Nieuws juli 2019

Diensten 30 juni:

 • Belt-Schutsloot 09.30 uur – Voorganger: ds. E.H. Egberts, Nijkerk
 • Wanneperveen 09.30 uur – Voorganger: dhr. R. Pasterkamp, Urk                         In Wanneperveen staat na de dienst de koffie voor u klaar. In beide diensten is de 1e collecte voor het Roosevelthuis.

 

Diaconie collecte Nieuw Hydepark ( voormalig Roosevelthuis) zondag 30 juni 2019 in Wanneperveen en Belt-Schutsloot.

Het Diaconaal Streekverband in Noordwest Overijssel organiseert voor de (wijk)diaconieën van alle gemeenten in Overijssel die behoren tot de Protestantse Kerk in Nederland dit jaar weer de vakantieweek voor alleengaanden met een lichamelijke beperking.
Het “Roosevelthuis” staat op het schitterende landgoed Hydepark. De gasten kunnen heerlijk genieten van de groene omgeving en de rust. De wandelpaden zijn goed begaanbaar en toegankelijk voor rolstoelgebruikers. De vakantieweek wordt mogelijk gemaakt door de ondersteuning van heel veel vrijwilligers. In het Roosevelthuis staat gastvrijheid en persoonlijke aandacht voorop. Deze week is bestemd voor alleengaanden met een lichamelijke handicap, ongeacht geloofsovertuiging, die geen andere mogelijkheden hebben om op vakantie te gaan. Wel heeft de week een protestants christelijk karakter en tijdens de vakantieweek is er ook altijd een predikant of geestelijk verzorger aanwezig.
Algemene informatie kunt u vinden op www.nieuwhydepark.com

Namens de diaconie van harte bij u aanbevolen.

 

Diensten 7 juli:

 • Belt-Schutsloot 09.30 uur – Voorganger: ds. W.J. Menkveld – Viering Heilig Avondmaal                                                                                                            De Avondmaalcollecte is bestemd voor Villa Joep, het fonds tegen neuroblastoom kinderkanker.
 • Belt-Schutsloot 19.00 uur – Sing In
 • Wanneperveen 09.30 uur – Voorganger: ds. J. de Kok, Wilsum                             In BS is de 1e collecte voor het doel van deze maand, zie hieronder.                      In Wanneperveen is de 1e collecte voor het werelddiaconaat.

 

Diensten 14 juli:

 • Belt-Schutsloot 09.30 uur – Voorganger: ds. W.J. Menkveld.
 • Wanneperveen 09.30 uur – Voorganger: ds. J.A. Dekker, Lemele.                        In beide diensten is de 1e collecte voor het binnenlands diaconaat en de extra collecte voor kerk en onderhoud.

 

Diensten 21 juli:

 • Belt-Schutsloot 09.30 uur – Voorganger: ds. J.A. Dekker, Lemele.
 • Wanneperveen 09.30 uur – Voorganger: ds. W.J. Menkveld – Vakantiebijbelclub.                                                                                                In beide diensten is de 1e collecte voor de onkosten van Vakantiebijbelclub.

 

Diensten 28 juli:

 • Belt-Schutsloot 09.30 uur – Voorganger: ds. W.J. Menkveld – Recreatiedienst.    In BS staat na de dienst koffie, thee of limonade klaar.
 • Wanneperveen 09.30 uur – Voorganger: ds. T. Veenstra, Kampen.                      In beide diensten is de 1e collecte voor het doel van deze maand de CliniClowns.

 

Doelcollecte diaconie maand juli: CliniClowns

Stichting CliniClowns is bij veel mensen vooral bekend van de clowns die kinderen in het  ziekenhuis bezoeken. Maar wij doen veel meer dan dat! Onze clowns komen overal waar behoefte is aan afleiding, plezier en ontspanning voor zieke en gehandicapte kinderen en hun gezin of instelling. Ze ontmoeten de kinderen thuis, in zorginstellingen, kinderdagverblijven, behandelcentra en op scholen. Daarnaast organiseren we evenementen op maat en kunnen kinderen de clowns online ontmoeten via de CliniClowns App. Onze CliniClowns zetten hun verbeeldingskracht ook in voor mensen met dementie in zorginstellingen. Om hen weer even naar het ‘nu’ te halen, écht contact te maken en de nodige ontspanning en kracht te geven.

Meten is weten

Naast onze kernactiviteit – het bieden van afleiding, plezier, kracht en zelfvertrouwen voor zieke en gehandicapte kinderen – verzamelen we informatie en stimuleren we het doen van (wetenschappelijk) onderzoek naar de effecten van ons werk.
Dagelijks wordt het effect van ons werk aangetoond, door reacties van ouders en kinderen op een bezoek van onze CliniClowns in het ziekenhuis: door emails die we krijgen, waarin ons werk wordt gewaardeerd. Maar ook door de verhalen waar clowns dagelijks mee thuis komen: ontroerende, hilarische, grote of kleine magische momenten. En dan zijn er nog de reacties van het ziekenhuispersoneel die ons vertellen hoe de sfeer op de afdeling positief verandert zodra de CliniClowns verschijnen. Deze ‘ondersteuning’ van ons werk, maakt dat we al 25 jaar welkom zijn in de ziekenhuizen en andere zorginstellingen.

Namens de diaconie van harte bij u aanbevolen!

 

Oppas W’veen en BS: Zie www.pknwanneperveenbeltschutsloot.nl, onder: rooster.

 

Rooster bloemendienst W’veen:

 • 30/06 – fam. B. Stummel, Weth. Vosstraat, en fam. J. Wink.
 • 07/07 – fam. C. Vos en fam. H. van Benthem.
 • 14/07 – mw. J. Doosje-v.d. Vegte en fam. H. Holterman.
 • 21/07 – fam. M. Mulder en dhr. G. Smit.
 • 28/07 – dhr. C. Heidema en fam. H. Heidema.

 

Bloemen:

 • De bloemen van zondag 2 juni gingen in W’veen met hartelijke felicitaties naar Jeroen Kleene en Marloes Lubbinge i.v.m. de geboorte van hun zoon Pim, en naar de heer B. Klomp, Oldehof 2, voor zijn verjaardag.
 • In BS gingen de bloemen ook met hartelijke felicitaties naar de heer L. de Goede en naar mw. H. Lok-Stam omdat ze deze dag allebei jarig waren.
 • De bloemen van 1e Pinksterdag gingen in BS met de hartelijke groeten naar de heer H.J. Baas en 2e Pinksterdag gingen de bloemen ter bemoediging naar de heer J. Klaver.
 • In Wanneperveen werden de bloemen bestemd voor Marga Oostenbrink en Ko Pool, beiden ter bemoediging.
 • De bloemen uit de jeugddienst in BS van zondag 16 juni gingen naar de heer G. Ruiter i.v.m. zijn verjaardag en ter bemoediging naar mw. G. Stam-van de Belt. Ook kregen de geslaagde eindexamenkandidaten een bloemetje, dit waren Romana van Dijk, Willian Stam, Mikel Snel, Eline Groen, Birgitte Prins, Kevin van Dalen, Stan van Bakel, Melissa van de Belt en Daan Vink.
 • De bloemen uit de dienst van 16 juni te Wanneperveen gingen naar mw. J. Klomp-Snijder, Oldehof 2, en naar mw. T. Hendriks-Huisjes, Burg. Pastoorstraat 80. Beide dames mochten hun verjaardag vieren.

 

Verantwoording:

 • De diaconiecollecte over de maand mei voor de Stichting “Stienwiekertoornrun” heeft in Belt-Schutsloot totaal € 576,15 opgebracht.
 • In de maand mei is via Herma Bruintjes € 10 ontvangen voor de bloemendienst.
 • Er is een gift ontvangen van € 1.150, waarvan € 650 voor kerk en onderhoud en  € 500 voor de evangelisatiecommissie.
 • Er is een gift ontvangen voor het kinderverjaardagfonds van € 5.
 • Er is een gift ontvangen voor de begraafplaats voor gereedschap ter waarde van € 211,75.
 • De extra collecte voor het pastoraat gehouden in de dienst van 16 juni in W’veen heeft € 45,45 opgebracht. Door diaken G. van der Heide werd €10,- ontvangen voor de bloemenpot.
 • De Pinksterzendingscollecte heeft in BS € 189,65 opgebracht.
 • De opbrengst van de collectes in de jeugddienst in BS van zondag 16 juni bedroeg voor de jeugddienstcommissie €183,90 en voor het Leger des Heils €184,05.

 

Collectemunten BS:

Maandag 1 juli kunt u collectemunten halen bij Gerrit Knobbe tussen 18.45 uur en 19.45 uur.

 

Echtparenweek Roosevelthuis:

“Zoals elk jaar organiseren wij (een groep van +/- 25 vrijwilligers),een echtparenvakantieweek voor gehandicapten in het Nieuw Hydepark te Doorn. (voorheen Roosevelthuis) Dit is een vakantiehuis voor gehandicapten van de gezamenlijke diaconieën. Dit jaar zal dat zijn van 21 t/m 28 september 2019.            Wij stellen ons hierbij ten doel de echtparen een onvergetelijke week te bezorgen waarbij zowel de mindervalide partner geheel verzorgd wordt en de “mantelzorgpartner” ontzorgd wordt, zodat ze beide kunnen genieten van een fantastische week. Uit ervaring weten we dat dit voor veel mensen een onvergetelijke week is geworden”.U kunt voor foto’s terecht op onze site www.rooseveltgroepoverijssel.nl  Hebt u belangstelling om mee te gaan, of andere vragen over deze week, dan kunt u 1 van de diakenen benaderen, wij helpen u dan verder met aanmelden en dergelijke.

Met een vriendelijke groet van de diaconie.

 

Vakantie Bijbel Club:
De voorbereiding van de 10e Vakantie Bijbel Club is in volle gang. De eerste week van de grote vakantie, op 16, 17 en 18 juli zijn kinderen in de basisschoolleeftijd van harte welkom. Dit jaar is het Thema: Bouw je mee! Centraal staat het Bijbelverhaal over Nehemia. Nehemia gaf een mooie en goed betaalde baan aan het hof van de koning op om te helpen bouwen aan de muren van Jeruzalem. Een mooi verhaal dat in drie ochtend-programma’s met zang, toneel, werkjes en spel wordt geleerd. Onze vraag aan jullie als lezers is ook: Bouw je mee?!  Gelukkig zijn er al weer wat aanmeldingen, maar we kunnen nog steeds mensen gebruiken. Van 4 tot 12 jaar mag je mee doen in het programma. Ben je 13 jaar of ouder dan mag je meehelpen in het programma. Onze kinderen zijn het zeker waard om daar 3 morgens voor vrij te maken.

Jarigen:

Onderstaand de jarige 80+ers in de maand juli.

 • 02-07 Dhr. T. Stoter, 84 jaar.
 • 04-07 Dhr. J. Smit, 88 jaar.
 • 04-07 Mw. G. Halfmouw-de Jonge, 93 jaar.
 • 07-07 Mw. H. Stam-van Benthem, 86 jaar.
 • 14-07 Mw. G. Brand-Manden, 84 jaar.
 • 21-07 Mw. A. Stoter-Heite, 80 jaar.
 • 27-07 Mw. W. de Jonge-Klaver, 90 jaar.
 • 28-07 Mw. H. Benning-Bakker, 84 jaar.

Allen namens de kerkenraad van harte gefeliciteerd en een fijne dag toegewenst.

 

Huwelijken:

Op vrijdag 28 juni jl. trouwen Henk de Grooth en Aukje Borst. De kerkelijke huwelijksvoltrekking vond om 14.30 uur plaats in de kerk te Wanneperveen.

Henk en Aukje wonen aan de Veneweg te Wanneperveen.

Op vrijdag 5 juli trouwen Patrick Heetebrij en Joëlle Jonkman. Zij willen Gods zegen over hun huwelijk vragen om 15.30 uur in de kerk te Belt-Schutsloot. In deze dienst gaat ds. Menkveld voor. Patrick en Joëlle wonen aan de Weg van Rollecate in Vollenhove.

Wij feliciteren beide paren van harte en wensen hen veel geluk voor de toekomst.

 

Vakantie:

De vakantietijd komt er weer aan. Namens de kerkenraad wens ik u/jullie allen een fijne vakantie thuis of elders en wij hopen u/jullie na de vakantie weer te ontmoeten in de kerk en daar buiten.

Onderstaand een aardig “vakantie”gedichtje uit Zwerfgedichtjes van ds. J.J. Poort.

Een reisgids kwam op weg een Bijbel tegen,                                                                  ze zaten samen in een weekendtas.                                                                               De reisgids was een tikkeltje beduimeld,                                                                         de Bijbel of hij pas gebonden was.

 “Zeg”, sprak de reisgids aarz’lend tot de Bijbel                                                                 – en uit zijn stem klonk zachtjes een verwijt –                                                                  “jij blijft zo nieuw ondanks het vele reizen,                                                                  terwijl ik bijna zienderogen slijt …

 Ze moeten mij natuurlijk veel gebruiken.                                                                       Op mijn gegevens kun je altijd aan,                                                                                 de mens zegt waar hij heen wil reizen                                                                              ik geef vertrek- en halteplaatsen aan”.

 Toen sprak de Bijbel, en hij zuchtte even:                                                                      “Ik ben de mensen niet zo naar de zin.                                                                             ‘k Wijs wel de weg, maar wat zij lastig vinden:                                                                bij mij staan er geen aankomsttijden in!”.

 

Met een vriendelijke groet, namens de kerkenraad,

Roelie Lok.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *