Nieuws 19-01-2020

Diensten 19 januari 2020:

 • Belt-Schutsloot 11.00 uur – Voorganger: ds. T. Veenstra, Kampen.
 • Wanneperveen 09.30 uur – Voorganger: dhr. D. de Boer, Hattum – Jeugd/zangdienst.

 

Diensten 26 januari 2020:

 • Belt-Schutsloot 11.00 uur – Voorganger: ds. W.J. Menkveld – Rock Steady
 • Wanneperveen 09.30 uur – Voorganger: ds. W.J. Menkveld.                                 In beide diensten is er een extra collecte voor het pastoraat.

 Oppas W’veen en BS: Zie www.pknwanneperveenbeltschutsloot.nl, onder: rooster.

 

Rooster bloemendienst W’veen:

 • 19-1 Jeugddienstcommissie
 • 26-1 Mw. W. van Mourik en fam. W. van Duuren.

 

Doelcollecte diaconie in de maand januari voor het Leger des Heils:

“Het Leger des Heils helpt mensen zonder helper, mensen zoals Jaap. Omdat we geloven dat iedereen recht heeft op een eerlijke kans en een menswaardig bestaan. Het zal je maar gebeuren! Door iets wat je overkomt, (psychische) problemen, armoede, verslaving of botte pech ben je opeens alles kwijt en sta je er alleen voor. “Toen ik het echt niet meer zag zitten, was er hulp!”                                                      Wij bieden de allerzwaksten in onze samenleving hoop en helpen hen weer op eigen benen staan, zodat ze weer uitzicht hebben op een betere toekomst. Daar hebben we jouw hulp bij nodig. Met jouw gift kunnen we mensen helpen die anders buiten de boot vallen.

Samenleven doe je niet alleen. Help jij mee?”

We hebben als diaconie juist in januari voor het Leger des heils gekozen, omdat zij in de maand december ongelofelijk veel mensen voorzien van onderdak, kleding en eten. Laten we met elkaar zorgen voor een mooie opbrengst!

Namens de diaconie van harte bij u aanbevolen

 

Bloemen BS:

De bloemen uit de dienst van zondag 22 december in BS gingen met de hartelijke groeten naar de heer K. Vaartjes i.v.m. een ziekenhuisopname. Het bloemstuk van de kerstzangsamenkomst op 24 december in BS ging naar de heer R. Schoenmaker. De bloemen uit de dienst van 1e kerstdag zijn gebracht bij Larissa Schaap i.v.m. een ziekenhuisopname. De bloemen van het kerstfeest van 2e kerstdag werden bestemd voor de fam. Menkveld.

De bloemen van zondag 29 december gingen met hartelijke felicitaties naar de heer L. Jonkman i.v.m. zijn verjaardag en met dank naar mw. M. Klaver voor het vele werk dat ze gedaan heeft in de bloemencommissie en waarmee ze nu stopt.

De bloemen uit de dienst van zondag 5 januari gingen met hartelijke felicitaties voor haar 83ste verjaardag naar mw. G. Knobbe-Aarten. Op 12 januari gingen de bloemen in BS met hartelijke groeten naar de heer K. Snel.

 

Bloemen W’veen:

In Wanneperveen gingen de bloemen op 22 december met hartelijke groeten naar mw. A. Rodermond, en naar de fam. Holterman, zij vierden hun 50-jarig huwelijk.

De kerstbakjes uit de dienst van 1e kerstdag te Wanneperveen gingen met hartelijke groeten naar de heer A. Rodermond in verband met zijn verjaardag en ter bemoediging naar mw. Rooks.

De bloemen van 5 januari gingen in Wanneperveengingen naar de heer A. Nijenhuis, voor zijn verjaardag, en naar de heer J. Bulthuis, hij is ziek geweest. In Wanneperven gingen de bloemen uit de dienst van 12 januari naar mw. R. Winters-Hertong en naar de heer A. Oosterhof. Beiden zijn jarig geweest

 

Verantwoording:

 • Via ouderling kerkrentmeester J. Aaten is een gift van € 1.000 ontvangen voor diaconie, kerkvoogdij en pastorale arbeid.
 • Via Jannie de Jonge is € 14 ontvangen voor de kerstattenties.
 • De collecte van 22 december in W’veen voor SOS kinderdorpen heeft het mooie bedrag van 194,10 opgebracht.
 • De collecte van kerstavond in Wanneperveen voor SBHR heeft € 255,50 opgebracht.
 • De collecte van 1e kerstdag voor Kinderen in de Knel heeft in BS € 231,57 opgebracht en in W’veen € 136,90.
 • De collecte van 2e kerstdag in BS voor SBHR heeft € 163,60 opgebracht.
 • In Wanneperveen is voor de kerstbakjes 1x 10 euro en 3x 2 euro ontvangen.
 • De diaconie collecte in Wanneperveen heeft 29-12 € 51.85 opgebracht.
 • De eindejaarscollecte bracht € 280,87 op.
 • Via ouderling A. Baas-Stam is € 10 voor kerk en onderhoud en € 10 voor de bloemenpot ontvangen.
 • Via diaken G. Mondria is € 10 ontvangen voor de eindejaarscollecte.
 • De extra collecte van 5 januari voor de energiekosten heeft in BS € 81,70 opgebracht.
 • De diaconie collecte van 12 januari in W’veen voor het Leger de Heils bracht € 46,20 op.
 • De avondmaalcollecte voor Flying docters leverde in Wanneperveen € 156,20 en in BS € 254,15 op.

 

Actie Kerkbalans:

Binnenkort ontvangt u de envelop, met de gegevens van de Kerkbalans 2020. Vriendelijk verzoek om de folder aandachtig te lezen en daarna het antwoordstrookje in te vullen en klaar te zetten, zodat de bezorger deze weer kan ophalen. Tevens een dringend verzoek om bij de betaling het betalingskenmerk te vermelden zodat uw bijdrage juist in de administratie van de kerk verwerkt kan worden.

De kerkrentmeesters.

 

Verkiezingen:

In mei 2020 treden de volgende ambtsdragers af:

 • ouderlingen kerkrentmeester H. Heidema en H. Rook
 • jeugdouderling W. van de Belt.
 • ouderlingen R. van Dalfsen en J. Heutink.
 • ouderling A. Baas-Stam heeft besloten, gezien het aantal aftredende ouderlingen, nog een jaar door te gaan.

Voor Wanneperveen ontstaat er dus een vacature ouderling kerkrentmeester. Voor Belt-Schutsloot 2 vacatures ouderling, een vacature jeugdouderling en een vacature ouderling kerkrentmeester. De kerkenraad roept u op schriftelijk en ondertekend aanbevelingen in te dienen van doop- of belijdende leden die naar uw mening voor verkiezing in aanmerking komen. U dient daarbij aan te geven voor welk ambt de betrokkene wordt aanbevolen. U kunt aanbevelingen inleveren t/m dinsdag 21 januari bij de scriba, Noorderweg 57, of bij iemand anders van de kerkenraad.

 

Week van Gebed (19-28 jan):
Vrijwel elke christen zal vinden dat gebed belangrijk is als je hem dat vraagt. Tegelijk is waar dat veel christenen bidden moeilijk vinden en er minder aan toe komen dat ze zouden willen. Elk jaar is er een week van gebed om christenen te stimuleren om inderdaad tijd te nemen voor gebed. Onze gemeente heeft daar tot nu toe niet als gemeente aan meegedaan. Dit jaar willen we dat wel gaan doen. De week van Gebed bestaat al 150 jaar en er doen jaarlijks zo’n 200.000 mensen aan mee. Op internet is er informatie over te vinden, maar elke gemeente of groep vult het op een eigen manier in. Dit jaar willen we van maandag tot en met vrijdag wisselend in beide kerken bij elkaar komen voor een gebed. We beginnen telkens om 19.00 met een lied, Bijbellezing en korte uitleg voor die avond en vervolgens gaan we bidden.

Filmavond (alleen) voor vaders:
Een poos geleden zag ik een film die mij erg aansprak. De film gaat over een vader die zijn dochtertje verliest en daardoor gaat nadenken over wat voor vader hij was en wat voor vader hij zou willen zijn. Hij praat daarover met andere vaders en samen gaan ze aan de slag om goede vaders te zijn. Dat blijkt grote consequenties te hebben. Deze film is echt een aanrader voor elke vader die zijn vaderschap serieus wil nemen. Dus ook goed voor wie nog geen vader is en wie het wel wil worden, maar ook voor opa’s die natuurlijk ook vader zijn en inmiddels ook een vader/moeder hebben opgevoed. De film sprak mij zo aan dat ik hem graag met andere vaders wil bekijken en liefst ook bespreken. Vorig najaar was hij te zien op een mannenavond in Wanneperveen. Nu wil ik hem laten zien in Belt-Schutsloot en wel op 7 februari om 20.00 in de kerk. Ik wil alle vaders, maar zeker de jonge vader echt op het hart drukken om te komen. Deze film kan echt iets betekenen in de geloofsopvoeding van jullie kinderen.

Preken over de Wet:
Door het drukke preekrooster wat betreft bijzondere diensten ben ik in het najaar niet voldoende toegekomen aan de preken over de wet. Na opmerkingen vorig jaar heb ik ook de adventstijd daar niet voor gebruikt. Ook januari laat weinig ruimte over. Nu lopen de preken dus niet meer gelijk op met de GGG en de catechisaties, maar ik ga er wel mee verder, dus bij deze de planning:

2 feb 7e gebod:       Gij zult niet echtbreken
9 feb 8e gebod:       Gij zult niet stelen
1 maart 10e gebod: Gij zult niet begeren enz

Vanuit de Pastorie 1:
Ik schreef al over de film voor vaders. Hieronder nog een stukje van Billy Graham over opvoeden.

Opvoeden is misschien wel de moeilijkste taak die je ooit op je zult nemen. Als het ouderschap nog voor je in het verschiet ligt, maak dan je borst maar nat! En als je kinderen al de deur uit zijn, dan weet je wat ik bedoel.
Een van onze doelen als ouders is om onszelf overbodig te maken, Op een dag zullen je kinderen het huis verlaten en het is grotendeels jouw verantwoordelijkheid om hen daarop voor te bereiden. Je leert hen tanden poetsen, veters strikken, helpt hen met hun huiswerk en leert hen verstandige beslissingen te nemen. Maar je doel is je kinderen voor te bereiden op de dag dat jij er niet meer bent.
Maar hoe zit het met hun geestelijke basis? Hebben zij van jou geleerd wat het betekent om elke dag met Christus te wandelen? Heb je hun geleerd te bidden en van de Bijbel te houden en te leven volgens de Bijbelse waarheden? Heb je hen aangemoedigd hun leven aan Jezus Christus te geven? Laat het niet na, anders is het te laat. Begin nu om hen te helpen het morele en geestelijke fundament te leggen dat ze nodig hebben om te leven.

 

Vanuit de Pastorie 2:
Het nieuwe jaar is begonnen en wie ik nog niet heb ontmoet wil ik graag op deze manier veel heil en zegen voor het nieuwe jaar 2020 toewensen, met de woorden van Mozes voor Israël uit Deuteronomium 33:27: De eeuwige God zij u een woning en onder u Zijn eeuwige armen.
Hartelijke groeten, Ds. Menkveld

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *