Nieuws 05-05-2019

Dienst 5 mei – Bevestiging ambtsdragers:

Zondag 5 mei a.s. zullen D.V. in een dienst voor de hele gemeente in Belt-Schutsloot

de volgende gemeenteleden worden bevestigd als ambtsdrager:

 • de heer H. Mendel en mevrouw M. Hansman-ten Wolde in het ambt van ouderling.
 • mevrouw T. Stummel-Winters en mevrouw J. Aaten-Lok in het ambt van ouderling kerkrentmeester.
 • mevrouw G. van der Heide-Winters en mevrouw J. Wever-Krikke in het ambt van diaken.
 • Ouderling G. van Benthem-Mulder gaat een 2e ambtstermijn aan en zal worden herbevestigd.

Afscheid zal worden genomen van ouderling R. Korthoef-Roo, ouderlingen kerkrentmeesters J. van den Berg en D. Klaver en diaken T. Stam-Kok.

De dienst begint om 9.30 uur. Na de dienst is er voor iedereen koffie, thee of ranja.

 

Diensten 12 mei:

 • Belt-Schutsloot 09.30 uur – Voorganger: dhr. D. de Boer, Hattem.
 • Wanneperveen 09.30 uur – Voorganger: ds. W.J. Menkveld.                             Doel diaconiecollecte: zie hieronder.

 

Doelcollecte van de diaconie voor de maand mei.

In 2009 is Willem Winter gestart met de eerste Steenwiekertoornrun. Het idee was het organiseren van een tourrit voor mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking. Zij zouden een rondrit aangeboden krijgen door het prachtige Steenwijkerland, achter op een Trike of in een zijspan. Naast de rit zouden zij ook een verzorgde lunch mogen nuttigen.
Zo’n tourrit vergt natuurlijk wat organisatie. Er kwam een officiële stichting (stichting de Steenwiekertoornrun), er werden vrijwilligers gevonden voor allerhande diensten. In totaal zo’n 200 personen. De lunchlocatie wisselt per jaar. Op die manier wordt elk jaar een afwisselend programma aangeboden. Zo was er in 2015 een geweldige rondvaart door de Weerribben. Een vast onderdeel van de run is het “rontie omme de toorn”, waarbij de stoet een ronde om de st. Clemenstoren, ofwel de Steenwijkertoren rijdt. Vanzelfsprekend kan de Steenwiekertoorn niet georganiseerd worden zonder al die vrijwilligers en sponsoren. Ze zijn iedereen die hun steentje bijdraagt dan ook buitengewoon dankbaar. Als organisatie staan ze er voor dat elke gift ten goede komt aan de run. Positieve reacties en alleen maar blije en lachende gezichten. En als bestuur zijn zij daar natuurlijk ontzettend blij mee. Maar …. het bestuur doet dit niet alleen. Om de Steenwiekertoornrun mogelijk te maken hebben zij de hulp nodig van de vrijwilligers, de rijders, de verkeersregelaars, de sponsoren en de politie. En daarvoor hun grote dank, ze zijn blij met jullie. Tenslotte is er maar 1 één doel : alle deelnemers een onvergetelijke dag bezorgen.

De volgende Steenwiekertoornrun wordt verreden op zaterdag 5 augustus 2019.

Namens de diaconie van harte bij u aanbevolen!

 

Diensten 19 mei:

 • Belt-Schutsloot 09.30 uur – Voorganger: ds. P.E.G. Wiekeraad, Uelsen.
 • Wanneperveen 09.30 uur – Voorganger: ds. H.J.H. Pap, St. Jansklooster.

 

Diensten 26 mei:

 • Belt-Schutsloot 09.30 uur – Voorganger: ds. W.J. Menkveld – koffiedrinken na de dienst.
 • Wanneperveen 09.30 uur – Voorganger: ds. J.P. van Ark, Wapenveld – koffiedrinken na de dienst.                                                                                   In beide diensten is er een extra collecte voor kerk en onderhoud.

 

Diensten 30 mei – Hemelvaartsdag:

 • Belt-Schutsloot 09.30 uur – Voorganger: ds. H.O. ter Beek, Zwartsluis.
 • Wanneperveen 09.30 uur – Voorganger: ds. W.J. Menkveld.

 

Diensten 2 juni:

 • Belt-Schutsloot 09.30 uur – Voorganger: ds. W.J. Menkveld.
 • Wanneperveen 09.30 uur – Voorganger: dhr. K. de Lange, Marknesse – Jeugddienst.

 

Oppas W’veen en BS: Zie www.pknwanneperveenbeltschutsloot.nl, onder: rooster.

 

Rooster bloemendienst W’veen:

 • 12/05 – Fam. W. van der Heide en fam. J. Minnema.
 • 19/05 – Dhr. S. Zwiers en fam. A. Wink.
 • 26/05 – Fam. E. Westerman en fam. K. ter Horst.
 • 02/06 – Jeugddienstcommissie.

 

Bloemen:

De bloemen van Paasmorgen gingen in BS naar de heer R. Schoenmaker. De bloemen van het liturgisch bloemstuk zijn 2e Paasdag gebracht bij de fam. Lok, De Steenakkers 6, en naar de fam. A. de Jonge, Havezatherweg. De bloemen van 2e paasdag gingen naar mw. W. de Jonge. In Wanneperveen gingen de bloemen van 1e Paasdag ter bemoediging naar mw. T. Hendriks, en mw. L. van de Belt.

De bloemen uit de dienst van 28 april in BS gingen met hartelijke felicitaties naar de heer G. Stam in Zonnewiede en naar Chloë ten Wolde omdat ze weer thuisgekomen is uit het ziekenhuis.

In Wanneperveen gingen de bloemen naar fam . A. Huisman vanwege hun 60-jarig huwelijksjubeleum en ter bemoediging naar fam. A. Rodermond.

 

Verantwoording:

 • De avondmaalscollecte van Witte Donderdag bedroeg €  527,75
 • De diaconale collecte van 1e paasdag voor Kerk in Actie bedroeg in BS €  154,35.
 • Diaken H. de Goede heeft een gift voor deze collecte ontvangen van €  7,50
 • Tijdens deze collecte is er nog een gift binnen gekomen voor de avondmaalscollecte van €  20,–.
 • De extra collecte voor het pastoraat bedroeg  in BS € 127,65.
 • Zondag 28 april was de opbrengst van de extra collecte voor kerk en onderhoud in BS € 93.

 

Collectemunten BS:

Maandag 6 mei kunt u collectemunten halen bij Gerrit Knobbe tussen 18.45 uur en 19.45 uur.

 

Jarige 80+ers:

Volgende maand hopen de volgende Veniger gemeenteleden te verjaren.

 • 09-5 mw. L. Nijenhuis-Hagewoud, 80 jaar.
 • 14-5 dhr. J. Bakker, 98 jaar.
 • 20-5 dhr. B. Klomp, 91 jaar.
 • 21-5 mw. A.A. Huisman-Bijl, 82 jaar.
 • 31-5 mw. J. Klomp-Snijder, 85 jaar.

Allen van harte gefeliciteerd en een fijne verjaardag gewenst.

 

Gemeenteavond:

Voor woensdag 8 mei staat er een gezamenlijke gemeenteavond gepland om 20.00 uur in de kerk te BS. U/jullie worden hiervoor van harte uitgenodigd. Deze uitnodiging geldt voor doop- en belijdende leden maar ook voor niet-leden die zich wel betrokken voelen.

De agenda voor deze avond:

 1. Opening
 2. Inleiding
 3. Kerk balans
 4. Ja ik geloof in God en ben lid van de kerk

Er is een “boekje” gemaakt waarin een aanzet is gemaakt met omschrijven wat er van een lid van de kerk verwacht mag worden. Dit boekje is nog een soort concept waarover deze avond verder gesproken zal worden. De kerkenraad hoopt op een goed gesprek.

 1. Gesprek in kleine kring over het “praatboek”.
 2. Rondvraag
 3. Sluiting

Vanuit de gemeente:
Mw. Hendriks uit de Perelaar verblijft nog in ’t Vonder en Ruinerwold, kamer 28. Dhr. W. van Holten is weer thuis en krijgt een kuur. Hij is erg moe. Van harte aanbevolen in uw voorbede.

Vanuit de Pastorie:
Belijdenis en belijdenis doen.
Na afloop van de belijdenisdienst op 14 april heb ik een artikel uitgedeeld met bovenstaande titel. Dat artikel was niet alleen bedoeld voor jonge mensen die overwegen om belijdenis te gaan doen, maar voor heel de gemeente die erbij betrokken is. Wij prijzen ons gelukkig met 20 nieuwe lidmaten in de afgelopen 2 jaar, maar we hebben ook jaren meegemaakt dat dat anders was. Bovendien, als we kijken naar de grote groep doopleden van 20 jaar en ouder die geen belijdenis heeft gedaan dan weten we dat het ook in onze gemeente helemaal niet vanzelf spreekt om belijdenis te doen. In sommige gemeenten om ons heen is die vanzelfsprekendheid nog veel verder weggeraakt. Het artikel is een bezinning op de verandering in de kerk waardoor steeds minder mensen belijdenis doen. Daarnaast geeft het ook uitleg over de betekenis en het belang van belijdenis doen. Wie het artikel gekregen heeft maar nog niet gelezen wil ik aanmoedigen dat alsnog te doen. Wie het nog niet heeft kan het van mij per mail krijgen.
Hartelijke groeten,
Ds. Menkveld

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *