Nieuws 25-08-2019

Diensten 25 augustus:

 • Belt-Schutsloot 09.30 uur – Voorganger: ds. J. Stap, Kolderveen.
 • Wanneperveen 09.30 uur – Voorganger: ds. W.J. Menkveld.                                 In beide diensten is er een extra collecte voor kerk en onderhoud.

 

Diensten 1 september:

 • Belt-Schutsloot 09.30 uur – Voorganger: ds. W.J. Menkveld.
 • Wanneperveen 09.30 uur – Voorganger: ds. J. Mulderij, Zwolle.                          De diaconiecollecte is in beide diensten voor missionair werk.

 

Oppas W’veen en BS: Zie www.pknwanneperveenbeltschutsloot.nl, onder: rooster.

 

Rooster bloemendienst W’veen:

 • 25/08 – fam. W. van der Heide en fam. H. Hertong.
 • 01/09 – fam. H. Mendel en fam. A. Huisman.

 

Bloemen:

Van de door de gemeente meegebrachte bloemen in de recreatiedienst op camping Kleine Belterwijde van 28 juli jl. konden veel boeketjes worden gemaakt. Deze boeketjes werden bestemd voor gemeenteleden en campinggasten die volgens de aanwezigen wel een bloemetje “verdienden”.

Ook mw. W. de Jonge-Klaver ontving bloemen ter gelegenheid van haar 90ste verjaardag en er gingen bloemen naar Bert Jan en Gernanda Netjes i.v.m. de geboorte van hun dochter Filou Janniek Elin op 26 juli.

In Wanneperveen gingen de bloemen naar mw. H. Benning-Bakker, en naar fam. Wildeboer in De Schiphorst.

Zondag 4 augustus werden de bloemen in BS bestemd voor mw. G. van de Belt-Klaver. In Wanneperveen gingen de bloemen naar mw. Rodemond-Lok, zij is jarig geweest, en ter bemoediging naar mw. J. Zwiers-Lok.

De bloemen uit de tentdienst van 11 augustus in BS gingen ter bemoediging naar mw. G. Stam-van de Belt en naar de heer R. Jordens.  In Wanneperveen gingen de bloemen ter bemoediging naar de heer Snoek en met hartelijke felicitaties naar dhr. J. Brand.

De bloemen van zondag 18 augustus waren voor mw. J. Lok-Lok, zij vierde deze dag haar 83ste verjaardag. In Wanneperveen gingen de bloemen naar de heer A. Thijmens, i.v.m. een ziekenhuisopname, en naar de heer G. Winters, voor zijn 84ste verjaardag.

 

Verantwoording:

 • De diaconiecollecte in W’veen van 28 juli voor de Cliniclowns heeft € 54,20 opgebracht.
 • Jannie de Jonge heeft €10,00 ontvangen voor de bloemendienst.
 • De opbrengst van de collecte van 21 juli in BS voor de vakantiebijbelclub was
 • € 135,90
 • De extra collecte voor kerk en onderhoud op 4 augustus bracht in W’veen € 71,70 op en in BS € 87,35.
 • Via kerkrentmeester Henry Heidema is € 15 ontvangen bestemd voor kerk en onderhoud en € 15 bestemd voor de diaconie.
 • De collecte tijdens de tentdienst voor de jeugddienstcommissie in BS heeft € 330 opgebracht.
 • De diaconiecollecte van zondag 11 augustus te W’veen heeft € 52,45 op gebracht.
 • Door diaken G. van der Heide is €10,- ontvangen voor de bloemendienst.
 • De collecte van zondag 18 augustus voor het werelddiaconaat heeft in W’veen € 73,40 opgebracht.

 

Collectemunten BS:

Maandag 2 september kunt u collectemunten halen bij Gerrit Knobbe tussen 18.45 uur en 19.45 uur.

 

Jarigen:

Onderstaand de jarige 80+ers in de maand september.

 • 04-09 Mw. M. Winters-Huisman, 85 jaar
 • 05-09 Dhr. J. Stam, 82 jaar
 • 19-09 Dhr. J. de Goede, 80 jaar
 • 22-09 Mw. G. van de Belt-Klaver, 97 jaar
 • 26-09 Mw. B. Dam-de Groot, 83 jaar

De kerkenraad feliciteert u allen van harte en wenst u een fijne dag toe.

 

Bericht van overlijden:
Dinsdag 13 augustus is Jan Klaver overleden in Zonnekamp, in de leeftijd van 80 jaar. Hij woonde op Meidoornlaan 7. De afscheidsdienst is gehouden op maandag 19 augustus in de kerk in Belt-Schutsloot. Volgende week volgt een uitgebreider In Memoriam.

Bericht van overlijden:
Woensdag 14 augustus is Geertje Stam-van de Belt overleden in haar woning aan de Noorderweg 41, in de leeftijd van 83 jaar. De afscheidsdienst werd gehouden op dinsdag 20 augustus in de kerk in Belt-Schutsloot. Volgende week volgt een uitgebreider In Memoriam.
In Memoriam: Willem van Holten, 1943 – 2019:
Willem van Holten werd geboren op 6 september 1943 in Blokzijl als oudste zoon van Evert van Holten en Klaasje Stegerman. Hij werd vrachtwagenchauffeur, begonnen op veetransport, daarna op een kaaswagen waarmee hij regelmatig lange ritten maakte naar Duitsland. In die periode leerde hij zijn “Aaltje” kennen; Alie Mijnheer, waarmee hij trouwde en in Staphorst ging wonen. Toen de kinderen kwamen, Anja en Evelien, besloot hij om dichterbij huis te blijven en verruilde zijn vrachtwagen met die van Ter Wal om daar tot aan de vut te blijven rijden. In 1992 verhuisde het gezin naar Wanneperveen. De kinderen trouwden en na een aantal jaren kwamen de kleinkinderen, Joshua, Kaleb, Melissa, Naomi, Lennart, Ilona en Miriam  stuk voor stuk was hij begaan met en trots op hen. Toen Willem met de vut ging was kreeg hij het drukker dan voorheen: De schapen, pony’s, de volkstuinen waar hij veel te vinden was en houthakken in de bossen deed hij ook graag.
Evelien en Henry waren ondertussen gevestigd op hun bedrijf in Nieuweroord en ook daar heeft hij menig uur gewerkt. Overal waar hij kwam, stak hij graag de handen uit de mouwen, nooit te beroerd iemand te helpen en altijd recht door zee. Het laatste jaar ging alles moeizamer, Willem werd sneller moe en in Februari van dit jaar kwam zijn ziekte naar boven. Willem ging niet bij de pakken neerzitten en zijn lijfspreuk bleef in die tijd net als zijn hele leven ’t komp zoals ’t komp en ’t giet zoals ’t giet! Eind juni ging Willem weer naar het ziekenhuis: een dubbele longontsteking en hartklachten die hij al jaren had maakten dat de artsen niet veel meer konden doen. Op 17 juli kwam hij thuis waar hij op 18 juli overleed in zijn geliefde huis….
Woensdag 24 juli namen we afscheid in de kerk in Wanneperveen met de woord van Jezus uit Johannes 11: ‘Wie in mij gelooft zal leven ook al is hij gestorven’. Deze woorden zetten ’t Komt zoals het ‘t komt, in een nieuw perspectief, waar Wim het zeker mee eens was, waar hij op vertrouwde. De toekomst ligt voor en niet achter. Hier laten we los om ons uit te strekken naar wat komt. Intussen is hier wel een lege plek. We wensen Alie, kinderen en kleinkinderen en allen die Wim zullen missen heel veel sterkte en troost uit de woorden van Jezus voor de komende tijd.

In Memoriam: Anna Rika Eker-Simonsz, 1938 – 2019
Anna Rika werd geboren op 20 februari 1938 in gemeente Ede. Ze was de 9e van het gezin van 11 kinderen. Ze was een zorgzaam kind, zeker ook voor de oude oma die bij hen inwoonde. Anna deed de huishoudschool en kwam op haar 14e in betrekking bij een dominee. Daar heeft ze met  plezier gewerkt en over die tijd sprak ze later graag. Ze trouwde op jonge leeftijd en kreeg twee kinderen Truus en Henk. Ze woonden toen in Veenendaal. Haar huwelijk was niet gelukkig en hield na 8 jaar geen stand meer. In 1972 kwam zij te wonen in Meppel en trouwde met Hendrik. Korte tijd woonden ze in Dwarsgracht, daarna in Wanneperveen aan de Zomerdijk. Op die plek, in dat huis met die tuin heeft ze met heel veel plezier gewoond. Hendrik overleed in 2005. Henk bleef thuis wonen bij zijn moeder. Anna Rika was een toegewijde moeder, ze had alles over voor haar kinderen en deed er alles aan om hen een fijne jeugd te geven. Ze was toegevend en altijd bereid om het werk te doen. Iedereen was ook bij haar welkom. Familie ontmoetingen in WV waren altijd feest. Anna Rika hield van tuinieren en kippen schilderen. Zij ging graag naar kringloop winkels en was erg handig. Ze kon van niets iets maken. Haar geloof in God was erg belangrijk in haar leven. Ze had een wat zwaarmoedige inslag, weinig vertrouwen in zichzelf maar des te meer vertrouwen in God. Door alles heen, zowel in de moeilijke perioden van haar leven als in haar twijfels hield ze vast aan God, haar Vader in de hemel. Naar Hem keek ze uit. Op 1 augustus kwam er onverwacht een einde aan haar leven op aarde. Op 6 augustus hebben we haar begraven in Wanneperveen met de troostvolle woorden van Paulus uit Romeinen 8; “Niets zal ons kunnen scheiden van de liefde van God die is in Christus Jezus onze Here.” Die troost wensen we van harte haar kinderen, broers, zus en alle familie en vrienden die haar zullen missen.

 

Vanuit de pastorie:

Hartelijke groeten,

ds. Menkveld.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *