Nieuws 01-12-2019

Diensten 1 december – 1e Advent:

  • Belt-Schutsloot 09.30 uur – Voorganger: ds. W.J. Menkveld
  • Wanneperveen 11.00 uur – Voorganger: ds. W.J. Menkveld

 

Diensten 8 december – 2e Advent:

  • Belt-Schutsloot 09.30 uur – Voorganger: ds. W.J. Menkveld – m.m.v. “Looft den Heere” In BS is er een extra collecte voor de Kindernevendienst.
  • Wanneperveen 11.00 uur – Voorganger: ds. W.J. Menkveld

 

Oppas W’veen en BS: Zie www.pknwanneperveenbeltschutsloot.nl, onder: rooster.

 

Rooster bloemendienst W’veen:

  • 01/12 – fam. S. Smit en fam. K. ter Horst.
  • 08/12 – fam. J. Lubbinge en fam. R. Stoter.

 

Bloemen:

  • De bloemen uit de dienst van zondagmorgen 24 november in BS gingen naar Jeanette Rook. Zij verblijft na een ziekenhuisopname tijdelijk in Zonnekamp in Steenwijk.
  • In Wanneperveen gingen de bloemen als blijk van medeleven naar mw. M. Slot-Bovendeur en fam. Menkveld.

 

Verantwoording:

Via ouderling Margré Hansman is € 20 ontvangen voor de najaarszending, € 18,75 voor de doelcollecte van de diaconie in de maand november en € 22,50 voor kerk en onderhoud. De extra collecte van 24 november voor het Pastoraat heeft in BS € 117,55 opgebracht.

 

Schriftlezing BS:

Afgelopen jaar werd de schriftlezing in de dienst in Belt-Schutsloot af en toe gelezen door iemand uit de gemeente. Hier wil de kerkenraad voor 2020 graag een vervolg aan geven. Zou jij ook wel een keer de schriftlezing willen doen? Geef dat dan even door voor 10 december dan wordt je voor 2020 ook een paar keer ingeroosterd. Wil je meer Info of wil je je opgeven dan kan dat via scriba@pknwanneperveenbeltschutsloot.nl.

 

“Hoe een Arabier liefde voor Jezus en Israël kreeg”:
Op woensdag 11 december is er in Belt-Schutsloot een lezing met ds. Saleem Shalash uit Nazareth in Israël. Ik ontmoette ds Shalash tijdens mijn reis naar Israël. Zijn verhaal sprak mij zeer aan. Toen ik hoorde dat hij naar Nederland zou komen heb ik meteen gevraagd of hij ook in onze gemeente komt spreken. Hij spreekt goed verstaanbaar engels (zelfs voor mij) maar er is ook vertaling, dus iedereen kan het meemaken. Noteer deze datum vast in uw agenda. Aanvang om 20.00 uur in de kerk in BS.

Vanuit de gemeente:
Dirk Klaver ligt nog in Zwolle, V4,5 kamer 145. Na de goed verlopen operatie ging het wat minder maar we hopen dat hij verder voorspoedig hersteld en weer naar huis mag.
Jeanette Rook, werd opgenomen in Meppel met een gebroken enkel . Volgens plan is ze vorige week vrijdag geopereerd, waarna ze in Zonnekamp verder zal revalideren.
Margriet Slot kreeg ook een zwaar bericht in verband met haar gezondheid. Inmiddels zijn er onderzoeken geweest en wacht ze op verdere behandeling.
Alle zieken, hier genoemd maar ook thuis, bevelen we aan de zorgen van onze hemelse Vader. Hij kent ons zwakke bestaan maar zijn macht kent geen grenzen.

Vanuit de Pastorie:
De laatste zondag van het kerkelijk jaar noemden wij de namen van hen die ons in het afgelopen jaar zijn ontvallen. Die namen hebben, met name voor de naaste familie en vrienden een bijzondere betekenis. Die naam kreeg kleur en betekenis door degene die hem droeg. Door het noemen van die naam roepen wij de herinnering op, is er iets van die persoon in ons midden. Zo koesteren wij samen de kostbare herinneringen en delen in het verlies van de naasten. En daar bovenuit geloven wij dat God geen God van doden is maar van levenden. Hij is de God van Abraham, van Izaäk en Jakob. En na Jakob komt er een lange lange rij van namen.
Hartelijke groeten,
Ds. Menkveld

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *