Nieuws augustus 2019

Diensten 28 juli:

 • Belt-Schutsloot 10.00 uur – Voorganger: ds. W.J. Menkveld – Recreatiedienst. Zie hieronder.
 • Wanneperveen 09.30 uur – Voorganger: ds. T. Veenstra, Kampen.                       In beide diensten is de 1e collecte voor het doel van deze maand de CliniClowns.

 

Recreatiedienst BS:

Deze dienst wordt gehouden op Camping Kleine Belterwijde, Vaste Belterweg 3. Na de dienst is er koffie, thee of limonade met zelfgebakken koek. Bovendien wordt aan u als gemeente gevraagd om bloemen mee te nemen. Na de dienst zullen hiervan boeketjes worden gemaakt en worden gebracht bij mensen waarvan u vindt dat ze een bloemetje zouden moeten krijgen.

 

Diensten 4 augustus:

 • Belt-Schutsloot 09.30 uur – Voorganger: ds. T. Veenstra, Kampen.
 • Wanneperveen 09.30 uur – Voorganger: ds. H. Katerberg, Borger.                       In beide diensten is er een extra collecte voor kerk en onderhoud.

 

Diensten 11 augustus:

 • Belt-Schutsloot 10.00 uur – Voorganger: dhr. D. de Boer, Hattem – Tentdienst.
 • Wanneperveen 09.30 uur – Voorganger: ds. J. de Kok, Wilsum.

 

Diensten 18 augustus:

 • Belt-Schutsloot 09.30 uur – Voorganger: ds. A. van der Spek, Zwartsluis.
 • Wanneperveen 09.30 uur – Voorganger: ds. J.A. Dekker, Lemele.                         In beide diensten is de diaconiecollecte voor het werelddiaconaat.

 

Diensten 25 augustus:

 • Belt-Schutsloot 09.30 uur – Voorganger: ds. J. Stap, Kolderveen.
 • Wanneperveen 09.30 uur – Voorganger: ds. W.J. Menkveld.                                 In beide diensten is er een extra collecte voor kerk en onderhoud.

 

Oppas W’veen en BS: Zie www.pknwanneperveenbeltschutsloot.nl, onder: rooster.

 

Rooster bloemendienst W’veen:

 • 28/07 – dhr. C. Heidema en fam. H. Heidema.
 • 04/08 – mw. J. Doosje-v.d. Vegte en mw. W. Maurik.
 • 11/08 – fam. M. Winters en fam. H. Slot, St. Jansklooster.
 • 18/08 – mw. R. v.d. Veen en fam. A. v.d. Veen.
 • 25/08 – fam. W. van der Heide en fam. H. Hertong.

 

Bloemen:

 • De bloemen uit de diensten van 23 juni gingen in BS naar mw. S. Halfmouw-Stam. Zij vierde haar verjaardag. In Wanneperveen werden de bloemen gebracht bij de heer J. Beute, eveneens voor zijn verjaardag en naar de heer K. Tuut, ter bemoeding.
 • Zondag 30 juni gingen de bloemen in BS naar de heer S. Lok i.v.m. zijn verjaardag. In W’veen werden ze gebracht bij de fam. R. Oosterhuis, i.v.m. de geboorte van een dochter, en ter bemoediging naar mw. A. van Holten.
 • De bloemen van zondag 7 juli gingen in W’veen naar Jasper van Laar en de heer T. Stoter kreeg bloemen omdat hij jarig is geweest. In BS gingen de bloemen naar mw. G. Halfmouw-de Jonge in Meppel. Zij mocht haar 93ste verjaardag vieren.
 • De bloemen van 14 juli gingen in BS naar Aline de Vos i.v.m. een ziekenhuisopname. In Wanneperveen werden ze gebracht met hartelijke felicitaties bij de heer J. Smit en mw. G. Brand-Manden. Beiden mochten hun verjaardag vieren.
 • De bloemen van 21 juli gingen in BS naar Steven Karel en Miranda i.v.m. de geboorte van hun dochter Sanne. In W’veen gingen de bloemen naar. mw. A. Stoter-Heite, zij vierde haar verjaardag, en naar de heer A. Huisman i.v.m. een ziekenhuisopname.

 

Verantwoording:

 • De Pinksterzendingscollecte te W’veen heeft € 83,80 euro opgebracht
 • In de zendingsbussen zat € 146,07 euro.
 • De avondmaalscollecte voor Villa Joep van 23 juni te W’veen heeft € 133,20 opgebracht.
 • In BS bracht de extra collecte voor het pastoraat € 72 op en voor het Werelddiaconaat € 90,80.
 • De collecte van 30 juni jl. voor het Roosevelthuis bracht in W’veen € 95 op en in BS € 122,30.
 • In de zendingsbussen tot en met juni bedraagt zat in BS € 194,45.
 • In de maand juni heeft Jenny Klaver 2 x € 10 en Leon Schaap € 5,40 ( jeugddienstcie.) ontvangen voor de bloemendienst in BS.
 • De collecte van 7 juli voor het werelddiaconaat heeft in W’veen € 77,15 opgebracht.
 • De avondmaalscollecte van 7 juli in BS heeft € 361,37 opgeleverd en er is nog     € 10 via diaken G. Mondria ontvangen.
 • De extra collecte voor kerk en onderhoud op 14 juli te BS heeft € 108,15 opgebracht.
 • De diaconiecollecte voor het binnenlands diaconaat van 14 juli bracht in W’veen  € 57,55 op.

 

Collectemunten BS:

Maandag 5 augustus kunt u collectemunten halen bij Gerrit Knobbe tussen 18.45 uur en 19.45 uur.

 

Jarigen:

Onderstaand de jarige 80+ers in de maand augustus.

 • 02-08 mw. A. Rodermond-Lok, 83 jaar.
 • 05-08 dhr. J. Brand, 87 jaar.
 • 10-08 dhr. G. Winters, 84 jaar.
 • 18-08 Mw. J. Lok-Lok, 83 jaar.

Allen namens de kerkenraad van harte gefeliciteerd en een fijne dag toegewenst.

 

Vanuit de gemeente:
Dhr Jan Klaver is opgenomen in Zonnekamp in Steenwijk zodat zijn vrouw binnenkort een operatie kan ondergaan. Hij verblijft op Botter 20.

Dhr Adriaan Huisman mocht vorige week zondag weer naar huis. De operatie is goed verlopen en er is alle reden voor dankbaarheid. We wensen hem voorspoedig verder herstel.

Bericht van overlijden:
Donderdagochtend 18 juli is Wim van Holten overleden in zijn woning op Veneweg 118. De afscheidsdienst werd gehouden op woensdag 24 juli om 10.30 uur in de kerk in Wanneperveen.

 

Vanuit de Vakantie Bijbel Club:
Terwijl ik dit schrijf is de Vakantie Bijbel Club net afgelopen. Het waren drie drukke maar ook mooie dagen. We zullen zo snel mogelijk foto’s op de site plaatsen. Heeft iemand nog meer leuke foto’s gemaakt  ontvang ik die graag jmenkveld@solcon.nl Iedereen die mee heeft geholpen willen we graag hartelijk bedanken. Toneelspelers, zangers, leiding bij de verwerking, pannenkoekenbakkers, chauffeurs en alle andere hulpvaardige handen heel hartelijk bedankt. Als iemand nog kosten heeft gemaakt die we niet hebben betaald dan kan dat bij ons gemeld worden. Wij kijken met heel veel voldoening terug en volgend jaar gaan we bij leven en gezondheid zeker weer VBC houden.

Hartelijke groeten,
Ds. Menkveld.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *