Nieuws 24-11-2019

Diensten 24 november – Eeuwigheidszondag:

 • Belt-Schutsloot 09.30 uur – Voorganger: ds. W.J. Menkveld – koffie na de dienst
 • Wanneperveen 11.00 uur – Voorganger: ds. W.J. Menkveld                                  In beide diensten is er een extra collecte voor het pastoraat.

 

Eeuwigheidszondag/laatste zondag kerkelijk jaar:

Op deze zondag willen wij de gemeenteleden herdenken die het afgelopen kerkelijk jaar zijn overleden door in de dienst hun naam te noemen en een kaars voor hen aan te steken. In BS wordt een extra kaars aangestoken voor degenen van wie sommigen onder ons afscheid moesten nemen korter of langer geleden. Hun naam wordt niet genoemd maar wij willen hen wel gedenken.                                                                   In W’veen willen wij iedereen in de gelegenheid stellen om een kaarsje aan te steken voor degenen die onlangs of al jaren geleden zijn overleden en nog steeds voortleven in onze gedachten.

 

 • 31 december                Wolter Kok                                                     81 jaar
 • 25 januari                     Geertruida Hoeve-van den Berg                  100 jaar
 • 3 februari                    Jan Knobbe                                                     86 jaar
 • 29 april                         Janny Heidema-de Raaf                                73 jaar
 • 7 mei                         Jan Bakker                                                        97 jaar
 • 18 juli                           Willem van Holten                                           75 jaar
 • 1 augustus                   Anna Rika Eker-Simonsz                                81 jaar
 • 13 augustus                 Jan Klaver                                                       80 jaar
 • 14 augustus                 Geertje Stam-van de Belt                                83 jaar
 • 7 september               Geertruida van de Belt-Klaver                           96 jaar
 • 31 oktober                   Hendrik Reinder Westenbrink                           78 jaar

 

Voor eeuwig thuis in Gods heerlijkheid.
Voor eeuwig genietend in Zijn tegenwoordigheid.
Voor eeuwig juichend voor Zijn troon.
Voor eeuwig veilig in de armen van de Zoon.

Eeuwige vreugde is nu hun deel,
eeuwige vrede in hun hart.
Voorbij zijn al hun tranen,
voorbij al hun smart.

Troost, Heer, hen die achterblijven;
omgeef hen, met Uw liefde en kracht.
Wees hen heel dicht nabij
in de leegte en stilte die wacht.

De kerkenraad wenst allen, maar in het bijzonder degenen die het afgelopen jaar of eerder te maken kregen met rouw en verdriet en een dierbare in hun midden missen, een troostvolle en gezegende dienst toe.

 

Diensten 1 december – 1e Advent:

 • Belt-Schutsloot 09.30 uur – Voorganger: ds. W.J. Menkveld
 • Wanneperveen 11.00 uur – Voorganger: ds. W.J. Menkveld

 

Oppas W’veen en BS: Zie www.pknwanneperveenbeltschutsloot.nl, onder: rooster.

 

Rooster bloemendienst W’veen:

 • 24/11 – fam. B. Stummel, Bovenboerseweg, en fam. K.J. Rossing.
 • 01/12 – fam. S. Smit en fam. K. ter Horst.

 

Bloemen:

 • De bloemen uit de dienst van zondagmorgen 17 november zijn in BS gebracht bij Richard Jordens in verband met een ziekenhuisopname.
 • In Wanneperveen gingen de bloemen met hartelijke felicitaties naar de heer A. van der Veen. Hij vierde zijn 81ste verjaardag.
 • Ook bloemen kreeg Johan Croes voor al het werk voor de jeugd en gezinsdiensten.

 

Verantwoording:

 • De collecte in BS op 10 november jl. voor Stichting Sampark, het doel van de basisschool, heeft € 178,51 opgebracht. Nog nagekomen voor Sampark € 20.
 • Diaken H. van de Belt ontving € 10 voor Kerk en onderhoud.
 • De opbrengst van de najaarszendingscollecte van zondag 17 november in BS was € 203,05.

 

Schriftlezing BS:

Afgelopen jaar werd de schriftlezing in de dienst in Belt-Schutsloot af en toe gelezen door iemand uit de gemeente. Hier wil de kerkenraad voor 2020 graag een vervolg aan geven. Zou jij ook wel een keer de schriftlezing willen doen? Geef dat dan even door voor 10 december dan wordt je voor 2020 ook een paar keer ingeroosterd. Wil je meer Info of wil je je opgeven dan kan dat via scriba@pknwanneperveenbeltschutsloot.nl of zeg het gewoon even tegen mij.

 

Jarigen december:

In de laatste maand van het jaar al weer, hopen onderstaande gemeenteleden te verjaren:

 • 01-12 mw. R. Vos-Knol, 91 jaar
 • 09-12 mw. K. ten Wolde-Manden, 81 jaar
 • 20-12 dhr. R. v.d. Linde, 83 jaar
 • 21-12 dhr. A. Rodermond, 90 jaar
 • 27-12 dhr. A. Nijenhuis, 83 jaar
 • 29-12 dhr. L. Jonkman, 82 jaar
 • 31-12 mw. R. Winters-Hertong, 80 jaar

Allemaal alvast van harte gefeliciteerd en een fijne verjaardag gewenst.

 

Met een vriendelijke groet, namens de kerkenraad,

Roelie Lok-Lok.

 

Sam’s kledingactie:

Er is  630 kilo kleding ingezameld. Namens het team van de kledingactie hartelijk bedankt. Ze hopen dat we volgend jaar weer meedoen.
Willy Mourik.

 

We leven mee met:
Richard Jordens, Belterweg werd afgelopen week geopereerd in Groningen. Hij is weer thuis. De operatie is goed verlopen. Dirk Klaver, Steenakkers, werd geopereerd in Zwolle. Op het moment van schrijven ligt hij op V4,5 kamer 147. We wensen beiden Gods zegen bij het herstel en bidden dat de ingrepen een goed gevolg zullen hebben.

Vanuit de Pastorie:
De gids die ons rondleidde in Israël zei op een bepaalde moment; ‘Veel christenen houden wel van dode joden maar niet van levende joden’. Aan de klank van haar stem was te horen dat haar dat pijn deed. Ik denk dat het inderdaad waar is dat er christenen zijn die regelmatig en met instemming in de Bijbel lezen over joden, en zeker over de jood Jezus, terwijl ze zich nauwelijks interesseren voor wat er nu in Israël gebeurt en daar wellicht oppervlakkig negatief over oordelen. Een van de dingen die de reis naar Israël met mij heeft gedaan is dat het huidige joodse leven voor mij heel concreet is geworden. Dat kwam bv doordat ik ineens overal Hebreeuwse woorden zag, die ik tot dan toe alleen kende uit studieboeken. Van te voren wist ik dat wel maar door het te zien  werd het heel concreet. Zo ging het ook met de Bijbelse plaatsnamen die ik op de borden zag staan. Ineens komen die namen niet alleen uit de Bijbel, maar bestaan ze ook in het concrete leven. Tenslotte werd Israël concreet voor mij in de verhalen van de mensen die ik sprak. Eén van die mensen was ds. Saleem Shalash. Hij woont en werkt in Nazareth, dezelfde plaats waar 2000 jaar eerder Jezus opgroeide. Ds. Saleem Shalash komt 11 december spreken in Belt Schutsloot in de kerk. Door naar hem te luisteren zal het leven en geloven in het Israël van nu voor u ook concreet worden. En vooral hoop ik dat u daardoor liefde krijgt of meer liefde krijgt voor de levende joden van nu, in de naam van de grote zoon van het joodse volk, Jezus van Nazareth, Zoon van God, Verlosser.
Hartelijke groeten,
Ds. Menkveld

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *