Nieuws 09-02-2020

Diensten 9 februari 2020:

  • Belt-Schutsloot 11.00 uur – Voorganger: ds. W.J. Menkveld
  • Wanneperveen 09.30 uur – Voorganger: ds. W.J. Menkveld                                   In beide diensten is de eerste collecte is voor oecumene, zie onder, en aan de uitgang is er een extra collecte voor energiekosten.

 

Diensten 16 februari 2020:

  • Belt-Schutsloot 11.00 uur – Jeugddienst
  • Wanneperveen 09.30 uur – Voorganger: ds. W. Smit, Smilde

 

Collecte 9 februari – oecumene.

Migratie verbindt kerken wereldwijd In Nederland zijn er ruim 1200 internationale en migrantenkerken. De Protestantse Kerk zet zich in om contacten tussen interculturele kerken onderling en contacten tussen deze en autochtone Nederlandse kerken te bevorderen. Onder meer door leiders van interculturele kerken toe te rusten en migranten- kerken te helpen via SKIN Nederland meer zichtbaar te worden in de Nederlandse samenleving, de media en de politiek. Ook ondersteunt de Protestantse Kerk multiculturele groepen die samen bijbellezen met advies en materialen, want samen de Bijbel lezen vanuit diverse culturele invalshoeken is een enorme verrijking.

 

Oppas W’veen en BS:                                                                                                     Zie www.pknwanneperveenbeltschutsloot.nl, onder: rooster.

 

Rooster bloemendienst W’veen:

  • 09-2 fam. A. v.d. Veen en mw. A. van Holten
  • 16-2 fam. K.J. Rossing en fam. B. v.d. Berg

 

Bloemen BS:

De bloemen uit de dienst van zondag 2 februari gingen in BS naar de heer M. Lok, hij vierde zijn verjaardag, en naar de heer J. van de Belt, hij kreeg een nieuwe heup.

In Wanneperveen werden de bloemen met hartelijke felicitaties gebracht naar mw. H. Smit-Vos en de heer G.J. Klomp. Beiden vierden hun verjaardag..

 

Verantwoording:

  • Via diaken Gert Mondria is € 30,– ontvangen voor de Diaconie.
  • De collecte voor het Pastoraat op zondag 26 januari bracht in BS €104,– op.
  • Door Jannie Klaver is in de maand januari 2x €10,– ontvangen voor de bloemendienst.
  • De opbrengst van de collectie voor het Werelddiaconaat in Wanneperveen was     € 61,45 en in BS € 113,60.

 

Verkiezingen:

Belt-Schutsloot:

Jan Jonkman, Gerco Kingma en Sjaak Rodermond hebben de kerkenraad laten weten hun verkiezing tot ambtsdrager niet te kunnen aanvaarden.

De kerkenraad is heel blij en dankbaar u te kunnen meedelen dat Bert Jan Netjes zijn verkiezing tot jeugdouderling wel heeft aanvaard.

Voor de 2 vacatures ouderling en de vacature ouderling kerkrentmeester vraagt de kerkenraad u dringend weer aanbevelingen in te dienen van doop- of belijdende leden die naar uw mening voor verkiezing in aanmerking komen.

Een aanbeveling mag worden gedaan door doop- en belijdende leden van 16 jaar en ouder, schriftelijk, voorzien van naam en handtekening. Aanbevelingen kunnen worden ingediend t/m dinsdag 11 februari bij de scriba of iemand anders van de kerkenraad.

 

Preken over de Wet:

Hieronder staat de data voor de laatste preken over de 10 geboden.

9/2  8e gebod: Gij zult niet stelen

1/3 10e gebod: Gij zult niet begeren enz

 

Filmavond (men only):

Vrijdag 7 februari om 20.00 in de kerk in Belt-Schutsloot

Een extra oproep aan vaders om met hun (schoon)zoon deze film te gaan bekijken en aan (schoon)zoons om hun vader mee te nemen. Elke vader (in spé) in elke leeftijd kan zijn winst doen met deze film. Het zou mooi zijn als de kerk goed gevuld is.

De film start om 20.00 in de kerk in Belt Schutsloot. Bij binnenkomst is er koffie, kom dus niet op het laatste moment.

 

Vanuit de gemeente:

Jan van de Belt werd vorige week maandag in Zwolle geopereerd. Hij kreeg een nieuwe heup. Met een beetje vertraging verliep de ingreep toch goed en inmiddels is hij weer thuis. Nu verder aansterken en oefenen. Dankbaar wensen we Jan ook in het verdere verloop de zegen van God.

 

Vanuit de Pastorie:

Het coronavirus waart rond en voed de angst voor het dreigende onafwendbare. Eén van de gevolgen van de menselijke neiging om de wereld over te reizen en om informatie van over de hele wereld dichtbij te halen is de dreiging van een besmettelijke ziekte als deze. Het reizen voedt de besmetting, de media voeden de dreiging. De media zorgen ervoor dat je dit nieuws niet kunt negeren, de reislust zorgt ervoor dat je de dreiging niet naast je neer kunt leggen. Tegelijk is het niet verstandig om je er heel veel van aan te trekken want, zoals een oude christelijke tegelspreuk zegt: ‘Een mens lijdt dikwijls het meest door het lijden dat hij vreest en dat nooit op komt dagen zo heeft hij meer te dragen dan God te dragen geeft.’ Liever schrijf ik over een andere besmetting die door reislust de wereld over kan gaan. De besmetting van het christelijk geloof. Heel veel zendelingen reisden de wereld over om het geloof te brengen naar plaatsen en personen die het nog kenden. Om hen ongeneeslijk te besmetten met het christelijk geloof. Het geloof in God die de wereld gemaakt heeft en het geloof in Jezus die de mensen weer bij God brengt en het geloof in de Heilige Geest die een gids en helper wil zijn in het dagelijks gelovig leven. Prachtig! Tegelijk merk ik hoe weinig christenen die ik vandaag tegenkom nog geloven in die besmetting. Daar zou ik heel wat over kunnen schrijven, maar voor nu even één opmerking. Ik denk dat we ons als christenen beter druk kunnen maken over het gebrek aan besmettelijkheid van ons geloof dan over de dreiging van de besmettelijkheid van het coronavirus.

Hartelijke groeten,

Ds. Menkveld.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *