Nieuws 22-12-2019

Kerst:

Mensen voorzegden;                                                                                                engelen zongen:                                                                                                             Eer zij de God van hemel en aard’.                                                                                 Hij is nu zelf naar ons gekomen.                                                                                 Onze redding was Hem dat waard.

 

Diensten 22 december – 4e Advent:

 • Belt-Schutsloot 09.30 uur – Voorganger: ds. W.J. Menkveld.
 • Wanneperveen 11.00 uur – Voorganger: ds. W.J. Menkveld – kerstfeest KND.     In W’veen is er een extra collecte voor een doel van de KND.

 

Diensten 24 december – Kerstavond:

 • Belt-Schutsloot 19.00 uur – Voorganger: dhr. H. Kamphuis, Emmeloord – m.m.v. Excelsior.                                                                                                               De collecte is bestemd voor: Stichting Ambulance wens.
 • Wanneperveen 21.00 uur – Voorganger: ds. J. de Kok, Wilsum.                           De collecte is bestemd voor: SBHR. Zie onder.

 

Diensten 25 december – 1e Kerstdag:

 • Belt-Schutsloot 09.30 uur – Voorganger: ds. A. van der Spek, Zwartsluis.
 • Wanneperveen 09.30 uur – Voorganger: ds. W.J. Menkveld – m.m.v. Comm nu met Sangh.                                                                                                              In beide diensten is de extra collecte voor Kinderen in de Knel. Zie onder.

 

Dienst 26 december – 2e Kerstdag:

 • Belt-Schutsloot 09.30 uur – Voorganger: ds. W.J. Menkveld – Kerstfeest voor jong en oud met chocolademelk en wat lekkers. De collecte is voor SBHR.

 

Diensten 29 december:

 • Belt-Schutsloot 09.30 uur – Voorganger: ds. H. de Kok-Mellema, Wilsum.
 • Wanneperveen 11.00 uur – Voorganger: ds. D. Wolters, Vollenhove.

 

Dienst 31 december – Oudjaarsdag:

 • Belt-Schutsloot 19.00 uur – Voorganger: ds. W.J. Menkveld.                                   De extra collecte is de Eindejaarscollecte.

 

Diensten 5 januari 2020:

 • Belt-Schutsloot 11.00 uur – Voorganger: ds. W.J. Menkveld – Koffiedrinken vóór de dienst.
 • Wanneperveen 09.30 uur – Voorganger: ds. W.J. Menkveld.                                  In beide diensten is de extra collecte voor de energiekosten.

 

Diensten 12 januari 2020:

 • Belt-Schutsloot 11.00 uur – Voorganger: ds. W.J. Menkveld – Viering H.A. (staand)
 • Belt-Schutsloot 19.00 uur – Sing In.
 • Wanneperveen 09.30 uur – Voorganger: ds. W.J. Menkveld – Viering H. A.           In beide diensten is de avondmaalcollecte voor Flying Doctors. Zie onder.

 

Diensten 19 januari 2020:

 • Belt-Schutsloot 11.00 uur – Voorganger: ds. T. Veenstra, Kampen.
 • Wanneperveen 09.30 uur – Voorganger: dhr. D. de Boer, Hattum – Jeugd/zangdienst.

 

Oppas W’veen en BS: Zie www.pknwanneperveenbeltschutsloot.nl, onder: rooster.

 

Rooster bloemendienst W’veen:

 • 22/12 – mw. A. van Holten en fam. J. Minnema.
 • 25/12 – Bloemendienstcommissie
 • 05/01 – mw. J. Doosje-v.d. Vegte en fam. J. Wink.
 • 12/01 – Bloemendienstcommissie

 

Diaconie collecte Stichting Brederwiede Helpt Roemenië:

Op kerstavond 24 december is zoals gebruikelijke in Wanneperveen de diaconiecollecte bestemd voor de SBHR, in Belt-Schutsloot zal dit zijn op 2e kerstdag tijdens het kinderkerstfeest. Nog steeds gaan met enige regelmaat leden van deze stichting naar Roemenië , om daar de ingezamelde kleding en andere noodzakelijke spullen te brengen. Met uw gift kunnen we helpen in de onkosten die voor deze reizen gemaakt moeten worden.

Namens de diaconie van harte bij u aanbevolen.

 

Diaconie collecte 1e kerstdag Wanneperveen/ Belt-Schutsloot.

Geef licht aan kinderen in Moldavië

Voor miljoenen kinderen op deze wereld is het elke dag donker. Ze moeten leven met oorlog, armoede of ziekte. Ook in Moldavië, het armste land van Europa. Veel mensen proberen werk te vinden in het buitenland en laten hun kinderen thuis achter. Kinderen in Moldavië zijn daarom vaak al op jonge leeftijd op zichzelf aangewezen. De organisatie Bethania komt op voor deze kinderen. In twee opvangcentra krijgen kinderen naschoolse opvang, huiswerkbegeleiding en een goede maaltijd. De meeste kinderen die naar het centrum komen hebben gedragsproblemen. Daarom biedt het centrum ook psychologische begeleiding en therapie. Bethania wil de kinderen een veilige plek bieden, zorgen dat zij naar school blijven gaan en hun school succesvol kunnen afmaken. Met de opbrengst van deze collecte wil Kerk in Actie kinderen in Moldavië een lichtpuntje bieden in hun donkere bestaan. Ook worden andere Kinderen in de knelprojecten gesteund. Geef in de collecte of maak uw bijdrage over via NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. ‘Opvang Moldavië’. Helpt u mee?

Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken?

Hartelijk dank!

 

Doelcollecte diaconie in de maand januari voor het Leger des Heils:

“Het Leger des Heils helpt mensen zonder helper, mensen zoals Jaap. Omdat we geloven dat iedereen recht heeft op een eerlijke kans en een menswaardig bestaan. Het zal je maar gebeuren! Door iets wat je overkomt, (psychische) problemen, armoede, verslaving of botte pech ben je opeens alles kwijt en sta je er alleen voor. “Toen ik het echt niet meer zag zitten, was er hulp!” Wij bieden de allerzwaksten in onze samenleving hoop en helpen hen weer op eigen benen staan, zodat ze weer uitzicht hebben op een betere toekomst. Daar hebben we jouw hulp bij nodig. Met jouw gift kunnen we mensen helpen die anders buiten de boot vallen.

Samenleven doe je niet alleen. Help jij mee?”

We hebben als diaconie juist in januari voor het Leger des heils gekozen, omdat zij in de maand december ongelofelijk veel mensen voorzien van onderdak, kleding en eten. Laten we met elkaar zorgen voor een mooie opbrengst!

Namens de diaconie van harte bij u aanbevolen

 

Avondmaalscollecte 12-01-2020 Wanneperveen / Belt-Schutsloot:

De bevolking in Afrika groeit razendsnel en er zijn te weinig zorgverleners. Het tekort aan medisch personeel is zelfs de grootste bedreiging voor de gezondheid van mensen in Afrika. Daarom zorgt Amref Flying Doctors voor meer en betere Afrikaanse zorgverleners. Dit doen we door middel van bijscholing en trainingen, face-to-face, via het internet en de mobiele telefoon. Daarnaast pleiten we zowel in Afrika als internationaal voor meer investeringen in gezondheidszorg en specifiek in zorgverleners, zodat ook de allerarmsten gebruik kunnen maken van goede zorg.  Onze ambitie: Amref Flying Doctors werkt aan een gezond en sterk Afrika. Want wie gezond is, kan beter voor zichzelf zorgen en ontsnappen aan armoede. Wij zijn de grootste Afrikaanse gezondheidsorganisatie en gaan uit van de kracht van de Afrikaanse bevolking zelf.  Wij vragen aandacht voor het tekort aan medisch personeel in Afrika. Want het tekort heeft grote gevolgen. Mensen, voornamelijk jonge kinderen, overlijden aan ziektes die goed te voorkomen of te behandelen zijn, zoals diarree of longontsteking. Hier moeten we iets aan doen!

Wij willen de komende drie jaar één miljoen lokale zorgverleners opleiden! 

Namens de diaconie van harte bij u aanbevolen.

 

Bloemen:

 • De bloemen uit de dienst van zondagmorgen 15 december in BS gingen met hartelijke groeten naar mw. W. de Jonge-Klaver.
 • In Wanneperveen gingen de bloemen met hartelijke felicitaties naar mw. K. ten Wolde-Manden en mw. Verwer-Brouwer. Beiden zijn jarig geweest.

 

Verantwoording:

 • De opbrengst van de collecte voor de kerstattenties was in Wanneperveen € 67,80 en in BS € 111,80.
 • Tijdens het uitdelen van de attenties is door Janny Klaver 2x € 10 ontvangen en door Hennie Klaver 2x € 5. Via diaken G. Mondria is € 10 ontvangen voor de kindernevendienst.

 

Kerstnachtdienst Wanneperveen:

U bent hierbij van harte uitgenodigd voor de Kerstnachtdienst in de kerk in Wanneperveen. De dienst is mede georganiseerd door de commissie bijzondere diensten en is op dinsdag 24 december van 21.00 tot ongeveer 22.15 uur. Het wordt een dienst die iets anders van opzet is dan anders. We lezen deze keer het hele kerstverhaal vanaf het moment dat de engel Gabriël naar Maria gaat om haar te vertellen dat ze zwanger zal worden en een zoon zal krijgen tot en met het moment dat Maria en Jozef, na hun vlucht naar Egypte, terugkeren naar Israël. De Bijbelgedeelten worden aan elkaar gepraat door Ds. J. de Kok uit Wilsum. Natuurlijk zingen we ook veel bekende kerstliederen en dat doen we met begeleiding van Jan Pieter van Eerde en Meine Lokken. Romely Logchies, u kent haar wellicht nog van de ouderendienst, zal een prachtig lied voor ons zingen. Voorafgaand aan de dienst is er samenzang vanaf 20.50 uur. En voor wie wil is er vanaf 20.15 uur een hartelijke en sfeervolle ontvangst met Glühwein en warme chocolademelk. In de dienst is er ook speciale aandacht voor de kinderen, dus neem ze gerust mee. Al met al een dienst om naar uit te zien. We hopen u allemaal die avond te mogen ontmoeten.

Namens de commissie bijzondere diensten, Jacques Zomer

 

Jarige 80+ers januari:

In januari vieren D.V. onderstaande gemeenteleden hun verjaardag:

 • 2-1 mw. G. Knobbe-Aarten, 83 jaar.
 • 11-1 dhr. A. Oosterhof, 85 jaar.
 • 12-1 dhr. A. Hoorn, 87 jaar.
 • 15-1 mw. W.F. Rodermond-de Niet, 86 jaar.
 • 22-1 dhr. M.A. Winters, 82 jaar.
 • 26-1 mw. H. Smit-Vos, 84 jaar.
 • 27-1 dhr. M. Lok, 83 jaar.
 • 28-1 dhr. G.J. Klomp, 86 jaar.

Wij wensen allen alvast een fijne dag toe.

 

Collectemunten BS:

Maandag 6 januari zit ouderling kerkrentmeester G. Knobbe tussen 18.45 en 19.48 uur voor u klaar.

Namens de kerkenraad wens ik u/jullie allen gezegende Kerstdagen en een gezond 2020, met een vriendelijke groet, Roelie Lok-Lok.

 

In memoriam Trui Halfmouw:
Geertruida de Jonge is geboren op 4 juli 1926. Ze groeide op met haar oudere zus Hennie en nichtje Trui. (Nichtje Trui kwam in het gezin nadat haar eigen moeder kwam te overlijden.) Trui kon goed leren. Ze had geen enkele moeite met de psalmversjes die ze elke week moest leren. Ook de Heidelbergse Catechismus kon ze na 40 jaar nog grotendeels opzeggen. Op de meisjesvereniging leerde ze vooral nuttige dingen, zoals wollen sokken breien. Voor de kleinkinderen had zij met Sinterklaas altijd wat in voorraad liggen. Ook de latere vrouwenvereniging HVG bracht veel gezelligheid. Ze kon ook goed schaatsen en ging graag het ijs op. Net als veel jonge vrouwen uit het dorp vond ze werk in Zwartsluis in de huishouding en later in Giethoorn, waar ze Harm Halfmouw beter leerde kennen. In 1951 werden er trouwplannen gemaakt. Op vrijdag 13 juli was het zover. Een huis op de Belt was er niet. Wel aan de Zwartemeerweg bij Kraggenburg. Na ruim een jaar werd Arend geboren, en 3 jaar later Trijntje. Dirk is de enige die op de Belt is geboren. Door een ruil met bouwgrond in de familie kon een huis worden gebouwd waar zij samen bijna 50 jaar hebben gewoond. Harm overleed op 4 juli 2006. Het ging hen goed op het Oosteinde. Naast geluk was er ook verdriet. Het overlijden van Arend in 2001 en het overlijden van schoondochter Koby in 2004. Trui was recht door zee; wist wat ze wilde zeggen en wanneer. Ze was zuinig, maar niet te! Op haar 48e leerde ze autorijden. Ze genoot ervan. Lang heeft ze van haar woning aan de Belterweg 6 mogen genieten maar tenslotte ging dat niet meer. Eerst naar Reggersoord daarna naar het Anker in Meppel. Ze was er thuis, genoot ervan maar alles uit handen moeten geven viel haar zwaar. Op 6 december moest ze ten slotte alles uit handen geven. Maar dat deed ze vol vertrouwen in haar Heer en Heiland. Ze heeft zelf haar afscheidstekst gekozen uit Romeinen 14:8. Of we nu leven of sterven, we zijn altijd van de Heer. Als speciaal lied voor de dienst gaf ze op; Ik wil zingen van mijn Heiland, van zijn liefde wondergroot die zichzelve gaf aan ’t kruishout en mijn redde van de dood. Met dit en andere liederen namen we afscheid op 12 december in de kerk in Belt Schutsloot waarna ze begraven werd in Wanneperveen. Zo blijft een rijke troost achter voor Trijntje, Dirk, klein en achterkleinkinderen en allen die haar zullen missen.

Vanuit de Pastorie:
Vorige week woensdag kwamen 85 mensen luisteren naar ds. Saleem Shalash. Niet alleen gemeenteleden maar ook een flink aantal Israël vrienden uit de regio. We luisterden naar het opmerkelijke verhaal van ds. Shalash. Zijn Rooms Katholieke jeugd in een Arabisch gezin in Nazareth. Zijn afkeer van de kerk en zijn terugkeer na het ongelukkig overlijden van een vriendin en de vragen over de eeuwigheid die zich toen aan hem opdrongen. Zijn studie waarin hij Israël en het Oude Testament leerde kennen en waarderen en de gemeente waar hij nu voorganger is en die hijzelf begon. Alle activiteiten die zijn gemeente ontplooit om mensen te bereiken met het evangelie en zijn dromen voor de toekomst. Zijn uitleg van de gelijkenis van de verloren zoon. Wie is de jongste zoon, wie de oudste? Een verhaal dat aan het denken zet en uitdaagt. Een verhaal dat zeker oproept om de verhouding tussen kerk en Israël te doordenken en aandringt om daar positie in te kiezen. Met advent zien we immers uit naar Jezus, geboren uit het joodse volk. Jezus, die we verwachten op de olijfberg in Jeruzalem? Jezus die zal zitten op de troon van David, de volken zal ontbieden in Jeruzalem. Advent, Hij komt!
Hartelijke groeten,
Ds. Menkveld.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *