Nieuws 03-11-2019

Diensten 3 november:

 • Belt-Schutsloot 09.30 uur – Voorganger: ds. W.J. Menkveld – Viering H.A. (staande)
 • Belt-Schutsloot 19.00 uur – Sing In met medewerking van een aantal muzikanten.
 • Wanneperveen 11.00 uur – Voorganger: ds. W.J. Menkveld – Viering H.A.

De avondmaalcollecte is in beide diensten voor de STAVIB (zie onder).

 

Huisviering Heilig Avondmaal Wanneperveen:

Misschien weet u het niet, of frissen we met dit bericht enkel uw geheugen op, maar als in de kerk in Wanneperveen het Heilig Avondmaal gevierd wordt, doen wij dit tegelijkertijd ook bij 1 van onze gemeenteleden thuis. We luisteren dan naar de dienst via in internet, en hebben zo op afstand, toch als 1 gemeente de viering. Hebt u belangstelling om hier ook bij te zijn, of wilt u er wat meer van weten? Bel 1 van de diakenen, we helpen u graag.

Gerda v/d Heide 281825, Grietje Wink 281509, Ineke Slot 0527-246459

 

Dienst 6 november – Dankdag.

 • Belt-Schutsloot 19.30 uur – Voorganger: ds. W.J. Menkveld.
 • Wanneperveen: Dienst in BS.

Bij het uitgaan van de kerk wordt de dankdagcollecte gehouden.

 

Diensten 10 november:

 • Belt-Schutsloot 09.30 uur – Voorganger: ds. W.J. Menkveld – Dienst met de basisschool en koffiedrinken na de dienst. Er wordt een extra collecte gehouden voor een project van de basisschool.
 • Wanneperveen 11.00 uur – Voorganger: ds. W.J. Menkveld.

 

Avondmaalscollecte 3 november Wanneperveen/ Belt-Schutsloot:

Deze is bestemd voor de u allen welbekende STAVIB. STAVIB staat voor:
Stichting Aangepast Vervoer In voormalig Brederwiede.
De doelstelling is het vervoeren van de deelnemende, mindervalide medemens.
De STAVIB bestaat uit een groep mensen die als vrijwilliger hun bijdrage leveren in de functie van: chauffeur, monteur, planner, schoonmaker, notulist, secretaris, penningmeester en voorzitter. Allemaal voor één doel, de medemens zo goed mogelijk op de plek van haar of zijn keuze te brengen. Voor o.a. onderhoud van het wagenpark is natuurlijk wel geld nodig. Een hele belangrijke stichting in onze gemeente die veel goed werk doet, daarom van harte aanbevolen door uw diaconie.

 

Doelcollecte diaconie november voor Stichting Vrienden van Rwanda:

We zijn natuurlijk bijzonder verheugd dat we door de Diaconie van de Protestantse Gemeente Wanneperveen-Belt-Schutsloot zijn gekozen voor de doelcollecte in de maand november. Daarom vertel ik graag wat over het werk van deze stichting.

De stichting Vrienden van Rwanda (VVR) is opgericht in 1989 maar de oorsprong van het werk gaat eigenlijk al terug naar het begin van de zestiger jaren van de vorige eeuw. Vanuit de protestantse kerk in Turnhout (België) werden mensen uitgezonden naar Kirinda in Rwanda. Eén van hen was Elone Hellemans (nu 90 jaar). Zij ging werken in een ziekenhuis dat werd gebouwd o.l.v. wijlen dr. van Hasselt (zijn zoon woont in Nijeveen). In de loop van de tijd werd Elone actief in het onderwijs en dat leidde in 1989 tot de bouw van een kleuterschool en de oprichting van een stichting. Nu 30 jaar later bestaat de kleuterschool nog steeds. Daarnaast is in de loop der jaren een alfabetiserings-, kook-, naai-, en timmermansopleiding aan het aanbod toegevoegd. We bieden werk aan ca. 10 medewerkers (onderwijzers, directeur, wakers, conciërge) die 150 studenten en kinderen onderwijzen op ons eigen schoolcomplex in Kirinda, in het westen van Rwanda. Rwanda ligt in centraal-Afrika en ontwikkelt zich economisch gezien als één van de beste landen in die regio. In de rurale gebieden gaat de ontwikkeling minder snel en daarom blijft ons werk onverminderd hard nodig. Verder geven we ook nog studiebeurzen aan kinderen uit Kirinda die hoger- en universitair onderwijs willen en kunnen volgen. Daarvoor moeten ze ‘op kamers’ in de grotere steden. Voor het levensonderhoud krijgen ze dan van ons een beurs. Onderwijs is de weg naar een betere toekomst voor veel mensen in Afrika. Via uw bijdrage aan onze stichting draagt u daar een steentje aan bij.

Meer informatie vind je op vriendenvanrwanda.nl.

Hans Westenbrink, voorzitter.

Namens de diaconie van harte bij u aanbevolen.

 

Oppas W’veen en BS: Zie www.pknwanneperveenbeltschutsloot.nl, onder: rooster.

 

Rooster bloemendienst W’veen:

 • 03/11 – Bloemendienst.
 • 10/11 – Fam. A. Wink en fam. E. Westerman.

 

Bloemen:

 • De bloemen uit de dienst van zondag 27 oktober gingen in BS met hartelijke groeten naar mw. J. Klaver-van de Belt.
 • De bloemen in Wanneperveen gingen met hartelijke felicitaties naar de heer A. Wildeboer en mw. A.P. van Velzen, beiden zijn jarig geweest.

 

Verantwoording:

 • De opbrengst van de extra collecte voor Kerk en onderhoud van 20 oktober in BS was € 93,25.
 • De opbrengst van de extra collecte voor het NBG van zondag 27 oktober in BS bedroeg € 145,45.

 

Collectemunten BS:

Maandag 4 november kunt u weer collectemunten inslaan. Tussen 18.45 en 19.45 uur zit Gerrit Knobbe voor u klaar.

 

Korenconcert 2 november 2019:

Op 2 november is er om 19.30 uur een korenconcert in de Johannes kerk in Sint-Jansklooster. Hieraan werken mee: kinderkoor Cantilena uit Staphorst, TOG uit Nijeveen, Sursum Corda uit Sint-Jansklooster, Blokzijl Vocaal en het organiserende koor Looft den Heere uit Belt-Schutsloot. U bent allen van harte welkom.

Jannie Klaver, secretaris Looft den Heere.

 

Uit de gemeente:
Mw. Smit, Veneweg 73, werd de afgelopen weken in Meppel en Zwolle opgenomen. Er werd bij haar een stent geplaatst. Nu is ze gelukkig weer thuis en ze herstelt voorspoedig. We wensen haar Gods nabijheid toe.

Vanuit de Pastorie:
Zelfs de interessantste baan kent momenten van routine en saaiheid. Zelfs de fascinerendste en begerenswaardigste positie brengt vervelende consequenties met zich mee. Geen enkele baan is volmaakt en geen enkele positie kan ons volledig isoleren van spanningen en conflicten in het leven. In sommige banen is de stress bijna voortdurend aanwezig en dat eist na verloop van tijd zijn tol. De Bijbel vertelt ons twee belangrijke zaken over ons werk. Ten eerste wordt erkend dat werk gewoon werk is! Nadat Adam en Eva zondigden, stuurde God hen weg uit Eden en verklaarde Hji: ‘Zweten zul je voor je brood.’ Maar de Bijbel zegt ons ook dat God ons werk heeft gegeven en dat het belangrijk is in zijn ogen. Dat zou het voor ons ook moeten zijn. Welke baan je ook hebt, hoe moeilijk of leuk het ook is, doe het van harte, alsof het voor de Heer is en niet voor mensen. Dat maakt het verschil in je houding en in de kwaliteit van het werk dat je levert.
Hartelijke groeten,
Ds. Menkveld.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *