Nieuws 17-03-2019

Diensten 17 maart 2019:

 • Belt-Schutsloot 11.00 uur – Voorganger: ds. I. Postma, Genemuiden.
 • Wanneperveen 09.30 uur – Voorganger: dhr. D. de Boer, Hattum – Jeugddienst.

 

Diensten 24 maart 2019:

 • Belt-Schutsloot 11.00 uur – Voorganger: ds. W.J. Menkveld – doopdienst.
 • Wanneperveen 09.30 uur – Voorganger: ds. W.J. Menkveld.                                 In beide diensten is de diaconie collecte bestemd voor Kerk in actie. Zie hieronder.

 

40-dagentijd collecte 24 maart 2019.

Stop kinderarbeid in India. In de Indiase stad Nasapur is de IT-sector booming business. Helaas profiteert maar een handjevol mensen daar van mee. Het overgrote deel van de bevolking verricht als dagloner voor een schamel loon zwaar werk in de landbouw of industrie. Door armoede gedwongen werken ook kinderen mee. Kinderarbeid moet stoppen, vindt Kerk in Actie. Daarom werken we samen met partnerorganisaties aan beter onderwijs. We lichten jaarlijks 5.000 ouders en kinderen voor over het belang van onderwijs, bezoeken scholen om onderwijs advies te geven en begeleiden meer dan 700 werkende kinderen (terug) naar school. Helpt u mee, zodat ook in 2019 honderden werkende kinderen een nieuw begin kunnen maken op school!

 

Doopdienst:

Op zondag 24 maart a.s. is er een doopdienst gepland in BS waarin D.V. maar liefst 4 baby’s zullen worden gedoopt. Dit zijn: Rafaël Noud, zoon van Kasper en Coline de Jonge, Siem, zoon van Johan en Geralda Klaver, Fenna Jacolien, dochter van Gerco en Gerjanne Kingma en Niek Hendrik, zoon van Herco en Renate Brand.

 

Oppas W’veen en BS: Zie www.pknwanneperveenbeltschutsloot.nl, onder: rooster.

 

Rooster bloemendienst W’veen

 • 17/03 – Jeugddienstcommissie.
 • 24/03 – Fam. J. Stoter en fam H. Slot, St. Jansklooster.

 

Bloemen:

 • De bloemen uit de dienst van 10 maart zijn in BS met hartelijke felicitaties gegaan naar Wim en Betsie ten Wolde in verband met hun 50-jarig huwelijk.
 • De bloemen van het liturgisch bloemstuk zijn ter bemoediging gegaan naar Joop Stam.
 • De bloemen uit de dienst te Wanneperveen zijn gegaan naar  mw. Eker-Simonsz.
 • En de heer G. Haakmeester.

 

Verantwoording:

 • De diaconie collecte van 10 maart voor de voedselbank heeft in W’veen € 45,70 opgebracht.
 • De extra collecte voor kerk en onderhoud in W’veen bracht € 62,95 op. Diaken I. Slot ontving deze week €5.

 

Bedankt!

Namens de diaconie willen wij graag iedereen bedanken die een bijdrage heeft gedaan aan onze inzamelingsactie voor de Voedselbank Steenwijkerland.

Wat zijn er veel producten ingeleverd! Heel fijn. Daar kunnen veel mensen blij mee gemaakt worden. Mogen we u er nogmaals aan herinneren dat de diaconie collecte ook de hele maand maart nog bestemd is voor de Voedselbank Steenwijkerland?

Met een hartelijke groet van uw diaconie.

 

Doelcollecte diaconie van de maand maart voor de voedselbank Steenwijkerland.

Al het werk voor de voedselbank wordt gedaan door vrijwilligers.

Maar er is ook geld nodig. Bijvoorbeeld voor: de huur van het gebouw, gas en licht, koelkasten en vriezers, autokosten, kantoorartikelen enzovoorts.

In de diaconie collectes van de maand maart wordt uw bijdrage gevraagd, om dit waardevolle werk voort te kunnen zetten.

 

Vakantiebijbelclub:

Ook dit jaar willen we een Vakantie-Bijbel-Club organiseren voor kinderen van de basisschool. Het programma bestaat uit zingen, het uitbeelden en vertellen van een bijbelverhaal en knutselen of een spel. De vakantiebijbelclub is 16, 17 en 18 juli. We hebben groepsleiders nodig om de kinderen te begeleiden bij het spel of het knutselen, we hebben toneelspelers nodig, zangers en muzikale begeleiding. Poppenkastspelers en vertellers. Wil je mee doen? Van harte welkom! Meld je aan bij Joke Menkveld (0522-701108) – jokemenkveld@solcon.nl

Vanuit de gemeente:

 • Dhr. Kasper de Jonge werd vorige week weer opgenomen in Zwolle.
 • Mw. R. Rodermond kreeg vorige week in Meppel een nieuwe knie. Zij is inmiddels weer thuis. We wensen beiden voorspoedig herstel en de hulp en zegen van God.

  Bij de Preek: Om op te hangen in huis.
  In dit huis houden wij van God
  Om Hem te kennen lezen we de Bijbel
  We eren Zijn naam en vloeken niet
  We heiligen Zijn dag en gaan naar de kerk

  Vanuit de Pastorie:
  Een uitdrukking die, vroeger wat meer dan tegenwoordig, wordt gebruikt als naam voor een huis, schip of vereniging is: Ora et Labora. Het betekent letterlijk; bid en werk. De bedoeling is dat we niet moeten bidden en dan met de armen over elkaar afwachten of God wat gaat doen. Inhoudelijk sluit deze uitdrukking aan bij de bekende Bijbeltekst: Bidt en u zal gegeven worden, zoekt en gij zult vinden, klopt en u zal open gedaan worden. Bidden is niet passief en afwachtend, maar wordt aangevuld met zoeken en kloppen. Bidden vraag dus om betrokken activiteit. Maar, de uitdrukking Ora et Labora komt niet uit de Bijbel maar uit een leefregel voor monniken. Henk Binnendijk maakte mij hierop attent. Hij zei; Het is niet bidden en werken, maar bidden is het eigenlijke werk van een christen. Daar heeft hij een punt. Natuurlijk is bidden en passief afwachten niet goed. Maar aan de andere kant is er het gevaar dat we bidden en te snel aan de slag gaan of zelfs aan de slag gaan zonder te bidden. Daarom is biddag voor gewas en arbeid zo’n goede zaak. Een dag om er bij stil te staan hoe belangrijk bidden is voor dat je aan het werk gaat. Zo is de biddag bedoeld. Voor dat de drukte op het land in het voorjaar alle aandacht vraagt eerst een biddag houden. Omdat bidden aan het werken vooraf gaat. Omdat bidden het eigenlijke werk is. Dat gaat ons meestal niet zo makkelijk af. Daar moet je jezelf steeds weer aan herinneren, jezelf steeds weer toe zetten. Ook daarom is een biddag zo belangrijk.
  Hartelijke groeten,
  Ds. Menkveld.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *