Nieuws 16-02-2020

Diensten 16 februari 2020:

 • Belt-Schutsloot 11.00 uur – Voorganger: dhr. J. Smit – Jeugddienst.
 • Wanneperveen 09.30 uur – Voorganger: ds. W. Smit, Smilde.

 

Diensten 23 februari 2020:

 • Belt-Schutsloot 11.00 uur – Voorganger: Kandidaat D. Maasen van den Brink, Kampen.
 • Wanneperveen 09.30 uur – Voorganger: ds. J. Stap, Kolderveen.

 

Oppas W’veen en BS:

Zie www.pknwanneperveenbeltschutsloot.nl, onder: rooster.

 

Rooster bloemendienst W’veen:

 • 16-2 fam. K.J. Rossing en fam. B. v.d. Berg.
 • 23-2 fam. S. Smit en fam. H. Veninga.

 

Bloemen BS:

 • De bloemen uit de dienst van zondag 9 februari gingen in BS naar mw. S. Vis i.v.m. een ziekenhuisopname.
 • In Wanneperveen werden de bloemen met hartelijke groeten gebracht naar          mw. J. Zwiers-Lok en mw. A. Huisman-Bijl.

 

Verantwoording:

 • De opbrengst van de collecte voor oecumene in W’veen was € 43,40 en in BS € 86,25.
 • De doelcollecte van de maand januari voor het Leger des Heils heeft in Wanneperveen en Belt-Schutsloot samen € 1.000,75 opgebracht. Dit is door de diaconie aangevuld tot € 1.500.
 • De opbrengst van de extra collecte t.b.v. energiekosten van 9 februari bedroeg in W’veen € 58,95

 

Verkiezingen Wanneperveen:

Vanuit de gemeente is aanbevolen en door de kerkenraad verkozen in de vacature ouderling kerkrentmeester de heer H. de Grooth.

A.s. zondag horen wij of hij het ambt aanvaardt.

 

Vanuit de gemeente:
Klaas Huisman werd opnieuw opgenomen in Zwolle maar is naar verwachting inmiddels weer thuis. Geen makkelijke weg voor hem. We hopen dat de situatie nu rustig blijft zodat de volgende ingreep zonder verder uitstel kan plaatsvinden. We wensen hem Gods onmisbare zegen.

Vanuit de Pastorie:
Deze week had ik een paar dagen geen toegang tot mijn mailbox en agenda. Vooral dat laatste was spannend. Ik ben niet iemand die alles onthoudt en zeker niet alle afspraken in mijn agenda met de tijden erbij. Ik geloof dat de schade is meegevallen, maar sommige van u hebben vast gemerkt dat ik wat later dan gewoonlijk op mail reageerde. Eén afspraak kon hierdoor niet doorgaan (maar dat was niet met een gemeentelid). Ik ben zeker niet iemand die graag voorop loopt met dingen in de ‘cloud’ zetten, maar dat mijn agenda en mail er wel in staan daar heb ik al vaak plezier van gehad. Nu dus even omgekeerd. Het bepaalde me wel weer bij mijn (en onze) afhankelijkheid van internet met al haar verschillende functies. Toch bestaat het nog maar kort. Tijdens een gemeentestage in 1992 typte ik nog stukjes voor het kerkblad op een elektrische typemachine. In mijn eerste gemeente in 2002 had nog geen van de kerkenraadsleden email. Je kunt je dat vandaag bijna niet meer voorstellen. Er wordt vaak gezegd dat het belangrijk is dat we wel goed leren omgaan met al die nieuwe techniek vanwege de risico’s en het misbruik. Maar de ontwikkeling gaat zo snel dat er onvoldoende tijd is voor uittesten, evalueren en een goede manier van gebruiken aanleren. Het gaat er steeds meer op lijken dat de techniek en de ontwikkeling nieuwe techniek leidend is geworden. Zou dat wellicht ook de reden zijn dat onze wereld in een leiderschapscrisis verkeerd? Omdat we de techniek niet meer beheersen maar we door het gebruik van de techniek worden beheerst? De media vertellen ons dat de leiders van vandaag steeds vaker aan de macht komen (en blijven) door handig (mis)gebruik van de techniek. Nee, ik ben niet tegen techniek, zeker niet, maar ik maak me wel zorgen om deze snelle ontwikkeling die onvoldoende ruimte laat voor goede evaluatie en gezond en afgegrensd gebruik. Onze afhankelijkheid van de techniek bepaald de macht van degenen die haar misbruiken. Soms is het beter om niet voorop te lopen.
Hartelijke groeten,
Ds. Menkveld.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *