Nieuws 10-11-2019

Diensten 10 november:

 • Belt-Schutsloot 09.30 uur – Voorganger: ds. W.J. Menkveld – Dienst met de basisschool en koffiedrinken na de dienst. Er wordt een extra collecte gehouden voor een project van de basisschool.
 • Wanneperveen 11.00 uur – Voorganger: ds. W.J. Menkveld.

 

Diensten 17 november:

 • Belt-Schutsloot 09.30 uur – Voorganger: ds. H.J.H. Pap, St. Jansklooster
 • Wanneperveen 11.00 uur – Voorganger: ds. B. Hoogstede, Vlagtwedde – Jeugddienst                                                                                                             In beide diensten is er een extra collecte voor de najaarszending.

 

Oppas W’veen en BS: Zie www.pknwanneperveenbeltschutsloot.nl, onder: rooster.

 

Rooster bloemendienst W’veen:

 • 10/11 – Fam. A. Wink en fam. E. Westerman.
 • 17/11 – Jeugddienstcommissie.

 

Bloemen:

 • De bloemen uit de dienst van zondag 3 november gingen in BS met hartelijke felicitaties naar mw. G. Kroes-Strijker in Vollenhove. Zij vierde haar 83ste verjaardag.
 • De bloemen in Wanneperveen gingen ter bemoediging naar mw. A. ter Horst, en met hartelijke felicitaties naar de heer A. Huisman, i.v.m. zijn verjaardag.

 

Verantwoording:

 • In de maand oktober is door Daphne Stam € 4 ontvangen voor de bloemencommissie.
 • De avondmaalscollecte voor de STAVIB heeft in W’veen € 176,50 opgebracht en in BS € 321,20.
 • De diaconiecollecte voor Rwanda bracht € 73,10 op.

 

Uit de gemeente:
Mw. Smit, Veneweg, werd opnieuw een nacht opgenomen in het ziekenhuis. Inmiddels is ze weer thuis. We wensen haar en haar man Gods zegen toe in deze onzekerheid.

“Hoe een Arabier liefde voor Jezus en Israël kreeg”:
Op woensdag 11 december is er in Belt-Schutsloot een lezing met ds. Saleem Shalash uit Nazareth in Israël. Ik ontmoette ds. Shalash tijdens mijn reis naar Israël. Zijn verhaal sprak mij zeer aan. Toen ik hoorde dat hij naar Nederland zou komen heb ik meteen gevraagd of hij ook in onze gemeente komt spreken. Hij spreekt goed verstaanbaar engels (zelfs voor mij) maar er is ook vertaling, dus iedereen kan het meemaken. Noteer deze datum vast in uw agenda. Aanvang om 20.00 uur in de kerk in BS.

Bericht van overlijden.
In de nacht van woensdag op donderdag overleed Hendrik Reinder Westenbrink in de leeftijd van 78 jaar. Volgende week volgt een uitgebreider In Memoriam.

Dankdag voor gewas en arbeid:
‘k wil U o God mijn dank betalen, U prijzen in mijn avondlied.
Daarvoor hebt u gelegenheid in de dankdagdienst op woensdag 6 november.
Er werden eens 10 melaatse mensen door Jezus genezen, 1 kwam terug om Hem te bedanken. ‘Waar zijn de anderen’ vroeg Jezus toen. Laat dat van u niet gevraagd kunnen worden!

Vanuit de Pastorie:
Volgende week zondag is de kerk en school dienst op De Belt. Het Thema is ‘Klein en dapper!’ Natuurlijk gaan we dit thema vanuit de Bijbel bekijken en wel aan de hand van de belevenissen van Samuël, die in de leeftijd van basisschoolkinderen, al heel wat meemaakte. Maar het thema geldt natuurlijk ook voor de Buuzekaemp. Een kleine school die dapper vol houdt om christelijke school te blijven op De Belt. We kunnen het nog breder trekken, hebben we niet allemaal wel eens het gevoel dat we als christen een kleine minderheid zijn geworden die ‘dapper’ probeert vol te houden? Waarschijnlijk wel. Daarmee zijn we weer terug bij Samuël. Samuël groeide als kleine jongen op in een land dat God vergeten was. Als kleine jongen werkte hij in het heiligdom waar God niet geëerd werd, en waar zijn leermeester de moed verloren had om ‘dapper’ te zijn. En toch, die kleine dappere Samuël stond aan het begin van een nieuwe periode van bekering en vernieuwing van het geloof van zijn volk! Geloven wij dat dat vandaag ook kan? Durven wij als christenen klein en dapper te zijn?
Hartelijke groeten,
Ds. Menkveld.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *