Nieuws 26-01-2020

Diensten 26 januari 2020:

 • Belt-Schutsloot 11.00 uur – Voorganger: ds. W.J. Menkveld – Rock Steady
 • Wanneperveen 09.30 uur – Voorganger: ds. W.J. Menkveld.                                 In beide diensten is er een extra collecte voor het pastoraat.

 

Diensten 2 februari 2020:

 • Belt-Schutsloot 11.00 uur – Voorganger: ds. W.J. Menkveld.
 • Wanneperveen 09.30 uur – Voorganger: ds. W.J. Menkveld.                                 In beide diensten is de eerste collecte voor het Werelddiaconaat.

 

Collecte Werelddiaconaat:

In de regio Teso in het noorden van Oeganda is het niet makkelijk om boer of boerin te zijn. De regen wordt er steeds onvoorspelbaarder door de wereldwijde klimaatverandering. Boerinnen en boeren weten niet goed meer wanneer ze moeten planten. Soms komt de regen op het goede moment. Soms blijft er weinig te oogsten over. De Anglicaanse Kerk van Oeganda steunt boerengezinnen in hun strijd om het dagelijks bestaan.

Kerk steunt 900 boeren en boerinnen

De Anglicaanse Kerk van Oeganda stimuleert 900 boeren en boerinnen om hun krachten bundelen in sterke boerenorganisaties van ongeveer 20 personen. De kerk wil de mensen weerbaar maken tegen klimaatverandering en leert hen daarom:

 • energiezuinige ovens en ovens op biogas om houtkap terug te dringen
 • over zaden die sneller kiemen, of die juist langer kunnen doorgroeien zonder regen.
 • samen bomen planten om erosie te voorkomen
 • hoe boeren samen een betere prijs kunnen vragen voor hun producten
 • over andere bronnen van inkomsten dan houtskool verkopen
 • boeren worden opgeleid tot imker en hulp om bijenkasten aan te schaffen (16 groepen)
 • spaargroepen vormen om landbouw-investeringen te kunnen betalen (60 groepen)

Steun dit werk. En geef!

 

Oppas W’veen en BS: Zie www.pknwanneperveenbeltschutsloot.nl, onder: rooster.

 

Rooster bloemendienst W’veen:

 • 26-1 Mw. W. van Mourik en fam. W. van Duuren.
 • 02-2 Fam. H. Mendel en fam. H. van Benthem.

 

Doelcollecte diaconie in de maand januari voor het Leger des Heils:

“Het Leger des Heils helpt mensen zonder helper, mensen zoals Jaap. Omdat we geloven dat iedereen recht heeft op een eerlijke kans en een menswaardig bestaan. Het zal je maar gebeuren! Door iets wat je overkomt, (psychische) problemen, armoede, verslaving of botte pech ben je opeens alles kwijt en sta je er alleen voor. “Toen ik het echt niet meer zag zitten, was er hulp!”                                                       Wij bieden de allerzwaksten in onze samenleving hoop en helpen hen weer op eigen benen staan, zodat ze weer uitzicht hebben op een betere toekomst. Daar hebben we jouw hulp bij nodig. Met jouw gift kunnen we mensen helpen die anders buiten de boot vallen.

Samenleven doe je niet alleen. Help jij mee?”

We hebben als diaconie juist in januari voor het Leger des heils gekozen, omdat zij in de maand december ongelofelijk veel mensen voorzien van onderdak, kleding en eten. Laten we met elkaar zorgen voor een mooie opbrengst!

Namens de diaconie van harte bij u aanbevolen

 

Bloemen BS:

De bloemen uit de dienst van zondag 19 januari gingen in BS met hartelijke groeten naar de heer K. Huisman. Hij mocht weer thuis komen uit het ziekenhuis. In Wanneperveen werden de bloemen bestemd voor de heer A. Hoorn en mw. W.F. Rodermond-de Niet. Beiden zijn jarig geweest.

 

Verantwoording:

De diaconiecollecte van 19 januari voor Missionair werk bracht in BS € 111,95 op. In de zendingsbussen in BS zat € 207,20.

 

Jarige 80+ers februari 2020:

 • 01-02 mw. Rodermond-Doornbos, 82 jaar.
 • 16-02 mw. G. Klaver-de Jonge, 83 jaar.
 • 20-02 mw. G. Stam-Groen, 80 jaar.
 • 24-02 mw. F. Stam-Halfmouw, 85 jaar.
 • 26-02 dhr. T. v.d. Sommen, 90 jaar.
 • 28-02 mw. J. van den Brink-de Boer, 80 jaar.

Allemaal alvast van harte gefeliciteerd en een fijne en gezegende dag gewenst.

 

Preken over de Wet:
2 feb 7e gebod:       Gij zult niet echtbreken
9 feb 8e gebod:       Gij zult niet stelen
1 maart 10e gebod: Gij zult niet begeren enz

Vanuit de gemeente:
Klaas Huisman werd opgenomen, eerst in Meppel en later doorgestuurd naar Zwolle. Inmiddels is hij weer thuis. Jeanet Rook is ook weer thuis uit Zonnekamp om verder te revalideren. We wensen beiden sterkte en de zegen van God.
Filmavond: (men only)
Als je graag vader wilt worden, als je een jonge vader bent en een goede wilt zijn,
als je een ervaren vader bent en het soms best lastig vindt, als je al lang vader bent en je zoon of schoonzoon wilt bemoedigen om een goede vader te zijn, dan is deze film een absolute aanrader.
En, …. het is ook gewoon een leuke film
Vrijdag 7 februari om 20.00 in de kerk in Belt-Schutsloot

Vanuit de Pastorie:
Er was eens een kleine jongen die op een doordeweekse dag zijn dominee tegen kwam. Ds. vroeg hem of hij de volgende zondag in de kerk wilde komen waarop de jongen vroeg of de ds. dan voor zijn zieke vader zou willen bidden. Natuurlijk beloofde de ds. dat. De zondag daarop zat de jongen vooraan in de kerk en bad de ds. met nadruk voor de zieke vader. Na het amen van het gebed rende de jongen meteen de kerk uit. Ds. voelde zich een beetje gebruikt en sprak de jongen een paar dagen later aan op zijn gedrag. De jongen keek de ds. niet begrijpend aan en zei: ‘Ik rende meteen naar huis om te zien of mijn vader al beter was.’

Zomaar een verhaal. Het verhaal vertelt niet of de vader inderdaad beter was. Ook niet of de ds. zich schaamde omdat zijn geloof in de kracht van het gebed kleiner was dan dat van de jongen. Zomaar een verhaal om ons aan het denken te zetten over ons gebed en de verwachting daarvan. Voor mij als ds. en voor u als bidder. Met welke verwachting gaan we komende week bidden elke avond om 19.00 in de kerk? Met hoeveel gebrek aan verwachting gaan we komende week niet bidden in de kerk om 19.00?
Hartelijke groeten,
Ds. Menkveld.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *