Nieuws 08-03-2020

Diensten 8 maart 2020:

 • Belt-Schutsloot 11.00 uur – Voorganger: ds. W.J. Menkveld                                De extra collecte voor de voorjaarszending wordt in BS evenals de diaconiecollecte bestemd voor Compassion.
 • Wanneperveen 09.30 uur – Voorganger: ds. W.J. Menkveld                                  In W’veen wordt de voorjaarszendingscollecte huis aan huis gehouden.

 

Dienst woensdag 11 maart 2020 – Biddag voor gewas en arbeid:

 • Deze gezamenlijke dienst wordt gehouden in BS en begint om 19.30 uur, voorganger: ds. W.J. Menkveld.

 

Diensten 15 maart 2020:

 • Belt-Schutsloot 11.00 uur – Voorganger: dhr. D. de Boer, Hattem
 • Wanneperveen 09.30 uur – Voorganger: ds. Bakker, Urk – Jeugddienst

 

Doelcollecte diaconie in de maand maart voor Compassion:

In oktober van dit jaar hopen wij af te reizen naar Tanzania om daar een Muskathlon te doen voor Compassion. Tijdens deze reis leveren we een dag een sportieve prestatie. We gaan namelijk 120 km mountainbiken. In het jaar voordat we gaan, werven we samen € 20.000 voor het werk van Compassion. Tanzania behoort tot de top tien van armste landen ter wereld. Ongeveer twintig procent van de bevolking moet zien rond te komen van minder dan één euro per dag. Daarnaast heeft het land veel te maken met extreme droogte en hevige overstromingen. Oogsten gaan vaak verloren en het gevolg is een voedseltekort. Ook hiv/aids speelt een grote rol. Bijna negen procent van de bevolking is hiermee geïnfecteerd. Tijdens de Muskathlonweek zien we de rauwe werkelijkheid van extreme armoede. Kinderen zijn het eerste en grootste slachtoffer van armoede. Het werk van Compassion maakt voor hen een enorm verschil. Voor €33 per maand kan een kind naar het Compassion project. Hier hebben kinderen toegang tot de basisvoorzieningen en krijgen ze de kans zich te ontwikkelen en op te groeien. Compassion heeft 423 projecten in Tanzania. Momenteel nemen 89.973 kinderen hieraan deel. We zijn geraakt door het onrecht dat armoede teweegbrengt. We hebben een hart voor kinderen en dat maakt dat ons verlangen is gegroeid om de Muskathlon te gaan doen. Tijdens deze reis hopen we ons eigen sponsorkindje Junior (6) te ontmoeten en te zien welke impact het Compassion-programma heeft op het leven van hem en zijn familie. Door deze ultieme uitdaging zien we wat armoede is en hopen we kinderen een toekomst te geven met de liefde van Jezus!

We vinden het ontzettend gaaf en zijn erg dankbaar dat onze Muskathlon de doelcollecte mag zijn in maart!

Groet, Jeffrey en Elise

Meer info of doneren? Zie https://www.muskathlon.com/nl-nl/deelnemers/2970/jeffrey-van-de-belt.html

 

Oppas W’veen en BS:

 • Zie www.pknwanneperveenbeltschutsloot.nl, onder: rooster.

 

Rooster bloemendienst W’veen:

 • 08-03 fam. H. Slot en fam. H. Slot.
 • 15-03 Jeugddienstcommissie.

 

Kind van de zondag – BS.

 • 08-03 Daniek
 • 15-03 Dinand

 

Bloemen BS:

 • De bloemen uit de dienst van 1 maart gingen met hartelijke groeten naar de heer. A. Alders i.v.m. een ziekenhuisopname en naar de heer T. van der Sommen en mw. F. Stam-Halfmouw. Zij vierden hun verjaardag.
 • In Wanneperveen gingen de bloemen naar mw. J. van den Brink-de Boer voor haar 80ste verjaardag en naar de heer H. Winters i.v.m. een ziekenhuisopname.

 

Verantwoording:

 • De diaconiecollecte van zondag 1 maart voor Compassion heeft in W’veen € 60,70 opgebracht
 • De opbrengst van extra collecte t.b.v. energiekosten bedroeg in W’veen € 58,70
 • In de maand februari is in BS door Titia Stam € 20 ontvangen voor de bloemendienst

 

Vanuit de gemeente:
Geen gemeenteleden in het ziekenhuis maar Griet Kroes in Nieuw Clarenberg ligt momenteel helemaal op bed en is heel erg moe. Wilt u ook voor haar bidden?

Vanuit de Pastorie:
Net als elke jaar leven we naar Goede Vrijdag en Pasen toe in de lijdenstijd. Op het eerste gezicht best vreemd dat we een lijdenstijd hebben gekoppeld aan een feest. Feest is immers het tegenovergestelde van lijden? Dat wil je juist helemaal niet bij elkaar. Toch horen deze twee bij elkaar. Zonder lijden geen Pasen, en als we even verder denken, zonder lijden kan er geen enkel feest meer gevierd worden. Niet in de kerk en privé niet. De impact van de lijdenstijd is onvoorstelbaar groot. Feestvieren heeft een prijs. De opstanding heeft een prijs. Geen mens kan die prijs betalen. Niet voor zichzelf en zeker niet voor anderen. Zonder het vrijwillige lijden en sterven van onze Heer Jezus Christus is het voor ons onmogelijk om te leven en feest te vieren. Dat geldt niet alleen voor het Paasfeest, maar voor elk feest. Daarom nemen we elk jaar weer zoveel weken om dat tot ons door te laten dringen. Om daarna het feest des te meer te beleven en te vieren.
En daarom wens ik u goede lijdensweken.
Hartelijke groeten, ds Menkveld.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *