Nieuws 14-04-2019

Dienst 14 april 2019 – Palmpasen:

 • Dit is een gezamenlijke dienst en wordt gehouden in Belt-Schutsloot om 09.30 uur.                                                                                                                  Voorganger is ds. W.J. Menkveld.

In deze dienst hopen de volgende doopleden belijdenis van het geloof af te    leggen:

 • Rik van de Belt
 • Rutger de Goede
 • Cynthia de Jonge
 • Richard Knobbe
 • Sanne Mondria
 • Bert Jan Netjes
 • Gernanda Netjes-Rook
 • Jarno Wever

 

Dienst 18 april – Witte donderdag:

 • Gezamenlijke dienst om 19.30 uur in Belt-Schutsloot. Voorganger: ds. W.J. Menkveld.

 Avondmaals collecte Witte donderdag 18 april Belt-Schutsloot.

Noodhulp voor slachtoffers cycloon Idai Zuidoost-Afrika – Mozambique.

Op 15 maart 2019 raasde cycloon Idai over Mozambique, Malawi en Zimbabwe. De wervelstorm ging gepaard met golven van 6 meter hoogte en zorgde voor enorme overstromingen. Zeker 3 miljoen mensen zijn getroffen, meer dan 750 mensen zijn overleden en meer dan 500.000 mensen zijn dakloos geraakt. Het zwaarst getroffenen zijn mensen in afgelegen gebieden. Zij hebben dringend behoefte aan voedsel, water, kleding, onderdak en medicijnen. Kerk in Actie is noodhulp gestart via het internationale kerkelijk netwerk. Uw steun is zeer hard nodig!

Namens de diaconie van harte bij u aanbevolen.

 

Dienst 19 april – Goede vrijdag:

Gezamenlijke dienst om 19.30 uur in Wanneperveen. Voorganger: ds. W.J. Menkveld.

 

Diensten 21 april – 1e Paasdag:

 • Belt-Schutsloot 09.30 uur – Voorganger: ds. W.J. Menkveld.
 • Wanneperveen 09.30 uur – Voorganger: ds. G. Venhuizen, Nijensleek.                 In beide diensten is de diaconiecollecte de Paascollecte (zie hieronder) en in beide diensten is er een extra collecte voor het pastoraat.

 

Dienst 22 april – 2e Paasdag:

 • In Belt-Schutsloot is er dienst om 09.3 uur. Voorganger is ds. G.A. Trouwborst uit Nieuwleusen.                                                                                                          Aan deze dienst wordt meegewerkt door chr.gem.zangver. Looft den Heere.

 

Diaconie collecte 1 paasdag 21 april Wanneperveen/ Beltschutsloot.

Versterk de kerk in Pakistan

Veel christenen in Pakistan voelen zich kwetsbaar en onzeker. Zij vormen een minderheid

en behoren tot de laagste klasse, de armste bevolkingsgroepen. Veel christenen hebben bovendien weinig kennis over het christelijk geloof. Kerk in Actie bouwt samen met lokale kerken aan een sterke en vernieuwende kerk in Pakistan. Studenten en voorgangers kunnen, onder meer via internet, cursussen en trainingen volgen over discipelschap en theologie. Jaarlijks volgen 6.000 tieners een jongerentraining . Zij zijn het toekomstig kader van de kerk en staan dankzij deze training sterker in hun geloof. Bouwt u mee aan een sterke en vernieuwende kerk in Pakistan?

Namens de diaconie van harte bij u aanbevolen.

 

Oppas W’veen en BS: Zie www.pknwanneperveenbeltschutsloot.nl, onder: rooster.

 

Rooster bloemendienst W’veen

 • 14/04 – Dienst in BS.
 • 21/04 – Fam. R. Pit en fam. B. Stummel, Bovenboerseweg.

 

Bloemen:

 • De bloemen van 7 april in BS zijn met een hartelijke groet van de gemeente gegaan naar mw. G. Stam-van de Belt en de heer F. Rodermond. Het liturgisch bloemstuk werd bestemd voor Jacob en Geke de Jonge.
 • In Wanneperveen gingen de bloemen naar de heer W. van Holten ter bemoediging, en de heer M. Winters omdat hij in het ziekenhuis heeft gelegen.

 

Verantwoording:

 • Door Marry Klaver is in de maand maart 2 x € 10, 1 x € 20 en 1 x € 5 ontvangen voor de bloemendienst.
 • De diaconiecollecte van zondag 31/3 voor de Voedselbank heeft in BS € 149,26 opgebracht.
 • De diaconiecollecte van 7 april voor Missionair Werk bedroeg in BS € 98,75 en in W’veen € 49,65.

 

Huwelijksjubileum:

Op 23 april 2019 zijn de heer en mevrouw Huisman te Wanneperveen 60 jaar getrouwd. Zij vieren dit op 26 april in café restaurant Smit te Giethoorn.

Ook vanaf deze plaats van harte gefeliciteerd met dit diamanten jubileum.

 

Viering H.A. Witte donderdag ’s middags:

Op Witte Donderdag is er om 14.30 uur in de kerk te Belt-Schutsloot een viering van het Heilig Avondmaal bedoeld voor ouderen die ’s avonds niet kunnen komen. Belangstellenden kunnen zich in verbinding stellen met de wijkouderling.

 

Vanuit de gemeente:
Mw. G. Stam-van de Belt, kreeg een zwaar bericht van de artsen. Vorige week is ze enkele dagen in Zwolle opgenomen geweest. We hopen dat de ingreep haar situatie verbetert en bidden voor kracht en zegen van onze Hemelse Vader.

 

Vanuit de Pastorie:

Vorige week was het stukje wat langer. De telefoonomzetting is gelukt met een korte onderbreking zijn we telefonisch weer bereikbaar en kunt u ons bereiken op het gewone nummer.
Hartelijke groeten, Ds. Menkveld.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *