Nieuws 22-03-2020

Diensten komende weken:

De diensten zoals gepland voor de komende weken zullen niet doorgaan om te proberen de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Hoe één en ander verder zal gaan is op dit moment (15/3) nog niet bekend. Via Nieuwsbrief en Leef Mee hierover waarschijnlijk meer. Wanneer u één van deze wekelijkse kerkbladen ook in uw mailbox wilt ontvangen stuurt u dan een berichtje naar: nieuwsbriefwanneperveen@gmail.com of leefmeebs@gmail.com.

Verkiezingen:

Alle verkozen gemeenteleden voor de vacatures ouderling en ouderling kerkrentmeester hebben hun verkiezing niet aanvaard.

Belt-Schutsloot:

Daarom vraagt de kerkenraad u/jullie dringend om voor de 2 vacatures ouderling en de vacature ouderling kerkrentmeester aanbevelingen in te dienen. De aanbevelingen kunnen ingediend worden t/m dinsdag 24 maart a.s. bij de scriba of iemand anders van de kerkenraad.

W’veen:

De heer K. ter Horst heeft aangegeven om persoonlijke redenen met onmiddellijke ingang te stoppen als ouderling kerkrentmeester. De kerkenraad vind het jammer maar respecteert zijn besluit. 

Dit betekent dat er nu 2 vacatures ouderling kerkrentmeester zijn.

De kerkenraad heeft in deze 2 vacatures verkozen:

  • Kasper Dammingh en
  • Luuk Mulder

Deze week horen wij of zij hun verkiezing aanvaarden.

 

Liturgisch bloemstuk Wanneperveen:

Na meer dan 15 jaar, hebben Tineke van Laar en Gerda van der Heide aangegeven te willen stoppen met het maken van het Liturgische bloemstuk dat voor in de kerk stond met Pasen, Pinksteren en Kerst. Daarnaast zorgde Tineke ook altijd voor de bloemstukjes op de avondmaalstafel, maar Tineke heeft aangegeven ook hiermee te willen stoppen.

We willen beide dames heel hartelijk bedanken voor alle tijd en aandacht die ze al deze jaren in de vele prachtige kunstwerken hebben gestoken, en voor de toepasselijke uitleg erbij. Ook in de Perelaar, waar de stukken na de dienst naartoe gingen, zullen ze zeker gemist worden!

We zijn ons er van bewust dat een liturgisch bloemstuk niet zo maar wat is, dat daar veel tijd en voorbereiding aan vooraf gaat, toch willen wij vragen of er in Wanneperveen mensen zijn die het leuk zouden vinden om deze taak over te nemen? Denk er eens over na, praat er eens over met elkaar, en meld je aan bij de kerkenraad.

Met een hartelijke groet van uw kerkenraad.

 

Vanuit de gemeente:
De heer J. Stam werd vorige week maandag geholpen in Zwolle en mocht dezelfde dag weer naar huis. Hij maakt het goed. Mw. A. Huisman-Bijl werd vorige week dinsdag geopereerd in Zwolle. Ze kwam woensdag weer thuis en maakt het ook goed. Mw. Vos-Knol, (Reestoord) werd ook opgenomen in Zwolle maar is inmiddels ook weer thuis. Zij is erg moe. Wij wensen hen allen de zegen van onze  hemelse Vader over hun gezondheid. Tegelijk zijn we dankbaar voor de vele goede mogelijkheden waar we in de gezondheidszorg gebruik van kunnen maken.

In Memoriam: Grietje Kroes-Strijker
Griet is geboren op 30 oktober 1936 in Nieuweroord. Toen zij 2 was verhuisde het gezin naar Kerkenveld. Het gezin bestond uit vader Harm Strijker en moeder Geertje Reinders. Griet had 4 broers, Johannes, Koop, Jan en Tinus, en zus Alie. Griet heeft op de lagere school gezeten in Alteveer. Ze heeft hier een fijne tijd gehad. Na de lagere school is zij aan het werk gegaan. Eerst bij haar ouders op de boerderij en later in de huishouding bij familie Jonkman en familie Bakker in Alteveer. Griet trouwde op 30 december 1958 met Johannes Kroes.  Hun zoon Marten werd geboren op 12 november 1959 aan de Gasthuisdijk in Wanneperveen. Hier hebben ze samen fijne jaren gehad.  Er was veel gezelligheid en saamhorigheid met de buren. Tot er op 5 september 1969 een heel verdrietig ongeluk gebeurde waarbij Johannes om het leven kwam. Een dieptepunt in het leven van Griet en Marten. Griet werd op jonge leeftijd weduwe.
In 1980 zijn Griet en Marten naar Belt-Schutsloot verhuisd omdat Griet Lute de Goede leerde kennen en bij hem ging wonen. Dat zij samen een goede tijd hebben gehad blijkt uit het feit dat zij op 6 september 2005, 25 jaar samen waren. Marten is naar een aantal jaren van de Belt gegaan. Hij is in Steenwijk gaan wonen. Lute overleed op 19 juli 2013. Een verdrietige tijd voor Griet. Alleen zijn viel voor haar niet mee en daarom ging ze naar de dagbesteding van Nieuw Clarenberg. Dat was een schot in de roos. Drie jaar geleden is zij verhuisd naar haar appartement op de Koriander. Hier heeft ze een hele fijne tijd gehad. Uiteraard miste ze de Belt en haar plekje op de Koolhof, maar ze voelde zich er op haar plek. Afgelopen winter rond de feestdagen werd Griet minder. De laatste weken ging ze verder achteruit. Afgelopen maandag hebben we haar begraven in Wanneperveen na een afscheidsdienst in de aula in Zwartsluis. We lazen in de Bijbel van de storm op het meer. Ook als het lijkt of Jezus slaapt is Hij er bij en blijkt Hij wakker en machtig om te helpen. Dat mag troost geven. Voor Marten maar ook voor anderen die van Griet hielden en haar zullen missen. In het bijzonder noemen we daarbij de buren, Harry, Roos en hun kinderen die veel voor Griet hebben gedaan en betekent.

Vanuit de Pastorie:
Het Corona virus wint terrein. Onze regering en ook de PKN komen met extra maatregelen en adviezen. Er is nog veel onduidelijk maar we zullen als kerk hier zo goed  mogelijk mee omgaan en ik zal ook persoonlijk mijn best doen, de berichten volgen en de aanwijzingen serieus nemen. Maar, laten we bij dat alles vooral ook het hoofd koel houden en ons geloof niet vergeten.
Hartelijke groeten,
Ds. Menkveld.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *