Nieuws 31-03-2019

Diensten 31 maart 2019:

 • Belt-Schutsloot 11.00 uur – Voorganger: ds. W.J. Menkveld – doop- en belijdenisdienst.
 • Wanneperveen 09.30 uur – Voorganger: ds. W.J. Menkveld.                                  In beide diensten is er een extra collecte voor kerk en onderhoud.

 

Doop- en belijdenisdienst

Op zondag 31 maart a.s. zal Lieselotte Aliefke Jantien, dochter van Jeroen en Winde Jager worden gedoopt. Ook zal haar vader Jeroen belijdenis doen en gedoopt worden.

 

Doelcollecte diaconie van de maand maart (31 maart) voor de voedselbank Steenwijkerland.

Al het werk voor de voedselbank wordt gedaan door vrijwilligers. Maar er is ook geld nodig. Bijvoorbeeld voor: de huur van het gebouw, gas en licht, koelkasten en vriezers, autokosten, kantoorartikelen enzovoorts. In de diaconie collectes van de maand maart wordt uw bijdrage gevraagd, om dit waardevolle werk voort te kunnen zetten.

 

Diensten 7 april 2019:

 • Belt-Schutsloot 09.30 uur – Voorganger: dhr. J. Menkveld, Dordrecht.
 • Wanneperveen 09.30 uur – Voorganger: ds. H. de Kok-Mellema, Wilsum.            In beide diensten is de diaconiecollecte voor missionair werk.

 

Oppas W’veen en BS: Zie www.pknwanneperveenbeltschutsloot.nl, onder: rooster.

 

Rooster bloemendienst W’veen

 • 31/03 – Fam. A. Huisman en fam. T. Stoter.
 • 07/04 – Fam. J. Bosman en fam. H. Hertong.

 

Bloemen:

 • De bloemen van 24 maart in BS zijn met een groet van ons allen gegaan naar de heer L. de Goede. De druiventrossen van het liturgisch bloemstuk zijn gebracht bij mw. W. de Jonge-Klaver en mw. G. van de Belt-Klaver.
 • In Wanneperveen gingen de bloemen ter bemoediging naar mw.  A. Liezen-de Jong en R. Rodermond-Doornbos.

 

Verkiezingen:

De kerkenraad is erg blij en dankbaar dat mw. T. Stummel-Winters haar verkiezing tot ouderling kerkrentmeester en mw. G.H. van der Heide-Winters haar verkiezing tot diaken heeft aangenomen.

Volgens de kerkorde kunt u bezwaren indienen tegen de gevolgde verkiezingsprocedure of tegen de bevestiging van de verkozene. Eventuele bezwaren moeten binnen een week na publicatie in het kerkblad, schriftelijk, gemotiveerd en ondertekend worden ingediend bij de kerkenraad.

 

Collectemunten:

Maandag 1 april kunt u collectemunten halen bij Gerrit Knobbe tussen 18.45 en 19.45 uur.

 

Jarigen:

In april hopen de volgende gemeenteleden van 80 jaar en ouder hun verjaardag te vieren.

 • 23-04 Dhr. G. Stam, 82 jaar.
 • 23-04 Mw. G. Hoorn-Pierik, 86 jaar.
 • 28-04 Dhr. C.P. den Herder, 83 jaar.
 • 30-04 Mw. A. de Jonge-Vierhoven, 80 jaar.

Allemaal een fijne dag toegewenst en alvast van harte gefeliciteerd.

 

Met een vriendelijke groet, namens de kerkenraad,

Roelie Lok-Lok.

 

Koffiedrinken W’veen:

De vrijwilligers van de koffiedienst in Wanneperveen organiseren vanaf eind maart weer koffiedrinken na de dienst. Elke laatste zondag van de maand plannen wij een gezellig moment met elkaar in De Klokkenstoel naast de kerk. U bent van harte welkom voor een bakje koffie met wat lekkers.

De planning loopt tot en met eind juni.

De koffiediensten vinden plaats op: 31 maart, 28 april, 26 mei en 30 juni.

Met vriendelijke groet,

Patricia van den Berg.

 

Vanuit de Pastorie:
De preken over de wet in afgelopen maanden hebben veel reacties opgeroepen. Veel gesprekken ook. Niet in de laatste plaats omdat dezelfde onderwerpen werden besproken op de Groeigroepen en vaak ook tijdens de catechisatie en Rock Steady en daardoor ook in veel andere gesprekken door de week. Dat gemeentebrede gesprek lijkt mij zeer waardevol. Niet iedereen was het eens met de preken. Sommigen vonden het ook te veel. Ook die geluiden neem ik serieus al kan ik niet aan ieders wensen voldoen. Voor nu stop ik met het bepreken van de geboden. Vanaf april heb ik veel minder diensten in elk dorp met daarbij alle bijzondere diensten heb ik onvoldoende ruimte om hier aan toe te komen. In oktober hoop ik de draad weer op te pakken. We hebben nog 5 geboden te gaan. We zullen nog nader bekijken of de groeigroepen weer mee gaan doen omdat niet iedereen dat ziet zitten.
Hartelijke groeten,
Ds. Menkveld.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *