Nieuws 02-06-2019

Diensten 2 juni:

 • Belt-Schutsloot 09.30 uur – Voorganger: ds. W.J. Menkveld.
 • Wanneperveen 09.30 uur – Voorganger: dhr. K. de Lange, Marknesse – Jeugddienst.

 

Diensten 9 juni – 1e Pinksterdag:

 • Belt-Schutsloot 09.30 uur – Voorganger: ds. J.A. Dekker, Lemele.
 • Wanneperveen 09.30 uur – Voorganger: ds. W.J. Menkveld.                                   In beide diensten is er de pinksterzendingscollecte.

 

Dienst 10 juni – 2e Pinksterdag:

 • Belt-Schutsloot 09.30 uur – Voorganger: ds. W.J. Menkveld – m.m.v. chr. muziekver. Excelsior.

 

Diensten 16 juni:

 • Belt-Schutsloot 09.30 uur – Voorganger: dhr. Chris Doornweerd – Jeugddienst.
 • Wanneperveen 09.30 uur – Voorganger: mw. ds. H. Jansen, Tuk.                         In W’veen is er een extra collecte voor het pastoraat.

 

Diensten 23 juni:

 • Belt-Schutsloot 09.30 uur – Voorganger: ds. J. Mulderij, Zwolle.
 • Wanneperveen 09.30 uur – Voorganger: ds. W.J. Menkveld – viering H.A.            In BS is er een extra collecte voor het pastoraat.                                                    In W’veen is de avondmaalscollecte voor Villa Joep. Het fonds tegen neuroblastoom kinderkanker.

 

Diensten 30 juni:

 • Belt-Schutsloot 09.30 uur – Voorganger: ds. E.H. Egberts, Nijkerk.
 • Wanneperveen 09.30 uur – Voorganger: dhr. R. Pasterkamp, Urk. In Wanneperveen staat na de dienst de koffie voor u klaar.

 

Oppas W’veen en BS: Zie www.pknwanneperveenbeltschutsloot.nl, onder: rooster.

 

Rooster bloemendienst W’veen:

 • 02/06 – Jeugddienstcommissie.
 • 09/06 – fam. R. Stoter en fam. J. Lubbinge.
 • 16/06 – fam. G. Winters en fam. T. Stoter.
 • 23/06 – Bloemendienstcommissie.
 • 30/06 – fam. B. Stummel, Weth. Vosstraat, en fam. J. Wink.

 

Bloemen:

 • De bloemen uit de gezamenlijke dienst van zondag 5 mei gingen naar mw. G. Hoorn-Pierik, Burg. Pastoorstraat, in Wanneperveen en naar fam. H. Klaver, Noorderweg, in BS.
 • De bloemen van zondag 12 mei zijn in BS gebracht bij de heer J. Stam, Noorderweg. Hij mocht weer thuis komen uit het ziekenhuis. In W’veen gingen de bloemen naar de heer Den Herder, Burg. Pastoortstraat, en mw. de Jonge-Vierhouten, Veneweg.
 • De bloemen van 19 mei gingen in BS naar de heer B. Beld. In Wanneperveen werden de bloemen gebracht naar mw. Nijenhuis- Hagenwoud, Veneweg , voor haar verjaardag en naar Gerda Seegers, Bovenboerseweg.
 • De bloemen uit de dienst van 26 mei gingen naar mw. Ina Bosch, Belterweg. i.v.m. een ziekenhuis opname. In Wanneperveen gingen er bloemen met de hartelijke groeten naar fam. W. van Holten, ter bemoediging, en bloemen met hartelijke felicitaties naar mw. A. Huisman-Bijl.

 

Verantwoording:

 • De extra collecte voor Kerk en Onderhoud van 5 mei heeft € 182,05 opgebracht.
 • De diaconiecollecte voor de Steenwiekertoornrun van 12 mei heeft in W’veen € 55,30 opgebracht.
 • Ds. Menkveld heeft in week 20 € 10 euro ontvangen voor de bloemendienst in W’veen.
 • De opbrengst van de extra collecte voor kerk en onderhoud van 26 mei heeft in W’veen € 84,30 opgebracht en in BS € 81,50. De diaconiecollecte voor de Steenwieker toornrun van deze zondag bracht in W’veen € 68,35 op.

 

Collectemunten BS:

Maandag 3 juni kunt u collectemunten halen bij Gerrit Knobbe tussen 18.45 uur en 19.45 uur.

 

 

Jarige 80+ers:

Deze maand vieren onderstaande gemeenteleden hun verjaardag.

 • 02-06 dhr. L. de Goede, 84 jaar.
 • 02-06 mw. H. Lok-Stam, 82 jaar.
 • 05-06 mw. T. Hendriks-Huisjes, 86 jaar.
 • 15-06 dhr. G.F. Ruiter, 85 jaar.
 • 23-06 mw. S. Halfmouw-Stam, 84 jaar.
 • 25-06 dhr. S. Lok, 85 jaar.
 • 30-06 dhr. J Beute, 87 jaar.

Allen van harte gefeliciteerd en een fijne dag toegewenst.

 

Huwelijk:

Op vrijdag 7 juni a.s. hopen Stefan Smit en Birgit Brinkman om 13.15 uur te trouwen op het gemeentehuis te Dwingeloo . Zij willen hun huwelijk graag laten inzegenen om 16.00 uur in de Nicolaaskerk ook te Dwingeloo. In deze dienst hoopt ds. Menkveld voor te gaan. ’s Avonds vieren zij feest in Grand Café De Brink in Dwingeloo.

Stefan en Birgit wonen Veneweg 154 te Wanneperveen.

Wij wensen hen een hele fijne dag toe en willen hen alvast van harte feliciteren en hen nog vele goede jaren toewensen samen met hun kinderen.

 

Ledenadministratie:

Coline de Jonge heeft nu definitief de ledenadministratie overgenomen van Jennifer Rook.

Het e-mailadres van de ledenadministratie vindt u op de website van de kerk onder contact.

Wij willen Jennifer hartelijk bedanken voor het werk in de afgelopen jaren. Voor de meeste mensen niet zichtbaar maar het was er wel degelijk.

 

Met een vriendelijke groet, namens de kerkenraad,

Roelie Lok.

Overleden:
Op 29 april, maandagmorgen, overleed Janny Heidema-de Raaf in haar laatste woning in ’t Anker in Meppel. Zij werd 73 jaar. Het afscheid en de begrafenis heeft plaatsgevonden op vrijdag 3 mei in Wanneperveen.

In Memoriam Janny Heidema-de Raaf
Janny de Raaf werd geboren op 5 februari 1946 als oudste van drie dochters in Groningen. Haar beide ouders hadden een zaak. Vader in verzekeringen en moeder een drogisterij. Het sprak vanzelf dat ook de kinderen moesten aanpakken. Na het vroege overlijden van vader zette moeder het assurantiekantoor door en ook Janny heeft daar veel in gedaan. Na verkering en huwelijk met Chris Heidema kwam het stadsmeisje in Hoogeveen terecht en daarna in Wanneperveen. Henry en Erik werden geboren in Hoogeveen op een flatje en Gera in Wanneperveen. De overgang van de stad naar het platteland en dan ook nog als vrouw van de hoofdmeester was groot voor Janny, maar ze schikte zich al ging ze heel graag een dagje uit naar de stad. Ze genoot van winkelen en een terrasje pakken. In het sociale leven was ze actief. Volleyballen, gymnastieken, collectes organiseren, zwemmen en natuurlijk wandelen met de hond. Intussen ging niet alles goed. Janny worstelde met zichzelf. In 1991 werd ze voor de eerste keer opgenomen en dat gebeurde daarna nog vaak en langdurig. Voor haarzelf en voor haar gezin waren daar veel moeilijke momenten en perioden. Intussen werden de kleinkinderen geboren die veel voor haar betekenden. Door alles heen was er helaas een neergaande lijn. De vele opname’s het vele medicijngebruik, het eiste allemaal zijn tol. Toen haar man vorig jaar opgenomen moest worden moest Janny naar Zonnekamp en door alles wat daarop volgde kon ze niet meer naar huis komen. Ook de woning in de Perelaar die klaar gemaakt werd was voor haar geen haalbare zaak meer. Het ging niet langer om bij elkaar te wonen en Janny kreeg een plek in ’t Anker in Meppel. Al deze veranderingen hakten er bij haar behoorlijk in. Bij toeval werd enkele weken geleden bij haar een verwijde slagader ontdekt. Haar lichamelijke conditie liet niet toe dat daar nog iets aan gedaan kon worden. Hierdoor was het afscheid onverwacht dichtbij. In de nacht van zondag op maandag is ze ingeslapen. Tijdens de afscheidsdienst, waarbij haar kinderen en verschillende kleinkinderen een bijdrage leverden, lazen we Psalm 139. Woorden van troost voor zoekende en dwalende zielen. Waar ik ook heen ga, waar ik het ook zoek, ik kom niet bij U vandaan, want U kent mij volkomen, U legt Uw hand op mij. Deze troost wensen hij haar man, kinderen, kleinkinderen en alle die van haar hielden toe bij het verwerken van dit afscheid.

In Memoriam: Jan Bakker
Jan Bakker werd op 14 mei 1921 geboren in Wanneperveen. Hij trouwde op 7 december 1946 met Hermina (Miene) de Vries. Samen kregen ze twee kinderen, Diny en Jan. Jan heeft jarenlang gewerkt bij Jan Huisman, toen nog een bedrijf in opkomst. Hij hield zich vooral bezig met las en constructiewerk. Punters en boten bouwen was zijn lust en zijn leven. In 1976 kwam zoon jan plotseling te overlijden. Dat was een zware slag voor Jan en Miene. In 1987 vertrok dochter Diny met haar gezin naar Canada om daar meer ruimte te vinden voor het boerenbedrijf. Samen gingen ze elk jaar naar Canada om de kinderen en kleinkinderen te ontmoeten zolang het kon. In 2010 overleed Miene na een moeilijke tijd. Ook dat was een zware tijd. Jan hield lang een goede gezondheid waardoor hij tot het laatst in zijn woning aan de van Blankenweg kon blijven wonen. Hij werkte graag in de tuin en deed pas de afgelopen winter zijn auto weg. De laatste tijd was hij moe, hij voelde zijn einde naderen. Diny was net op tijd terug uit Canada om afscheid te nemen en nog enkele uren bij hem te zijn. Maandag 6 mei was het definitieve afscheid. Maandag 13 mei hebben we Jan Bakker begraven in Wanneperveen na een afscheidsdienst in de kerk. We lazen Psalm 84. Over de mus en de zwaluw die een huis/nest vinden voor het aangezicht van God. Zo’n vogelnest is gemaakt van allerlei. In feite is het vaak rommel dat de ‘ouder’ vogels kunstig ineenvlechten tot een nest voor de jongen. Hoe mooi gemaakt, deze nesten zijn tijdelijk. Zo gaat het ook in het mensenleven. We bouwen aan onze nesten, onze huizen, maar ze blijken tijdelijk. Daarover heen zien we uit naar een eeuwige woning bij onze hemelse Vader. Die troost wensen we Diny, haar man, kinderen en kleinkinderen toe en allen die Jan Bakker zullen missen.

Vanuit de gemeente:
Iedereen is weer thuis. Dat betekent niet dat alle zorgen voorbij zijn. Gezondheid en voldoende energie om te doen wat je graag wilt doen is een geweldig voorrecht. Als we het hebben gaan we er gemakkelijk aan voorbij maar waar we dat missen kan het leven ook thuis best zwaar zijn. Begrip, hulp waar nodig en meeleven van de omgeving kunnen dan veel betekenen. Meeleven doen we ook met de familie De Goede die zo onverwacht werd getroffen door een vreselijk ongeval. Bij een zo grote schok en verdriet is kracht en troost van Boven nodig en meeleven van rondom.

Vanuit de Pastorie:
Van 11 – 20 juni hoop ik in Israël te zijn. Ik kijk er naar uit om een kijkje te nemen in het land waarover ik zolang ik mij herinneren kan gehoord heb en later gelezen heb in de Bijbel en heel wat boeken erom heen. We gaan verschillende plaatsen bezoeken die ook in de Bijbel voorkomen en andere belangrijke gedenkplekken. Er zullen ook ontmoetingen zijn zowel met Messiasbelijdende als met orthodoxe joden. De reis wordt georganiseerd door Christenen voor Israël, speciaal voor predikanten en voorgangers. Wat het voor mij extra speciaal maakt is dat Joren ook mee gaat. Het is voor ons beiden de eerste keer dat we Israël bezoeken. Ik hoop er later meer over te vertellen.
Hartelijke groeten,
Ds. Menkveld.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *