Nieuws 01-03-2020

Diensten 1 maart 2020:

 • Belt-Schutsloot 11.00 uur – Voorganger: ds. W.J. Menkveld.
 • Wanneperveen 09.30 uur – Voorganger: ds. W.J. Menkveld.                                  In beide diensten is er een extra collecte voor de energiekosten.

 

Diensten 8 maart 2020:

 • Belt-Schutsloot 11.00 uur – Voorganger: ds. W.J. Menkveld.
 • Wanneperveen 09.30 uur – Voorganger: ds. W.J. Menkveld.                                De extra collecte is in BS voor de voorjaarszending, in W’veen wordt deze collecte huis aan huis gehouden.

 

Dienst woensdag 11 maart 2020 – Biddag voor gewas en arbeid:

 • Deze gezamenlijke dienst wordt gehouden in BS en begint om 19.30 uur. Voorganger: ds. W.J. Menkveld.

 

Doelcollecte diaconie in de maand maart voor Compassion:

In oktober van dit jaar hopen wij af te reizen naar Tanzania om daar een Muskathlon te doen voor Compassion. Tijdens deze reis leveren we een dag een sportieve prestatie. We gaan namelijk 120 km mountainbiken. In het jaar voordat we gaan, werven we samen € 20.000 voor het werk van Compassion. Tanzania behoort tot de top tien van armste landen ter wereld. Ongeveer twintig procent van de bevolking moet zien rond te komen van minder dan één euro per dag. Daarnaast heeft het land veel te maken met extreme droogte en hevige overstromingen. Oogsten gaan vaak verloren en het gevolg is een voedseltekort. Ook hiv/aids speelt een grote rol. Bijna negen procent van de bevolking is hiermee geïnfecteerd. Tijdens de Muskathlonweek zien we de rauwe werkelijkheid van extreme armoede. Kinderen zijn het eerste en grootste slachtoffer van armoede. Het werk van Compassion maakt voor hen een enorm verschil. Voor €33 per maand kan een kind naar het Compassion project. Hier hebben kinderen toegang tot de basisvoorzieningen en krijgen ze de kans zich te ontwikkelen en op te groeien. Compassion heeft 423 projecten in Tanzania. Momenteel nemen 89.973 kinderen hieraan deel. We zijn geraakt door het onrecht dat armoede teweegbrengt. We hebben een hart voor kinderen en dat maakt dat ons verlangen is gegroeid om de Muskathlon te gaan doen. Tijdens deze reis hopen we ons eigen sponsorkindje Junior (6) te ontmoeten en te zien welke impact het Compassion-programma heeft op het leven van hem en zijn familie. Door deze ultieme uitdaging zien we wat armoede is en hopen we kinderen een toekomst te geven met de liefde van Jezus! We vinden het ontzettend gaaf en zijn erg dankbaar dat onze Muskathlon de doelcollecte mag zijn in maart!

Groet, Jeffrey en Elise

Meer info of doneren? Zie https://www.muskathlon.com/nl-nl/deelnemers/2970/jeffrey-van-de-belt.html

 

Oppas W’veen en BS:                                                                                                   Zie www.pknwanneperveenbeltschutsloot.nl, onder: rooster.

 

Rooster bloemendienst W’veen:

 • 01-03 fam. J. Zomer en mw. A. de Vries-Stoter.
 • 08-03 fam. H. Slot en fam. H. Slot.

 

Kind van de zondag – BS.

 • 01-03 Lisa
 • 08-03 Daniek

 

Bloemen BS:

 • De bloemen uit de dienst van zondag 23 februari gingen met hartelijke felicitaties naar mw. G. Stam-Groen. Zij vierde haar 80ste verjaardag.
 • In Wanneperveen gingen de bloemen naar ds. J. Stap i.v.m. zijn 25-jarig jubileum als predikant en naar mw. Bronst i.v.m. een ziekenhuisopname.

 

Verantwoording:

 • De diaconiecollecte van zondag 23 februari heeft in W’veen € 72 opgebracht.

 

Verkiezingen – BS:

Helaas hebben de verkozen kandidaten meegedeeld het ambt van ouderling resp. ouderling kerkrentmeester niet te aanvaarden.

De kerkenraad vraagt u daarom zeer dringend weer aanbevelingen in te dienen, voor de 2 vacatures ouderling en de vacature ouderling kerkrentmeester, van doop- of belijdende leden die naar uw mening voor verkiezing in aanmerking komen. Een aanbeveling mag worden gedaan door doop- en belijdende leden van 16 jaar en ouder, schriftelijk, voorzien van naam en handtekening.

U kunt aanbevelingen indienen t/m dinsdag 3 maart a.s. bij de scriba of iemand anders van de kerkenraad.

 

Jarigen:

In maart hopen D.V. onderstaande gemeenteleden hun verjaardag te vieren.

 • 04-03 Mw. J. Holterman-Wildeboer, 80 jaar.
 • 11-03 Dhr. G. Dam, 89 jaar.
 • 25-03 Mw. J. Klaver-van de Belt, 90 jaar.
 • 26-03 Dhr. S. Jonas, 87 jaar.

Allen alvast van harte gefeliciteerd en een fijne en gezellige dag toegewenst.

 

Collectemunten:

Maandag 2 maart zit Gerrit Knobbe weer op u te wachten tussen 18.45 en 19.45 uur.

 

Vanuit de Pastorie:
Woensdag 26 februari begon de vastentijd. Die dag heet aswoensdag en is 40 dagen voor Pasen (als je de zondagen niet meetelt). Sommigen onder u hebben wellicht net hun sobere januari maand afgesloten waarin ze consumptie van alcohol of lekkere dingen hebben beperkt. Aswoensdag geeft daar ook een aanzet toe. We kennen de as uit spreekwoorden zoals ‘in zak en as zitten’. De zak is het (gescheurde)kledingstuk dat gedragen wordt en samen met de as teken van bezinning, boete en berouw. Zo aan het begin van de lijdenstijd een aanzet om aandacht te geven aan de noodzaak van het lijden en sterven van onze Heer Jezus. Hoewel wij daar als gemeente niet georganiseerd aan mee doen is dat wel een goed hulpmiddel om toe te leven naar Goede Vrijdag en Pasen. Wat wij wel doen, voor het tweede jaar, een dagboekje uitdelen voor de lijdenstijd. Elke dag een tekst met uitleg om te bezinnen op de betekenis van de lijdenstijd en de zware weg die Jezus voor ons ging. Hebt u geen boekje ontvangen geef dan een berichtje aan de wijkouderling of aan mij dan krijgt u er een thuis. Ik hoop dat het samen lezen van het boekje bijdraagt aan de betekenis en de beleving van het Paasfeest.
Hartelijke groeten,
Ds. Menkveld.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *