Nieuws 08-09-2019

Diensten 8 september:

  • Belt-Schutsloot 09.30 uur – Voorganger: ds. W.J. Menkveld – Startdienst met koffie na de dienst.                                                                                                 De diaconiecollecte is voor St. Groene Wens Boot (zie hieronder).                        In BS is er een extra collecte voor de onkosten van de startdienst.
  • Wanneperveen 10.30 uur – Voorganger: ds. M. Boersma, Wapenveld – Tentdienst m.m.v. Crossfire uit Dronten.

 

Tentdienst Wanneperveen 8 september – van harte welkom.

Op zondag 8 september om 10.30 uur is er een bijzondere dienst. Niet in de kerk, maar in de feesttent in Wanneperveen tijdens het jaarlijkse dorpsfeest. Voor iedereen gratis toegankelijk, ook als je geen kaart hebt. Voel je dus van harte welkom, als je een mooie, bijzondere dienst wilt beleven en/of als je het evangelisatiewerk een warm hart toedraagt. Spreker is legerpredikant ds. Mark Boersma uit Wapeveld. De muzikale medewerking en begeleiding is van gospelgroep Crossfire uit Dronten. Tijdens de dienst is er een korte pauze waarin u een kopje thee/koffie of glas limonade wordt aangeboden. Aanvang van de dienst is 10.30 uur (half 11). Je bent van harte welkom.

Evangelisatie Commissie Wanneperveen

 

Diensten 15 september:

  • Belt-Schutsloot 09.30 uur – Voorganger: ds. D. Wolters, Vollenhove – Viering Heilig Avondmaal.
  • Belt-Schutsloot 19.00 uur – Sing In.
  • Wanneperveen 09.30 uur – Voorganger: ds. T. Veenstra, Kampen – Viering Heilig Avondmaal.

 

Doelcollecte diaconie maand september:

Genieten op het water voor iedereen met een beperking én het hele gezin!

De Groene Wens Boot is een fluisterboot én speciaal gebouwd voor mensen met een fysieke beperking, die samen met hun vrienden of familie willen genieten van de natuur in Nationaal Park de Weerribben-Wieden. De Groene Wens Boot heeft een goede verwarming en vaart – behoudens extreme weersomstandigheden – elk jaar van 15 maart tot 15 november. De Groene Wens Boot ligt bij het Buitencentrum van Staatsbosbeheer in Ossenzijl en is te reserveren tussen 15 maart en 15 november. De boot wordt bestuurd door ervaren (vrijwillige)schippers. Een heerlijke dag varen op een comfortabele en volledig aangepaste boot, door de unieke natuur van de Weerribben-Wieden, samen met je dierbaren. Dat is varen met de Groene Wens Boot.

Namens de diaconie van harte bij u aanbevolen!

 

Oppas W’veen en BS: Zie www.pknwanneperveenbeltschutsloot.nl, onder: rooster.

 

Rooster bloemendienst W’veen:

  • 08/09 – tentdienst.
  • 15/09 – bloemendienst commissie

 

Verantwoording:

  • De extra collecte voor K en O van 25 augustus in BS heeft € 93,15 opgebracht.
  • Via ouderling Alie Baas € 50 ontvangen voor de kerk.
  • In de maand augustus is door Marrie Klaver € 10 ontvangen voor de bloemencommissie.

 

Copy:

De copy voor dit GZ moest in verband met vakanties voor 29 augustus ingeleverd worden bij de drukker. Dus (nog) geen bloemen van zondag 1 september en geen bijdrage van ds. Menkveld.

In plaats hiervan een gedichtje uit: Zwerfgedichtjes van ds. J.J. Poort.

 

Een predikant woont in een huis

van glas vervaardigd, zonder blinden.

Zo helder en doorzichtig, dat

wie fouten zoekt ze vlug kan vinden.

Een predikant is ook een mens,

die leeft en werkt met veel gebreken.

Wie liefdeloos hem corrigeert,

verlamt zijn werk, doet niets dan breken.

Een predikant een knecht van God,

kent tijden van ontmoedigd werken.

De mensen zijn zo wreed en hard,

maar God, Zijn Zender, zal hem sterken.

’t Wordt tijd, dat wij dat glazen huis

versplint’ren en veel tijd besteden

aan ’t bouwen van een sterke muur:

’t Gebed van de gemeenteleden.

 

Met een vriendelijke groet, namens de kerkenraad,

Roelie Lok.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *