Nieuws 24-03-2019

Diensten 24 maart 2019:

  • Belt-Schutsloot 11.00 uur – Voorganger: ds. W.J. Menkveld – doopdienst.
  • Wanneperveen 09.30 uur – Voorganger: ds. W.J. Menkveld.                                  In beide diensten is de diaconie collecte bestemd voor Kerk in actie. Zie hieronder.                                                                                                                In beide diensten is er ook een extra collecte voor kerk en onderhoud.

 

Diensten 31 maart 2019:

  • Belt-Schutsloot 11.00 uur – Voorganger: ds. W.J. Menkveld – doopdienst.
  • Wanneperveen 09.30 uur – Voorganger: ds. W.J. Menkveld.                                  In beide diensten is er een extra collecte voor kerk en onderhoud.

 

40-dagentijd collecte 24 maart 2019.

Stop kinderarbeid in India. In de Indiase stad Nasapur is de IT-sector booming business. Helaas profiteert maar een handjevol mensen daar van mee. Het overgrote deel van de bevolking verricht als dagloner voor een schamel loon zwaar werk in de landbouw of industrie. Door armoede gedwongen werken ook kinderen mee. Kinderarbeid moet stoppen, vindt Kerk in Actie. Daarom werken we samen met partnerorganisaties aan beter onderwijs. We lichten jaarlijks 5.000 ouders en kinderen voor over het belang van onderwijs, bezoeken scholen om onderwijs advies te geven en begeleiden meer dan 700 werkende kinderen (terug) naar school. Helpt u mee, zodat ook in 2019 honderden werkende kinderen een nieuw begin kunnen maken op school!

 

Doopdiensten:

Op zondag 24 maart a.s. is er een doopdienst gepland in BS waarin D.V. maar liefst 4 baby’s zullen worden gedoopt. Dit zijn: Rafaël Noud, zoon van Kasper en Coline de Jonge, Siem, zoon van Johan en Geralda Klaver, Fenna Jacolien, dochter van Gerco en Gerjanne Kingma en Niek Hendrik, zoon van Herco en Renate Brand.

Op zondag 31 maart a.s. zal Lieselotte Aliefke Jantien, dochter van Jeroen en Winde Jager worden gedoopt. Ook zal haar vader Jeroen belijdenis doen en gedoopt worden.

 

Doelcollecte diaconie van de maand maart (31 maart) voor de voedselbank Steenwijkerland.

Al het werk voor de voedselbank wordt gedaan door vrijwilligers. Maar er is ook geld nodig. Bijvoorbeeld voor: de huur van het gebouw, gas en licht, koelkasten en vriezers, autokosten, kantoorartikelen enzovoorts. In de diaconie collectes van de maand maart wordt uw bijdrage gevraagd, om dit waardevolle werk voort te kunnen zetten.

 

Oppas W’veen en BS: Zie www.pknwanneperveenbeltschutsloot.nl, onder: rooster.

 

Rooster bloemendienst W’veen

  • 24/03 – Fam. J. Stoter en fam H. Slot, St. Jansklooster.
  • 31/03 – Fam. A. Huisman en fam. T. Stoter.

 

Bloemen:

  • De bloemen van 17 maart in BS zijn met een groet van ons allen ter bemoediging gebracht bij mw. T. Huisman. De bloemenstukjes van het liturgisch bloemstuk gingen naar mw. G. Halfmouw in Meppel en naar mw. G. Kroes in Vollenhove.
  • In Wanneperveen gingen er bloemen naar de heer G. Dam en voorganger D. de Boer kreeg een bos mee.

 

Verantwoording:

  • De collecte voor de voorjaarszending (Cuba) van zondag 10 maart bedroeg in BS € 214,10.
  • De diaconale collecte voor de voedselbank Steenwijkerland bedroeg op 10 maart in BS € 111,70 en op 17 maart €  107,05.

 

Verkiezingen:

Door de kerkenraad is in de vacature ouderling kerkrentmeester verkozen mw. T. Stummel-Winters en in de vacature diaken mw. G. van der Heide-Winters. Zondag hopen wij te horen of zij hun verkiezing aanvaarden.

 

Vakantiebijbelclub:

Ook dit jaar willen we een Vakantie-Bijbel-Club organiseren voor kinderen van de basisschool. Het programma bestaat uit zingen, het uitbeelden en vertellen van een bijbelverhaal en knutselen of een spel. De vakantiebijbelclub is 16, 17 en 18 juli. We hebben groepsleiders nodig om de kinderen te begeleiden bij het spel of het knutselen, we hebben toneelspelers nodig, zangers en muzikale begeleiding. Poppenkastspelers en vertellers. Wil je mee doen? Van harte welkom! Meld je aan bij Joke Menkveld (0522-701108) – jokemenkveld@solcon.nl

Vanuit de gemeente:
Vorige keer vergat ik te vermelden dat dhr. G. Haakmeester in het ziekenhuis in Meppel heeft gelegen i.v.m. zijn longen. Hij is inmiddels weer thuis. Ook Kasper de Jonge is weer thuis. We wensen beiden een gezegend herstel.

Vanuit de Pastorie:
‘In de Leefmee en Nieuwsbrief van 24 februari stond het verslag van de laatste kerkenraadsvergadering. In dat verslag staat kort het gesprek weergegeven over ‘een beetje naar rechts’. Dit naar aanleiding van het rapport van het SCPB ‘Christenen in Nederland’. Dit rapport gaat over kerkelijke betrokkenheid in Nederland. De teneur van het rapport is dat de linkerkant van de kerk leegstroomt terwijl de rechterkant het wat beter doet en zelfs een opleving laat zien onder de jeugd tussen 15 en 25 jaar. Dat is opmerkelijk. Natuurlijk zijn rechts en links geen duidelijke termen die precies kunnen worden afgebakend. Behalve in de kerk wordt er ook in de politiek over rechts en links gesproken en ook op andere gebieden en het betekent zeker niet overal hetzelfde en dat maakt het gesprek lastig maar niet minder noodzakelijk. Voor dat gesprek is hier geen plaats, maar een paar zaken vallen op. Mensen die hun aarzelingen hebben bij ‘een beetje naar rechts’ zien dat vaak in verband met de preken over de 10 geboden van de laatste tijd. Nu valt het mij op dat juist jonge gemeenteleden, de 16+ catechisanten, precies de groep die het SCPB noemt, positief zijn over de preken over de wet. Niet dat ze het overal mee eens zijn maar het spreekt hen wel aan. Als wij nu met statistische zekerheid weten dat ‘een beetje naar rechts’ de levensduur van onze gemeente verlengt, dat het mensen meer betrokken maakt en met name de groep jong volwassenen, zouden we daar dan nog tegen zijn?
Hartelijke groeten,
Ds Menkveld.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *