loop der jaren kreeg deze ziekte steeds meer vat op hem. Het zelfstandig lopen ging achteruit. Zijn rondjes door de nieuwbouw werden steeds minder totdat hij half december op bed kwam te liggen. De wereld in zijn beleving veranderde. Met name ’s nachts voerde hij gesprekken, waarbij zijn overleden broer Jan een belangrijke plek in nam.  Hierdoor werd het steeds moeilijker om hem thuis goede zorg te kunnen geven en voor zijn vrouw werd het ook steeds zwaarder ondanks de hulp die van alle kanten geboden werd. Toch wilde Jan heel graag thuis blijven. Zondagmorgen 3 februari kwam Jan te overlijden. Hierdoor was de moeilijke beslissing van uit huis gaan niet meer nodig. Vrijdag 8 februari  werd Jan begraven in Wanneperveen na een afscheidsdienst in de kerk in Belt Schutsloot. In de dienst hebben we Psalm 23 gelezen. Bijbellezen was voor Jan belangrijk.  Hij vond het niet makkelijk om over zijn geloof te praten, maar hij las graag uit de Bijbel zolang hij dat kon. Bijbelwoorden geven bemoediging en troost in het dagelijks leven en zeker ook bij afscheid en verdriet. Met die troost mocht Jan afscheid nemen en die troost wensen we zijn vrouw, dochters, schoonzoons en allen die Jan Knobbe zullen missen van harte toe bij het verwerken van de lege plek die hij achterlaat.

  Vanuit de Pastorie:
  Er wordt in deze tijd veel gesproken over duurzaamheid. Mensen zijn bezig om onze planeet te redden. En inderdaad is het heel belangrijk om goed om te gaan met natuur, energie, klimaat etc. Dat geldt ook voor christenen. Tegelijk is het ook wat schamel om de planeet te willen redden zonder rekening te houden met het feit dat zij niet van ons is maar van God, de schepper van hemel en aarde. Om het met Paulus te zeggen; als onze hoop niet verder gaat dan het redden van deze planeet dan zijn we armzalige mensen. Jezus heeft zijn leven gegeven om deze planeet, met mensen en al, te redden en dat levert een veel verder reikende duurzaamheid op dan wij met onze techniek voor elkaar kunnen krijgen. En dan is er nog iets dat ik in veel discussies mis. Men wil de planeet redden met behoud van het dagelijkse comfortabele leven. Dat is een utopie. Wie even rondkijkt op deze planeet naar de verdeling tussen arm en rijk en de aanwezige voorraden weet dat wij vooral zullen moeten versoberen en delen. Om die bereidheid te ontwikkelen hebben we ook hulp van Boven nodig.
  Hartelijke groeten,
  Ds. Menkveld

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *