Nieuws 15-03-2020

Diensten 15 maart 2020:

 • Belt-Schutsloot 11.00 uur – Voorganger: dhr. D. de Boer, Hattem.
 • Wanneperveen 09.30 uur – Voorganger: ds. Bakker, Urk – Jeugddienst.

 

Diensten 22 maart 2020:

 • Belt-Schutsloot 11.00 uur – Voorganger: ds. W.J. Menkveld.
 • Wanneperveen 09.30 uur – Voorganger: ds. W.J. Menkveld                                   In beide diensten is de diaconiecollecte voor het binnenlands pastoraat en de extra collecte voor de energiekosten.

 

Doelcollecte diaconie in de maand maart (1, 8, 11 en 15 maart) voor Compassion:

In oktober van dit jaar hopen wij af te reizen naar Tanzania om daar een Muskathlon te doen voor Compassion. Tijdens deze reis leveren we een dag een sportieve prestatie. We gaan namelijk 120 km mountainbiken. In het jaar voordat we gaan, werven we samen € 20.000 voor het werk van Compassion. Tanzania behoort tot de top tien van armste landen ter wereld. Ongeveer twintig procent van de bevolking moet zien rond te komen van minder dan één euro per dag. Daarnaast heeft het land veel te maken met extreme droogte en hevige overstromingen. Oogsten gaan vaak verloren en het gevolg is een voedseltekort. Ook hiv/aids speelt een grote rol. Bijna negen procent van de bevolking is hiermee geïnfecteerd. Tijdens de Muskathlonweek zien we de rauwe werkelijkheid van extreme armoede. Kinderen zijn het eerste en grootste slachtoffer van armoede. Het werk van Compassion maakt voor hen een enorm verschil. Voor €33 per maand kan een kind naar het Compassion project. Hier hebben kinderen toegang tot de basisvoorzieningen en krijgen ze de kans zich te ontwikkelen en op te groeien. Compassion heeft 423 projecten in Tanzania. Momenteel nemen 89.973 kinderen hieraan deel. We zijn geraakt door het onrecht dat armoede teweegbrengt. We hebben een hart voor kinderen en dat maakt dat ons verlangen is gegroeid om de Muskathlon te gaan doen. Tijdens deze reis hopen we ons eigen sponsorkindje Junior (6) te ontmoeten en te zien welke impact het Compassion-programma heeft op het leven van hem en zijn familie. Door deze ultieme uitdaging zien we wat armoede is en hopen we kinderen een toekomst te geven met de liefde van Jezus! We vinden het ontzettend gaaf en zijn erg dankbaar dat onze Muskathlon de doelcollecte mag zijn in maart!

Groet, Jeffrey en Elise

Meer info of doneren? Zie https://www.muskathlon.com/nl-nl/deelnemers/2970/jeffrey-van-de-belt.html

 

Oppas W’veen en BS:                                                                                                   Zie www.pknwanneperveenbeltschutsloot.nl, onder: rooster.

 

Rooster bloemendienst W’veen:

 • 15-03 Jeugddienstcommissie.
 • 22-03 Fam. J. Stoter en fam. T. Stoter.

 

Kind van de zondag – BS.

 • 15-03 Dinand
 • 22-03 Evy

 

Bloemen BS:

 • De bloemen uit de dienst van 8 maart gingen met hartelijke felicitaties naar fam. P. Jager i.v.m. de geboorte van zoon Jeff.
 • In Wanneperveen gingen de bloemen naar mw. J.H. Holterman-Wildeboer voor haar 80ste verjaardag en naar mw. J. Bakker-Broekman in verband met haar verhuizing naar de Zaaier in Blokzijl.

 

Verantwoording:

 • De diaconiecollecte van zondag 8 maart voor Compassion heeft in W’veen € 60,10 opgebracht.
 • De collecte voor de energiekosten van zondag 1 maart bracht in BS € 90,85 op.
 • De voorjaarszendingscollecte in BS gehouden op 8 maart en bestemd voor Compassion heeft € 122,80 opgeleverd.

 

Actie Kerkbalans:

Het resultaat van de Actie Kerkbalans 2020 laat een stijging van de toezeggingen zien van ruim 2% ten opzichte van 2019. Namens de kerkenraad hartelijk dank voor het ruimhartig delen van deze financiële verantwoordelijkheid. Denkt u bij betaling aan het vermelden van het betalingskenmerk? Dit maakt het voor de administratie een stuk gemakkelijker om uw bijdrage te verwerken.

 

Roosevelt-Vakantieweek:

De vakantieweek voor alleenstaanden met een lichamelijke beperking wordt gehouden van 29 augustus tot en met 5 september 2020 ( week 36). Het vakantiehuis staat op het schitterende landgoed Hydepark. De gasten kunnen genieten van de groene omgeving en rust. De wandelpaden zijn goed begaanbaar en toegankelijk voor rolstoelgebruikers. De kamers zijn toegankelijk voor een rolstoel, en beschikken over een wastafel. De meeste kamers zijn voorzien van hoog-laag bedden en op iedere vleugel zijn meerdere ruime badkamers met uitgebreide sanitaire voorzieningen. Het vakantiecentrum beschikt over alle benodigde aangepaste faciliteiten voor mensen met een lichamelijke beperking. De vakantieweek wordt mogelijk gemaakt door de ondersteuning van heel veel vrijwilligers. In het Nieuwe Hydepark staat gastvrijheid en persoonlijke aandacht voorop. Er is ook altijd een predikant of geestelijk verzorger aanwezig. Heeft u na het lezen van dit stukje zin om een weekje mee te gaan , of weet u mensen waarvan u denkt dat zij in aanmerking komen voor dat weekje, meldt u zich dan aan bij Grietje Wink 0524- 281509, of Hennie de Goede, tel: 038-3866763, zij helpen u dan verder met de aanmelding, wat de kosten zijn, enz. Ook niet kerkelijke mensen, of van een andere kerk, zijn vanzelfsprekend van harte welkom. De aanmeldingsformulieren moeten voor 30 mei binnen zijn.

 

Geboren:

Op 3 maart jl. is Jeff geboren. Hij is de zoon van Peter en Ineke Jager en broertje van Finn. Wij feliciteren Peter en Ineke van harte met Jeff en wensen hen wijsheid en Gods zegen toe bij de opvoeding van hun kinderen.

 

Verkiezingen:

Vanuit de gemeente zijn voorgedragen en door de kerkenraad verkozen:

BS

 • in de vacature ouderling kerkrentmeester: Johan Klaver.
 • in de vacatures ouderling: Jannie de Jonge-Harsevoord en Roelie Rook-Klaver.

W’veen:

 • in de vacature ouderling kerkrentmeester: Albert Wink.

Zondag 15 maart hoort u of ze het ambt kunnen aanvaarden.

 

Bericht van overlijden:
Maandagavond 2 maart overleed Grietje Kroes Strijker in de leeftijd van 83 jaar in haar woning in Nieuw Clarenberg. Afgelopen maandag 9 maart, werd zij begraven in Wanneperveen in besloten kring. Wij leven in het bijzonder mee met Marten haar zoon maar ook met allen die haar zullen missen. Volgende week volgt een uitgebreider In Memoriam.

Vanuit de Pastorie:
Iemand vroeg mij waarom ik wel voor Israël voorbede deed en niet voor de Palestijnen. Achter deze vraag proefde ik iets dat te maken heeft met voorkeur voor één van beide. Dat laatste wil ik graag ontkennen. Voorbede voor Israël heeft niet te maken met de kwaliteit van het volk Israël of goedkeuring van de politiek of het gedrag van Israël. Voorbede voor Israël is een Bijbelse opdracht. In Gods plannen heeft Israël een speciale plek. Door Israël hebben wij de Bijbel gekregen en is onze Zaligmaker, Jezus Christus, op aarde gekomen. Israël is ook vandaag nog volk van God en zal zeker ook betrokken zijn bij de wederkomst van de Here Jezus. Bidden voor Israël en Jeruzalem is bidden voor de wederkomst. Dat zal gebeuren ondanks alles wat er nu in en rond Israël gebeurt. Net als in de Bijbelse tijd zal God zich niet van zijn plannen laten afhouden door ongehoorzaamheid van Israël of van andere volken. Dus daarom heeft voorbede voor Israël een speciale plek los van voorbede voor ander volken. Dus, als u graag voorbede wilt voor de Palestijnen of welk ander volk ook, maak dan gebruik van de voorbede fles (BS) of boek (WV). Daar zal ik graag gebruik van maken.
Hartelijke groeten,
Ds. Menkveld.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *