Nieuws 02-02-2020

Diensten 2 februari 2020:

  • Belt-Schutsloot 11.00 uur – Voorganger: ds. W.J. Menkveld
  • Wanneperveen 09.30 uur – Voorganger: ds. W.J. Menkveld                                  In beide diensten is de eerste collecte voor het Werelddiaconaat, voor boeren in Oeganda.

 

Diensten 9 februari 2020:

  • Belt-Schutsloot 11.00 uur – Voorganger: ds. W.J. Menkveld
  • Wanneperveen 09.30 uur – Voorganger: ds. W.J. Menkveld                                   In beide diensten is de eerste collecte is voor oecumene. Zie onder.

 

Collecte 9 februari – oecumene.

Migratie verbindt kerken wereldwijd In Nederland zijn er ruim 1200 internationale en migrantenkerken. De Protestantse Kerk zet zich in om contacten tussen interculturele kerken onderling en contacten tussen deze en autochtone Nederlandse kerken te bevorderen. Onder meer door leiders van interculturele kerken toe te rusten en migranten- kerken te helpen via SKIN Nederland meer zichtbaar te worden in de Nederlandse samenleving, de media en de politiek. Ook ondersteunt de Protestantse Kerk multiculturele groepen die samen bijbellezen met advies en materialen, want samen de Bijbel lezen vanuit diverse culturele invalshoeken is een enorme verrijking.

 

Oppas W’veen en BS:                                                                                                  Zie www.pknwanneperveenbeltschutsloot.nl, onder: rooster.

 

Rooster bloemendienst W’veen:

  • 02-2 Fam. H. Mendel en fam. H. van Benthem
  • 09-2 Fam. A. v.d. Veen en mw. A. van Holten

 

Bloemen BS:

De bloemen uit de dienst van zondag 26 januari gingen in BS ter bemoediging naar de heer Jonkman. In Wanneperveen werden de bloemen met hartelijke felicitaties bestemd voor de heer Winters, hij vierde zijn verjaardag en mw. M. Bouwhuis, zij is 40 jaar leerkracht.

 

Verantwoording:

  • De collecte van 26 januari in Wanneperveen voor het Leger des Heils bracht € 41,60 op
  • De opbrengst van de extra collecte van 26 januari in W’veen t.b.v. het pastoraat van vandaag bedroeg € 48,50

 

Collectemunten:

Maandag 3 februari zit tussen 18.45 en 19.45 uur Gerrit Knobbe weer op u te wachten.

 

Bloemendienst:

Na het vertrek van Marry Klaver was er een vacature ontstaan bij de bloemendienst in BS. Titia Stam is bereid gevonden om deze lege plek weer op te vullen en zal vanaf 1 februari ook twee maanden per jaar de bloemendienst verzorgen.

 

Verkiezingen:

Belt-Schutsloot:

Vanuit de gemeente zijn voorgedragen en door de kerkenraad verkozen:

– in de vacature ouderling kerkrentmeester: Sjaak Rodermond

– in de vacature jeugdouderling: Bert Jan Netjes

– in de vacatures ouderling: Jan Jonkman en Gerco Kingma

A.s. zondag horen wij of zij hun roeping aanvaarden.

Wanneperveen:

In de vacature ouderling kerkrentmeester is wel iemand vanuit de gemeente aanbevolen maar deze persoon is geen doop- of belijdend lid van onze gemeente en kan daarom op grond van de kerkorde niet verkozen worden. De kerkenraad roept u daarom weer op aanbevelingen in te dienen van doop- of belijdende leden die naar uw mening voor verkiezing in het ambt van ouderling kerkrentmeester in aanmerking komen. Een aanbeveling mag worden gedaan door doop- en belijdende leden van 16 jaar en ouder, schriftelijk, voorzien van naam en handtekening.

U kunt aanbevelingen indienen t/m dinsdag 4 februari a.s.

 

Preken over de Wet:

Door het drukke preekrooster wat betreft bijzondere diensten ben ik in het najaar niet voldoende toegekomen aan de preken over de wet. Na opmerkingen vorig jaar heb ook de adventstijd daar niet voor gebruikt. Ook januari laat weinig ruimte over. Nu lopen de preken dus niet meer gelijk op met de GGG en de catechisaties, maar ik ga er wel mee verder, dus bij deze de planning:

 

2 feb 7e gebod: Gij zult niet echtbreken

9 feb 8e gebod: Gij zult niet stelen

1 maart 10e gebod: Gij zult niet begeren enz

 

Filmavond (men only):

Als je graag vader wilt worden, als je een jonge vader bent en een goede wilt zijn, als je een ervaren vader bent en het soms best lastig vindt, als je al lang vader bent en je zoon of schoonzoon wilt bemoedigen om een goede vader te zijn, dan is deze film een absolute aanrader.

En, …. het is ook gewoon een leuke film

Vrijdag 7 februari om 20.00 in de kerk in Belt-Schutsloot

 

Vanuit de gemeente:

Klaas Huisman werd opnieuw opgenomen in Zwolle en is ook weer thuis. Zijn lichaam moet eerst tot rust komen voor een nieuwe ingreep kan plaatsvinden. Spannende tijd voor hem en zijn gezin. We wensen hem, maar ook anderen die thuis in onzekerheid verkeren over gezondheid en in spanning voor komende ingrepen de zegen en vrede van onze hemelse Vader.

 

Vanuit de Pastorie:

Vorige keer schreef ik een verhaaltje als oproep om naar de samenkomsten van de week van gebed te gaan. Nu moet ik eerlijk bekennen dat mijn geloof in uw reactie daarop kleiner was dan de opkomst bleek te zijn. Ik schrijf dit op donderdag, dan nog twee avonden te gaan, maar de vorige drie avonden werden heel goed bezocht. Het was heel mooi om te merken en mee te maken hoeveel verlangen en openheid er was voor gezamenlijk gebed. Ik heb heel wat mensen voor het eerst hardop horen bidden. Deze week ervaar ik zelf als een bemoediging voor onze gemeente en voor mijzelf in ons gezamenlijk zoeken, eren en dienen van God. Ik vertrouw erop dat dit ook verder zal doorwerken.

Hartelijke groeten,

Ds. Menkveld.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *