Nieuws 29-09-2019

Diensten 29 september:

 • Belt-Schutsloot 09.30 uur – Voorganger: ds. J.A. Dekker, Lemele.
 • Wanneperveen 09.30 uur – Voorganger: dhr. J. Smit, Belt-Schutsloot.

 

Diensten 6 oktober:

 • Belt-Schutsloot 09.30 uur – Voorganger: ds. W.J. Menkveld
 • Wanneperveen 11.00 uur – Voorganger: ds. W.J. Menkveld – Ouderendienst.   De diaconiecollecte is in beide diensten voor Kerk en Israël en er is in beide diensten een extra collecte voor kerk en onderhoud.

 

Oppas W’veen en BS: Zie www.pknwanneperveenbeltschutsloot.nl, onder: rooster.

 

Rooster bloemendienst W’veen:

 • 29/09 – fam. H. Veninga en fam. J. Zomer.
 • 06/10 – fam. W. van Duuren en fam. C. Vos.

 

Bloemen:

De bloemen uit de dienst van 15 september te BS gingen ter bemoediging naar mw. G. Klaver-de Jonge. De bloemen van 15 september in W’veen gingen naar de heer A. Veninga, i.v.m. een ziekenhuis opname en naar M. Winters- Huisman. Zij is jarig geweest.

Zondag 22 september gingen er bloemen met hartelijke felicitaties naar Arne de Jonge en Marieke Vogel i.v.m. de geboorte van hun zoon en naar de heer J. de Goede, hij mocht zijn 80ste verjaardag vieren. Een derde bos werd bestemd voor Kasper de Jonge, hij kwam na een operatie weer terug uit het ziekenhuis.

 

Verantwoording:

De diaconiecollecte in W’veen op 15 september voor de Groene Wensboot bracht € 56,20 op en de avondmaalscollecte voor Save the Children € 135,35.De collecte voor de onkosten van de startzondag in Wanneperveen bracht € 109,70.

 

Jarige 80+ers in oktober:

 • 4-10 Mw. A. Oosterhof-Boonstra, 82 jaar.
 • 5-10 Dhr. J. Bakker, 82 jaar.
 • 13-10 Dhr. A.H. Wildeboer, 80 jaar.
 • 18-10 Mw. M. van Vianen-Hoffman, 86 jaar.
 • 21-10 Mw. A.P. van Velzen-Tuin, 86 jaar.
 • 27-10 Mw. M. Lijkendijk-Smit, 86 jaar.
 • 27-10 Mw. Huisman, 82 jaar.
 • 30-10 Mw. G. Kroes-Strijjker, 83 jaar.

Allemaal alvast hartelijk gefeliciteerd en een fijne dag gewenst.

 

Huwelijk:Op 20 september jl. zijn Jeffrey van de Belt en Elise Visscher getrouwd. Zij wonen in Hasselt.Wij wensen Jeffrey en Elise veel geluk voor de toekomst.

In Memoriam: Geertruida van de Belt Klaver
Geertruida Klaver werd op de Belt geboren op 22 september 1922. Ze was de tweede dochter van Stoffel met Geertje. Ze hadden het niet heel breed, maar toch ontbrak het ze aan niets. Hun hele leven speelde zich af op de Belt. Op school doorliep ze de acht klassen met gemak en veel versjes die ze geleerd had van juffrouw Berghorst heeft ze nog vaak en tot het laatst toe voor ons gezongen. Het geloof had in het gezin een natuurlijke plek; met een vader die in de kerkenraad zat en in de leiding van de zondagschool, was dat ook geen wonder. Na de lagere school ging ze werken bij Jan Lok van de Havezathe. En ze hielp haar moeder thuis en vader in het veld. Daarnaast was ze actief in het verenigingsleven. Daar leerde ze Hendrik van de Belt kennen met wie ze in 1943 trouwde. Ze woonden aan de Schutsloot op de Buutenbelt. In 1969 verhuisde het gezin (met 5 zonen) naar de Vastebelt waar ze pionierden met campinggasten. Ze bouwden er een goed bestaan op tot ze in 1985 naar De Steenakkers verhuisden. Dit werden zware jaren voor Trui. Hendrik overleed in 1993 en vier van haar zoons moest ze afstaan. Ondanks dit alles ging ze door met haar leven en ook de gewone dingen hielden haar aandacht. De laatste 7 jaar kwam de buurtzorg in het spel al vond ze dat zelf niet zo nodig. Zo bleef ze tot het laatst. Ze wilde graag de regie in haar eigen leven houden. Dankzij inzet van de familie, vooral van Joke die er naast woonde en Marrie, kon ze gelukkig thuis blijven tot het laatst, mede dankzij de inzet van vierentwintig-uurs zorg. Zaterdag 7 september is ze overleden. Vrijdag 13 september werd ze begraven in Wanneperveen na een dienst in de kerk in Belt Schutsloot. In een dienst waarin we dankbaar terugzagen op haar lange leven en alles wat zij heeft mogen betekenen. Waarin we met elkaar ook van harte hebben gezongen zoals zijzelf ook graag deed. Uit de Bijbel lazen we Psalm 23 en dan met name de woorden: Uw stok en Uw staf die vertroosten mij. Het leven valt niet altijd mee, maar er is er Eén die voor ons uitgaat. De weg die we gaan is altijd een weg waar Hij ook ging. De Herder uit Psalm 23 is de Goede Herder uit het Nieuwe Testament. Jezus Christus. Hij zorgt ervoor dat we thuiskomen. Dat mag een rijke troost zijn op de momenten dat Trui, moeder, oma en overoma, hier gemist wordt.

Vanuit de gemeente:
Kasper de Jonge is weer thuis en hersteld voorspoedig van de operatie.

Vanuit de Pastorie:
Zoals aangekondigd had ik afgelopen week vrij. Daarna begint het winterwerk weer op volle toeren. Vorige week mocht ik weer even in de collegebanken zitten. Vanuit het Greijdanus bezoeken leerlingen een aantal gastlessen aan de Theologische Universiteit van Kampen, en ik mocht mee als chauffeur. Het onderwerp: Bewijzen of argumenten voor het bestaan van God en daarmee de basis voor geloof in God. Een mooie middag die ik ook best voor gemeenteleden zou willen herhalen omdat er nuttige en hanteerbare argumenten werden gegeven over het geloof in God in gesprek met atheïsten. Wat allereerst opvalt, en wat je vandaag gemakkelijk over het hoofd ziet, is dat er juist veel christenen waren die de basis hebben gelegd voor de wetenschap die we vandaag gebruiken. In de populaire wetenschap doet men graag alsof een goede wetenschapper niet gelooft omdat de wetenschap geloof in de weg staat. Niets is minder waar voor wie de wetenschappelijke geschiedenis een beetje kent. Het waren vaak christenen die universiteiten bouwden, die grote en belangrijke ontdekkingen deden. Het waren vaak de kerk en christelijke overheden die daar geld in staken en dat mogelijk maakten. Met de Bijbel in de hand deed  men wetenschappelijk werk op hoog niveau. Daarvan profiteren we tot vandaag toe. Natuurlijk was ook toen in de wetenschap niet alles goud (geloof) wat er blonk maar, de Verlichting die er uiteindelijk voor heeft gezorgd dat geloof en wetenschap in de ogen van veel mensen steeds meer op vijanden zijn gaan lijken is eigenlijk nog maar piepjong. Heeft nauwelijks recht van spreken. Dus laten we ons vandaag niet aanpraten dat de wetenschap weet wat er waar is van geloof in God.
Hartelijke groeten,
Ds. Menkveld.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *