Nieuws 03-03-2019

Diensten 3 maart 2019:

 • Belt-Schutsloot 11.00 uur – Voorganger: ds. W.J. Menkveld.
 • Wanneperveen 09.30 uur – Voorganger: ds. W.J. Menkveld.                                 In beide diensten is er een extra collecte voor kerk en onderhoud en is de diaconiecollecte voor de voedselbank.

 

Inzameling voor de Voedselbank Steenwijkerland op zaterdag 2 maart en zondag 3 maart,

Diaconie PKN Wanneperveen / Belt-Schutsloot.

De voedselbank Steenwijkerland heeft voortdurend giften nodig, om mensen die dat nodig hebben te kunnen blijven voorzien van een volwaardig voedselpakket. Iemand kan in financiële problemen komen door bijvoorbeeld schulden, echtscheiding of faillissement. Maar ook door het moeten terugbetalen van toeslagen of hoge zorg- of ziektekosten inclusief reiskosten naar het ziekenhuis.  Steun ons, dan kunnen wij anderen helpen. Belangrijk is ook om te weten, dat mensen die hulp krijgen van de Voedselbank ook hulp krijgen ( moeten accepteren ) om een oplossing te zoeken voor de problemen zodat ze naar verloop van tijd weer zonder de hulp van de Voedselbank kunnen. Voor de inzameling van producten hebben we het volgende verlanglijstje:

 • Pastasaus
 • Blikken  bruine bonen of kapucijners
 • Beschuiten
 • Crackers
 • Suiker
 • Blikken vruchten

Andere producten zijn natuurlijk ook van harte welkom, maar wilt u er op letten dat het houdbare producten zijn, en let alstublieft op de houdbaarheid datum. Het is helemaal niet erg als u iets uit uw eigen keukenkastje geeft, maar her moet natuurlijk wel goed zijn.

Inzameling van de producten vind plaats op zaterdag 2 maart tussen 11 en 12 uur in de consistorie in Belt-Schutsloot en de consistorie in Wanneperveen. Of zondag 3 maart voor aanvang van de kerkdienst.

Daarnaast is de gehele maand maart de diaconie collecte bestemd voor de voedselbank Steenwijkerland.

Namens de diaconie van harte bij u aanbevolen!

 

Diensten 10 maart 2019:

 • Belt-Schutsloot 11.00 uur – Voorganger: ds. W.J. Menkveld.                                 In BS is de extra collecte voor de voorjaarszending.
 • Wanneperveen 09.30 uur – Voorganger: ds. W.J. Menkveld.                                 In W’veen wordt de collecte voor de voorjaarszending huis aan huis gehouden.

 

Dienst 13 maart 2019 – Biddag voor gewas en arbeid

Dit is een gezamenlijke dienst voor de hele gemeente om 19.30 uur in Wanneperveen.

Voorganger: ds. W.J. Menkveld.

 

Oppas W’veen en BS: Zie www.pknwanneperveenbeltschutsloot.nl, onder: rooster.

 

Rooster bloemendienst W’veen

 • 03/03 – Fam. J. Zomer en fam. H. Veninga.
 • 10/03 – Fam. H. Slot, Veneweg, en mw. A. de Vries-Stoter.

 

Bloemen:

 • De bloemen van zondag 24 februari gingen in BS met hartelijke felicitaties naar mw. F. Stam-Halfmouw in de Schiphorst te Meppel.
 • In W’veen werden de bloemen bestemd voor mw. Van der Belt, zij heeft in het ziekenhuis gelegen en voor mw.  Rodermond-Doornbos, zij is jarig geweest.

 

Verantwoording:

De collecte van afgelopen zondag voor missionair werk bedroeg in BS € 109,45.

 

Doel collecte diaconie van de maand maart voor de voedselbank Steenwijkerland.

Nog steeds is het zo, dat er veel voedsel – dat eigenlijk nog van goede kwaliteit is – wordt weggegooid. Tegelijkertijd zijn er mensen die te weinig te besteden hebben voor hun dagelijkse maaltijden. Een aantal jaren geleden zijn de voedselbanken opgericht om hier iets mee te doen. Veel winkels en bedrijven uit de gemeente Steenwijkerland geven producten, die anders weggegooid zouden worden, aan de plaatselijke voedselbank. Uiteraard wordt wel voldaan aan de eisen van voedselveiligheid! Ook instellingen, scholen, kerken en TV-Oost houden acties om producten in te zamelen. Al het werk voor de voedselbank wordt gedaan door vrijwilligers. Maar er is ook geld nodig. Bijvoorbeeld voor: de huur van het gebouw, gas en licht, koelkasten en vriezers, autokosten, kantoorartikelen enzovoorts.

In de diaconie collectes van de maand maart wordt uw bijdrage gevraagd, om dit waardevolle werk voort te kunnen zetten.

 

Roosevelt-Vakantieweek.

De vakantieweek voor alleenstaanden met een lichamelijke beperking wordt gehouden van 31 augustus tot en met 7 september 2019 ( week 36). Het vakantiehuis staat op het schitterende landgoed Hydepark. De gasten kunnen genieten van de groene omgeving en rust. De wandelpaden zijn goed begaanbaar en toegankelijk voor rolstoelgebruikers. De kamers zijn toegankelijk voor een rolstoel, en beschikken over een wastafel. De meeste kamers zijn voorzien van hoog-laag bedden en op iedere vleugel zijn meerdere ruime badkamers met uitgebreide sanitaire voorzieningen. Het vakantiecentrum beschikt over alle benodigde aangepaste faciliteiten voor mensen met een lichamelijke beperking. De vakantie week wordt mogelijk gemaakt door de ondersteuning van heel veel vrijwilligers. In het Nieuwe Hydepark staat gastvrijheid en persoonlijke aandacht voorop. Er is ook altijd een predikant of geestelijk verzorger aanwezig. Heeft u na het lezen van dit stukje zin om een weekje mee te gaan, of weet u mensen waarvan u denkt dat zijn in aanmerking komen voor dat weekje, meldt u zich dan aan bij Grietje Wink 0522- 281509, Ineke Slot, tel: 0527-246459 of Hennie de Goede, tel: 038-3866763, zij helpen u dan verder met de aanmelding, wat de kosten zijn enz. Ook niet kerkelijke mensen, of van een andere kerk, zijn vanzelfsprekend van harte welkom. De aanmeldingsformulieren moeten voor 24 mei binnen zijn.

 

Kerkenraadsverkiezingen W’veen:

Vanuit de gemeente is aanbevolen en door de kerkenraad verkozen in de vacature diaken: mw. T. Stummel-Winters.

Vrijdag 1 maart hopen wij te horen of mw. Stummel haar verkiezing aanvaardt.

Voor de nog openstaande vacature ouderling kerkrentmeester vraagt de kerkenraad u dringend om aanbevelingen in te dienen volgens de bekende procedure.

Aanbevelingen kunt u inleveren tot en met dinsdag 5 maart bij iemand van de kerkenraad.

 

Vanuit de gemeente:
Dhr. Kasper de Jonge is weer thuis uit het ziekenhuis waar hij verder mag herstellen.
Dhr.M. Winters, is vorige week vrijdag opgenomen in Zwolle voor een ingreep. Op dit moment is niet bekend hoe lang hij moet blijven. We hopen op een geslaagde ingreep en bidden om Gods nabijheid voor beiden.

Vanuit de Pastorie:
Er is vandaag veel te doen over identiteit. Mensen zijn op zoek naar hun identiteit of in de war over hun identiteit of wellicht zelfs niet tevreden met hun identiteit. Waar het vroeger meer vanzelf sprak dat je je identiteit aanvaardde als iets wat jou gegeven werd, als iets wat je niet veranderen kon lijkt vandaag identiteit veel onduidelijker en soms zelfs een eigen keus geworden. Identiteit heeft te maken met hoe ik mijzelf ken, maar om mijzelf te kennen heb ik anderen nodig. Alleen door de ogen van anderen kan ik mezelf zien en leren kennen. Ik kan immers alleen mens-zijn tussen en met andere mensen. Het hoeft geen betoog dat nu de contacten steeds meer via sociale media gaan het kennen van elkaar steeds ingewikkelder wordt, steeds gevoeliger voor misvattingen en daardoor het leren kennen van de eigen identiteit een steeds groter probleem. Dat is niet alleen van deze tijd en komt niet alleen door moderne communicatiemiddelen. Ten diepste leren wij onze identiteit kennen in contact met God. Dat contact met God kan persoonlijk maar ook in contact met elkaar. Als God een plek heeft in ons met elkaar omgaan zal dat onze identiteit versterken. Hij heeft ons bedoeld en gemaakt. Aan Hem kunnen we ons spiegelen om te ontdekken wie we mogen zijn, ook als we het in onszelf en in elkaar niet kunnen ontdekken. Die ‘nieuwe’ identiteit is een groot cadeau van Christus aan ons.
Hartelijke groeten,
Ds. Menkveld.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *