Nieuws 01-09-2019

Diensten 1 september:

  • Belt-Schutsloot 09.30 uur – Voorganger: ds. W.J. Menkveld.
  • Wanneperveen 09.30 uur – Voorganger: ds. J. Mulderij, Zwolle.                           De diaconiecollecte is in beide diensten voor missionair werk.

 

Diensten 8 september:

  • Belt-Schutsloot 09.30 uur – Voorganger: ds. W.J. Menkveld – Startdienst met koffie na de dienst.                                                                                                   In BS is er een extra collecte voor de kosten van de startdienst.
  • Wanneperveen 10.30 uur – Voorganger: ds. M. Boersma, Wapenveld – Tentdienst m.m.v. Crossfire uit Dronten.

 

Tentdienst Wanneperveen 8 september – van harte welkom.

Op zondag 8 september om 10.30 uur is er een bijzondere dienst. Niet in de kerk, maar in de feesttent in Wanneperveen tijdens het jaarlijkse dorpsfeest. Voor iedereen gratis toegankelijk, ook als je geen kaart hebt. Voel je dus van harte welkom, als je een mooie, bijzondere dienst wilt beleven en/of als je het evangelisatiewerk een warm hart toedraagt. Spreker is legerpredikant ds. Mark Boersma uit Wapeveld. De muzikale medewerking en begeleiding is van gospelgroep Crossfire uit Dronten. Tijdens de dienst is er een korte pauze waarin u een kopje thee/koffie of glas limonade wordt aangeboden. Aanvang van de dienst is 10.30 uur (half 11). Je bent van harte welkom.

Evangelisatie Commissie Wanneperveen

 

Oppas W’veen en BS: Zie www.pknwanneperveenbeltschutsloot.nl, onder: rooster.

 

Rooster bloemendienst W’veen:

  • 01/09 – fam. H. Mendel en fam. A. Huisman.
  • 08/09 – tentdienst.

 

Bloemen:

De bloemen uit de dienst van vorige week gingen in BS naar de heer K. Huisman i.v.m. een ziekenhuisopname. In Wanneperveen gingen de bloemen ter bemoediging naar de heer B. Klomp en naar mw. Van der Haar. Beiden hebben in het ziekenhuis gelegen.

 

Verantwoording:

  • De diaconie collecte van zondag 25 augustus 2019 heeft in W’veen € 52,87 opgebracht.
  • De extra collecte voor kerk en onderhoud bracht in W’veen € 52,30 op.

 

Collectemunten BS:

Maandag 2 september kunt u collectemunten halen bij Gerrit Knobbe tussen 18.45 uur en 19.45 uur.

 

Even voorstellen:
Graag stel ik mij aan u voor. Mijn naam is Heleen Schotanus en vanaf 1 september loop ik stage bij u in de gemeente onder begeleiding van ds. Menkveld. Sinds mijn huwelijk in 2002 woon ik in Sint Jansklooster. Inmiddels woon ik daar met mijn man en onze twee kinderen (resp. 13 en 9 jaar oud). Kerkelijk zijn wij lid van de Gereformeerde Kerk te Zwartsluis. Sinds 2014 studeer ik in deeltijd Theologie. Al langere tijd had ik het verlangen om Theologie te studeren. Toen onze jongste naar de basisschool ging heb ik besloten om de studie maar gewoon te proberen. Inmiddels kan ik zeggen dat ik erg dankbaar ben ik dat ik deze stap heb genomen. Dit studiejaar hoop ik mijn Bachelor af te ronden. Een onderdeel van dit laatste jaar is een (deeltijd) stage. Het werk binnen een kerkelijke gemeente ligt mij na aan het hart en daarom heb ik gekozen voor een stage binnen de kerk. Tijdens deze stage komen diverse werkzaamheden binnen een kerkelijke gemeente aan de orde maar het accent ligt op het pastorale werk. Inmiddels heb ik bij de VBC al wat sfeer kunnen proeven. Dat was een mooi, warm en hartelijk begin!
Ik vind het fijn dat de kerkenraad en ds. Menkveld mij deze stagemogelijkheid bieden. Ik zie er naar uit om in de komende periode nader kennis met u te maken als gemeente.
Een hartelijke groet,
Heleen Schotanus

Vanuit de gemeente:
Vorige week vrijdag werd de heer K. Huisman opgenomen in Zwolle in verband met galstenen. Hij inmiddels weer thuis. Over een aantal weken als zijn lichaam wat tot rust is gekomen zal er een operatie volgen. We wensen hem sterkte en de zegen van God.

IN MEMORIAM Jan Klaver:
Jan van kleine Siem, zoals hij vaak werd genoemd werd geboren op 25 februari 1939, enige zoon in een gezin van 8 kinderen. Maar eigenlijk is hij 56 jaar Jan van Geesje  geweest. Vader van 3 dochters en 3 schoonzonen. En een lieve opa van 7 kleinkinderen.
Jan was een echte Beltiger, hier geboren en nooit ergens anders gewoond. Een echte waterrat en buitenmens in hart en nieren. Werken in het riet, vroeger vissen met zijn vader, met oa fuiken. Vaak al vroeg ’s morgens vissen.  Zelfs in hun vakanties was vijf uur heel normaal. Soms rookte hij ook nog zijn eigen vis en paling. Samen met zijn vader riet snijden. Later alleen. Ook graag werken in de moestuin en deelde groeten en aardappels uit. Na acht jaar lagere school met zijn vader de polder in. Later gaan werken in Giethoorn bij een levensmiddelen groothandel. Na een paar jaar bij Dijka te Steenwijk. Door een pre vut regeling al met 56 jaar met pensioen. Een sociale man, die veel aan vrijwilligers werk deed. Meer dan 50 jaar lid van de zangvereniging, waarvan 23 jaar voorzitter. Zingen was zijn grote passie, die hij deelde met zijn vrouw. 16 jaar ouderling van de kerk, en daarvoor gaf hij leiding aan de zondagschool. Een gedreven man, altijd bezig. Door zijn ziekte moest hij steeds meer inleveren. Hij raakte steeds meer gevangen in zijn lichaam, en dat dat voor een buitenmens beslist niet makkelijk is, kan iedereen zich indenken. Jan was gezegend met humor en doorzettingsvermogen. Hij heeft zijn ziekte moedig gedragen en steeds oplossingen gezocht voor zijn beperking. Daarin trouw geholpen en verzorgd door zijn vrouw zodat ze samen in de Meidoornlaan konden blijven wonen. Tenslotte ging het niet meer. Opname in Steenwijk en tenslotte afscheid op 13 augustus. 19 augustus hebben we hem begraven in Wanneperveen na een dankdienst in de kerk in Beltschutsloot. ‘Toch overwint eens de genade’ was één van zijn lievelingsliederen. In dezelfde strekking spreekt Paulus in Romeinen 8, het Bijbelgedeelte voor het afscheid. Waar het menselijk gesproken ophoudt, daar overwint de genade, daar zet het leven zich dankzij die genade op een hoger plan voort, want ‘niets zal ons kunnen scheiden van de liefde van God welke is in Christus onze Here.’ Dat is de troost die achterblijft en overblijft voor zijn vrouw, (klein)kinderen en allen die hem zullen missen.

IN MEMORIAM – Geertje Stam-van de Belt
Geertje van de Belt werd geboren op 26 oktober 1935. Ze was gelukkig getrouwd met  Jan Stam, die ze al op 66-jarige leeftijd moest missen aan die verschrikkelijke ziekte. Ze heeft hem fantastisch verzorgd de laatste maanden van zijn leven! Samen kregen ze een dochter, Janny. De kerk en het kosterschap waren heel belangrijk. Harm werd als schoonzoon meteen helemaal opgenomen in het gezin. Ook de komst van Gernanda en Robbin was voor hen geweldig. Al heeft Jan maar kort van zijn kleinkinderen mogen genieten, de tijd samen  met hen was kostbaar.  Na zijn overlijden was Geertje met dubbele inzet oma.  Altijd heeft ze op hen gepast als Janny ging  werken. Alles mocht bij oma. Spelen met vriendjes en vriendinnetjes, niks was te gek al was oma wel  de baas! Ook toen de kinderen groter werden kwamen ze veel bij oma. Zo kwam Robbin drie keer in de week bij haar eten en met z’n allen op vrijdag. Geertje vond dat heel  gezellig en dan stond er altijd véél op de tafel.  Ook Bert-Jan werd vanaf het begin helemaal opgenomen in het gezin. En Oma hielp ook heel hard mee met de  bouwerij van Belterweg 60. Ze ging ook graag met Harm naar de kragge. Soms daar nog fanatieker dan Harm zelf. Ze genoot van de natuur en het riet verwerken, tot haar 83e! De aankondiging en het uitkijken naar haar eerste achterkleinkind vond ze geweldig. Gelukkig mocht ze de geboorte van Filou nog meemaken ondanks de ziekte die haar intussen had ingehaald. Een viergeneratiefoto werd meteen gemaakt en kreeg een ereplaats.
De tuin was voor haar alles. Dat was te zien aan haar erf en tuin.
Op 26 maart dit jaar kreeg ze te horen dat ze alvleesklierkanker had met uitzaaiingen. Dat was haast niet te geloven. Het leek ongelooflijk, zo sterk als ze altijd was. Ook toen bleef ze bezig met alles wat ze graag deed zolang ze kon. Moedig hield ze vol te doen wat ze belangrijk vond. Tot ze tenslotte niet meer kon en op 14 augustus afscheid nam in haar eigen woning. Ze laat een grote lege plaats achter in haar hechte familie. Dinsdag 20 augustus hebben we haar begraven in Wanneperveen na een dankdienst in de kerk in Belt Schutsloot. Niet haar kerk, maar toch de kerk waar ze haar plek heeft gevonden en trouw innam. We lazen Psalm 84. ‘Hoe lieflijk is uw woning, Here der Heerscharen’ Geertje hield van de kerk, de woonplaats van God waar de gemeente samenkomt, ze keek uit naar de eeuwige woning waar de kinderen van God nog veel dichter dan wij ons kunnen voorstellen bij de Hemelse Vader mogen zijn. Dat is een troostvolle gedachte voor degenen die haar zullen missen, naast de dankbaarheid waarmee ze aan haar terugdenken.

Vanuit de Pastorie:
Als een gemeente geen predikant heeft dan zeggen we dat de gemeente vacant is. Misschien is het u nog nooit opgevallen, maar dat woord heeft natuurlijk dezelfde oorsprong als vakant-ie. Als we op vakantie zijn dat zijn we niet thuis, dan is ons huis vacant. Zo is in de zomer de gemeente een beetje vacant door alle mensen die op vakantie zijn. Maar gelukkig zijn er ook weer mensen die op vakantie zijn op één van de vele campings in onze gemeente zo vullen de gemeente weer wat aan. Ook ik had vakantie (nog steeds) al werd die een aantal keren onderbroken. Maar de laatste zondag in eigen gemeente was de recreatiedienst aan het water. Dat betekent 4 zondagen achter elkaar niet in één van onze kerken. Dan merk je dat de vakantie lang genoeg heeft geduurd. Ik ben blij dat ik vandaag weer in WV mag voor gaan en volgende week op de Belt. Zo’n vacante periode door de vakantie dat is, met alle goede dingen die vakantie ook bied, toch weer mooi dat het voorbij is. Dat vacante, dat geeft toch een leeg gevoel. Dan heb je weer zin om er tegen aan te gaan. Ik hoop echt dat u dat ook zo ervaart. Dat u na uw vakantie weer zin heb om uw plek in de kerk trouw in te nemen. Om er weer te zijn. Om er voor te zorgen dat de gemeente niet vacant is. Om samen onze God groot te maken en te eren en om elkaar te bemoedigen door er te zijn, door samen te zingen, te bidden, te zoeken naar het plan van God en de weg met God.
Hartelijke groeten,
Ds. Menkveld.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *