Nieuws 08-12-2019

Diensten 8 december – 2e Advent:

  • Belt-Schutsloot 09.30 uur – Voorganger: ds. W.J. Menkveld – m.m.v. “Looft den Heere” In BS is er een extra collecte voor de Kindernevendienst.
  • Wanneperveen 11.00 uur – Voorganger: ds. W.J. Menkveld

 

Diensten 15 december – 3e Advent:

  • Belt-Schutsloot 09.30 uur – Voorganger: dhr. J. Smit.
  • Wanneperveen 11.00 uur – Voorganger: dhr. J. Smit.

 

Oppas W’veen en BS: Zie www.pknwanneperveenbeltschutsloot.nl, onder: rooster.

 

Rooster bloemendienst W’veen:

  • 08/12 – fam. J. Lubbinge en fam. R. Stoter.
  • 15/12 – fam. dhr. C. Heidema en fam. H. Heidema.

 

Bloemen:

De bloemen uit de dienst van zondagmorgen 1 december in BS gingen naar Dirk Klaver. Hij mocht na dik 2 weken in het ziekenhuis weer naar huis. In Wanneperveen gingen de bloemen ter bemoediging naar fam. Roze en met hartelijke felicitaties naar mw. R. Vos-Knol die haar verjaardag vierde.

 

Verantwoording:

  • De huis aan huis najaarszendingskollekte in Wanneperveen heeft € 354,85 opgebracht.
  • In de zendingsbussen in Wanneperveen zat € 115,77.
  • De collecte voor het binnenlands diaconaat van 1 december in W’veen bracht € 65,30 op.
  • Via ouderling R. van Dalfsen is € 15,00 ontvangen voor kerk en onderhoud.

 

Rondbrengen kerstattentie ’s Wanneperveen:

Op zaterdag 14 december willen we weer een kerstattentie bij gemeenteleden vanaf 75 jaar bezorgen als kerstgroet van onze gemeente. We zoeken daarvoor vrijwilligers die willen meehelpen om dit te doen. U kunt zich opgeven bij Ineke Slot; 0527- 246459 of Grietje Wink 0522-281509, Gerda van der Heide 0522-281825 of per mail; inekeslot46@gmail.com. De attenties kunnen 15 december tussen half 11 en 11 uur opgehaald worden in de Perelaar.

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw medewerking, namens de diaconie.

 

Begroting 2020:

De begroting voor 2020 ligt in de week van 7 t/m 13 december ter inzage bij T. Stummel-Winters, Bovenboerseweg 50 en bij J. Aaten-Lok, Belterweg 40.

College van kerkrentmeesters.

 

“Hoe een Arabier liefde voor Jezus en Israël kreeg”:
Op woensdag 11 december is er in Belt-Schutsloot een lezing met ds. Saleem Shalash uit Nazareth in Israël. Ik ontmoette ds Shalash tijdens mijn reis naar Israël. Zijn verhaal sprak mij zeer aan. Toen ik hoorde dat hij naar Nederland zou komen heb ik meteen gevraagd of hij ook in onze gemeente komt spreken. Hij spreekt goed verstaanbaar engels (zelfs voor mij) maar er is ook vertaling, dus iedereen kan het meemaken. Noteer deze datum vast in uw agenda. Aanvang om 20.00 uur in de kerk in BS.

Vanuit de gemeente:
Dirk Klaver is weer thuis uit het ziekenhuis na een hartoperatie. Jeanette Rook is inmiddels geopereerd en weer in Zonnekamp voor revalidatie. Dat zal nog wel enige tijd duren. Wij wensen hen beiden Gods onmisbare zegen en ook familie en bekenden om hen heen.

Vanuit de Pastorie:
We hebben al vaak ondervonden dat u als gemeente weet wat meeleven is maar na het plotselinge overlijden van mijn vader op 20 november zijn we opnieuw verrast. Elke dag vonden we kaarten in onze brievenbus en elke dag ontvingen we per mail of op nog anderen manieren blijken van meeleven en bemoedigende woorden. Dat doet ons echt heel goed. We zijn u daar dankbaar voor. Zelf vond ik het ook fijn om ondanks alles voor te gaan in de beide diensten op 24 november. Vooral de eerste dienst op de Belt viel me niet mee, maar het was goed om juist ook op deze zondag de naam van vader te mogen noemen in de kerk. Bijzonder ook dat er dit jaar voor het eerst in Wanneperveen gelegenheid was voor ieder die iemand wilde gedenken door middel van het aansteken van een lichtje. Ook op die manier kreeg mijn vader een plekje in de dienst. Hartverwarmend was het hoeveel mensen van deze gelegenheid gebruik maakten.
Hartelijke groeten,
Ds. Menkveld

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *