Nieuws 21-04-2019

God dank! Laat iedereen het horen:

Christus is waarlijk opgestaan!

Wij gaan niet in de nacht verloren                                                                              Pasen: de grote dag breekt aan!                                                                                 Geen grafsteen houdt het zonlicht tegen,                                                                      een engel kondigt stralend aan:                                                                                    Ziet waar het lichaam heeft gelegen,                                                                           waarlijk, de Heer is opgestaan!

Uit: Zingende gezegend.

 

Diensten 21 april – 1e Paasdag:

 • Belt-Schutsloot 09.30 uur – Voorganger: ds. W.J. Menkveld.
 • Wanneperveen 09.30 uur – Voorganger: ds. G. Venhuizen, Nijensleek.                                                                                                               In beide diensten is de diaconiecollecte de Paascollecte (zie hieronder) en in beide diensten is er een extra collecte voor het pastoraat.

 

Dienst 22 april – 2e Paasdag:

 • In Belt-Schutsloot is er dienst om 09.3 uur. Voorganger is ds. G.A. Trouwborst uit Nieuwleusen.                                                                                                         Aan deze dienst wordt meegewerkt door chr.gem.zangver. Looft den Heere.

 

Diaconie collecte 1 paasdag 21 april Wanneperveen/ Beltschutsloot.

Versterk de kerk in Pakistan

Veel christenen in Pakistan voelen zich kwetsbaar en onzeker. Zij vormen een minderheid en behoren tot de laagste klasse, de armste bevolkingsgroepen. Veel christenen hebben bovendien weinig kennis over het christelijk geloof. Kerk in Actie bouwt samen met lokale kerken aan een sterke en vernieuwende kerk in Pakistan. Studenten en voorgangers kunnen, onder meer via internet, cursussen en trainingen volgen over discipelschap en theologie. Jaarlijks volgen 6.000 tieners een jongerentraining . Zij zijn het toekomstig kader van de kerk en staan dankzij deze training sterker in hun geloof. Bouwt u mee aan een sterke en vernieuwende kerk in Pakistan?

Namens de diaconie van harte bij u aanbevolen.

 

Diensten 28 april:

 • Belt-Schutsloot 09.30 uur – Voorganger: dhr. R. Pasterkamp.
 • Wanneperveen 09.30 uur – Voroganger: ds. J. Stap, Kolderveen – koffiedrinken na de dienst.                                                                                                            In beide diensten is er een extra collecte voor kerk en onderhoud.

 

Dienst 5 mei – Bevestiging ambtsdragers:

Dit is een gezamenlijke dienst die wordt gehouden in Belt-Schutsloot om 9.30 uur. In deze dienst wordt een extra collecte gehouden voor kerk en onderhoud. Na de dienst is er voor iedereen koffie, thee of ranja.

 

Oppas W’veen en BS: Zie www.pknwanneperveenbeltschutsloot.nl, onder: rooster.

 

Rooster bloemendienst W’veen:

 • 21/04 – Fam. R. Pit en fam. B. Stummel, Bovenboerseweg.
 • 28/04 – Fam. J. van den Berg en fam. M. Winters
 • 05/05 – Fam. W. van der Heide en fam. J. Minnema.

 

Bloemen:

De bloemen uit de dienst van 14 april gingen met een hartelijke groet van de gemeente naar mw. G. van de Belt-Klaver.                                                                                       In Wanneperveen werden bloemen gebracht bij mw. J. Heidema in Meppel en bij de heer S. Jonas.

 

Verantwoording:

 • De deurcollecte van 14 april voor Kerk in Actie bedroeg  €  164,90.
 • Ouderling R. Korthoef heeft een gift ontvangen van € 50 voor Kerk in Actie.
 • De voorjaarszendingscollecte in W’veen heeft € 440,01 opgebracht

 

Huwelijksjubileum:

Op 23 april 2019 zijn de heer en mevrouw Huisman te Wanneperveen 60 jaar getrouwd. Zij vieren dit op 26 april in café restaurant Smit te Giethoorn.

Ook vanaf deze plaats van harte gefeliciteerd met dit diamanten jubileum.

 

Gemeenteavond:

Voor woensdag 8 mei staat er een gezamenlijke gemeenteavond gepland om 20.00 uur in de kerk te BS. U/jullie worden hiervoor van harte uitgenodigd. Deze uitnodiging geldt voor doop- en belijdende leden maar ook voor niet-leden die zich wel betrokken voelen.

 

Vanuit de gemeente:
Mw. Hendrik uit de Perelaar, werd opgenomen en geopereerd in Heerenveen. Een zware operatie. We wensen haar de zegen en bijstand van onze Hemelse Vader.

Vanuit de Pastorie:
Vorige week was het Palmpasen een blijde zondag omdat 8 jonge mensen in ons midden belijdenis deden van hun geloof. Hun geloof in Jezus, Gods Zoon, Redder van de wereld, Heer van de kerk. Ja, we hebben reden om blij te zijn, om het geloof van jonge mensen en veel meer nog om Degene in wie zij geloven.

Hartelijke groeten,
Ds. Menkveld.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *